2e Brief 3e arts Twenteborg ziekenhuis
Antwoord 3e arts v/d Peet
Problemen veranderen van huisarts te Almelo
Brief aan Groenewold- Herijgers
Klachtencommissie en het IKG
Klacht 4 artsen bij Tuchtcollege te Zwolle
Verweer huisarts bij Tuchtcollege te Zwolle

Verweer 3 artsen bij Tuchtcollege te Zwolle
Onze reactie verweer huisarts bij Tuchtcollege
Onze reactie verweer 3 artsen bij Tuchtcollege
Personen met goede en slechte ervaringen
Ongenoegen v/d Peet Tuchtcollege te Zwolle
Onze reactie bewijzen medische blunders
Feiten slechte medische behandeling Almelo
Tuchtcollege te Zwollehelpt artsen
Uitspraak Tuchtcollege
Terug naar homepagina


Klachten over artsen Twenteborg ziekenhuis
2e Klacht a Raad v Bestuur ziekenhuisgroep Twente
Verweer artsen aan klachtencommissie
Onze reactie op brief klachtencommissie
Uitspraak voorzitter  klachtencommissie
Aanbeveling klachten-commissie a Raad v Bestuur
Onze reactie uitspraak aan Raad v bestuur
Klachten over artsen en specialisten
E-mail adres: info@franshoek.info


Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
T.a.v. mr. H. van der Poel-Berkovits
Postbus 10067
8000 GB ZWOLLE

Dossier nr. 96/04
Uw brief d.d. 1 november 2004

Betreft: verweerschrift Drs. T.E. De Vroom,
                 Dr. J.C.M. v/d Peet,
                 Dr. A.J. Ouwehand,

Almelo, 23 november 2004


Geachte Edelachtbare Heer/Vrouwe,


Op 25 oktