(H)                                                                                                                 (H)
Haar, grijzend, vroegtijdig, plots.........................................283                   Haarcel - leukemie.........................................................126
Haaruitval......................................................11 Ra li/re. + 282                   Haarzakje, ontsteking....................................................282
Haemangiosarcoom.............................................................132                    Haematocornea................................................................84
Haematocriet, labdawaarde..................................................30                   Haematocriet - waarde, verhoogd..................................127
Haematocriet - waarde, verlaagd..............................125144                   HaematopoŰse................................................................125
Haematurie.................................................................230233                    Haemoblobine, labwaarde...............................................30
Haemoglobine, verhoogd....................................................127                    Haemoptoe.....................................................................150
Haemorrhagische diathese.................................................128                    Haemorro´den, oppervlakkig, diepe..............................202
Hagelkorrel...........................................................................74                    Hallucinatie, acoustische................................................319
Hallucinatie..........................................................................317                   Hallux valgus...................................................................306
Halsamandelen..............................................37 Ga li,   7 Ga re.                 Halscyste, brachiogene...................................................173
Halscyste, centrale..............................................................173                   Halscyste, mediale...........................................................111
Halsfistel, zijdelingse, laterale............................................173                   Halswervel.............................................................7 Ob li/re.
Hand.............................................................................7 Ob li/re.                Handen, slapende.............................................................294
Handenwassen, dwangmatig...............................................318                   Hangend conflict................................................................23
Hangende genezing...............................................................23                    Harde krop (struma).......................................................109
Hardhorigheid..............................................................97100                    Hart-aandeel van de dwarsgestreepte spieren....5 Ob li/re.
Hart-aandeel van de gladde spieren............................3 Gb li/re.               Hart - benauwdheid - pijn...............................................114
Hart - fibrillatie....................................................................117                   Hart - infarct......................................3 Rb li/re. + 115129
Hart - infarct, hartkransarteriŰn.........................................116                  Hart - infarct, harspier....................................................117
Hart - infarct, therapie.........................................................123                  Hart - insufficiŰntie.....................................4 Oa li/re. + 121
Hart - nazorg........................................................................123                   Hart - overzicht...............................................................113
Hart - ritmecentrum......................................3a Ra li,   3a Ra re.               Hart - spiernecrose................................................3 Rb li/re.
Hart - stilstand.....................................................3a Ra re. + 116                Hart - voorkamer..................................................3 Gb li/re.
Hart - zakje..................................................................4 Oa li/re.                Hart - zakje - uitstorting - tamponade......4 Oa li/re. + 121
Hartdood, plotse..................................................................118                    Hartklepfalen................................................................119
Hartkleppen.........................................................................119                    Hartkloppingen..................................108118122159
HartkransarteriŰn - verkalking..........................................116                    Hartprestatie, verminderde..........................................121
Hartritmestoornissen..........................................................123                    Hartspier - ontsteking...................................................118
Hartversterkende middelen................................................123                    Hartzakje, misvorming.................................................121
Hartzakje - ontsteking.........................................................120                   Hartzwakte...................................................................121
Hazenoog (ptosis)..................................................................78                    HCG, labwaarde.............................................................35
HDL - Cholesterol, labwaarde..............................................31                    Heesheid........................................................................147
Hematemesis..................................................................4 Ra re.                  Hematocrit............................................................7 Ob li/re.
Hematopoese................................................................7 Ob li/re.                Hemorro´de...............................................26 Ga li,   5 Ra li.
Hegatitis - zie lever - galgangen.                                                                  Hemapatische coma...............................................5a Ra re.
Hapatitis................................................................................213                   Hepatocelllulair carcinoom............................................211
Hepatomegallie...........................................I Ga li/re,   5a Ra re.                Hepatoportale encephalopathie.....................................215
Hernia hiatus.........................................................................206                  Hernia van de halswervelkolom.....................................294
Hernia van de lumbale wevelkolom.....................................300                  Hernia, inguinalis-, femoralis-,.......................................208
Herpes labialis, simplex.......................................................167                   Herpes Zoster...........................................1 Oa li/re.  + 276
Herpes - oesofagitis.............................................................183                   Herpesvulvitis.................................................................249
Hersenbloeding......................................................................67                   Hersendruk........................................................................57
Hersendruk - verhoogde......................................................227                   Hersen - CT......................................................................29
Herseninfarct........................................................................129                  Hersenstam.......................................................................14
Hersentumor.......................................................I Ga li/re. + 61                  Hersenvliezen...................................................................57
Hersenvliezen - hersen - ontsteking......................................69                  Heupgewricht - arthrose................................................303
Heupkop - necrose................................................................303                  Heup - pijn.......................................................................302
Hielspoor...............................................................................306                   Hik...................................................................................206
Hersuties papillaris penis.....................................................259                   Hirsutisme..........................................................11 Ob li/re.
HIV, AIDS.............................................................................129                  HIV - labwaarde...............................................................34
Hoesten - bronchiŰn..............................................................154                  Hoesten - strottenhoofd.................................................148
Homeopathie...........................................................................55                  Homoseksualiteit - Homofilie...............3a Ra li,  3a Ra re.
Honger..............................................................................2 Rb li.                 Hongergevoel - voortdurend.................................110219
Hoofdhuid...................................................................11 Ra li/re.                 Hoofdhuid - droog - jeuk................................................283
Hoofdpijn..........................................................................5764                  Hooikoorts......................................................................142
Hoornvlies = cornea - zie oog.                                                                      Hoornvlies - degeneratie.................................................84
Hoornvlies - verkromming..............................................9193                   Hoornvlies - vertroebeling................................12b Ra li/re.
Hoorvermogen - sterke daling - vermindering...........5 Rb li/re.                 Horen......................................41 Ga li,   3 Ga re,   40 Ga li.
Hordeoleum............................................................................74                    Hormonale patstelling...........................3a Ra li,   3a Ra re.
Hormonen.................................32 Ga li,   12 Ga re,   31 Ga li,   13 Ga re,   15 Ob li/re,   3a Ra li,   3a Ra re.   1 Rb li/re.
HPV - geassocieerde proliferatie........................................248                   HPV - vaccinatie.............................................................245
Huid - beschadigd door de zon.............................................279                   Huid - blaasjes................................................................273
Huid - bleke.................................................................125219                   Huid - brandende blaasjes..............................................277
Huid - brandende pijn...........................................................271                   Huid - bruine verkleuring...............................................107
Huid-buitenste (epidermis..........................................10 Ra li/re.                Huid - corium (lederhuid).......................................1 Oa li/re.
Huid - droog gezwollen.........................................................110                   Huid - geelkleurig...........................................................214
Huid - hoofd.................................................................11 Ra li/re.                Huid - koud - bleek - jeuk...............................................271
Huid - onelastisch - verhard.................................................281                   Huid - ontsteking...................................................269271
Huid - pigmentstoornis.........................................................275                   Huid - platenepitheel - kanker........................................269
Huid - prikkeling van....................................................2 Oa li/re.                Huid - ruw - slecht doorbloed..........................................271
Huid - schimmelinfectie.......................................................279                    Huid - schubvorming.......................................................273
Huid - striemen (striase).....................................................280                    Huid - verharding.............................................................281
Huid - vitiligo..............................................................13 Ra li/re.                 Huid - warm - vochtig - rood...........................................110
Huid - wit beslag..................................................................279                    Huidkanker door UV - straling.......................................280
Huidkanker - huidtuberculose............................................276                    Huidkanker - witte...........................................................269
Huidkanker - voorloper......................................................279                    Huiduitslag - auto - immuunziekte...................................269
Huiduitslag - meelallergie...................................................271                    Huiduitslag - roodheid......................................................269
Huisstofallergie...................................................................142                    Humaan Chorion Gonadotrofine (HCG)..........................35
Humerus........................................................................7 Ob li/re.                HWK - prolaps.................................................................294
HWK - tussenwervelschijven.............................................294                    Hydrocefalie.......................................................................69
Hydrocele.............................................................................254                    Hydrocephalus........................................................1 Rb li/re.
Hypacusis.............................................................................101                    Hyperaldosteronisme.......................................................107
Hypercalcemie.....................................................................112                    Hyperchondrose......................................................3 Ob li/re.
Hyperglycemie...................................................2 Rb re. + 218                    Hyperinsulinemie..............................................................219
Hypermasculien...............................................................3a Ra li.                Hypermenorree.................................................................246
Hyperparathyreose......................................31 Ga li,   13 Ga re.                Hyperparthyro´die.............................................................112
Hyperperistaltiek.........................................................1 Gb li/re.                Hypersensibiliteit....................................................2 Oa li/re.
Hyperseksualiteit...........................................................3a Ra li.                 Hypersomie........................................................................103
Hypertensie................................................................107127                    Hypertensie van de poortader..........................................216
Hyperthyreose................................32 Ga li,   12 Ga re. + 110                    Hypertonie (bloeddrukverhoging)............17 Ob li/re. + 127
Hypertonie - compensatoire................................................225                   Hypertonie - portale..........................................................216
Hypertrophie van de spieren - spierweefsel..5 Ob li/re. + 308                   Hypocalcemie....................................................................112
Hypofyse..............43 Ga li,   1 Ga re,   11 Ob li/re,   1 Rb li/re.                 Hypofyse - adeno - carcinoom..........................................104
Hypofysevoorkwab..............................................................103                   Hypoglycemie........2 Rb li,   2 Rb re,   5b Ra re. + 107118
Hypogonadisme....................................................................253                   Hyposmie...........................................................................144
Hypoparathyro´die................................................................112                  Hypoprote´nemie...............................................................229
Hyposomie............................................................................105                   Hypoxie..............................................................................151

 
Algemene index Germaanse Geneeskunde
<<<                                      >>>
Legenda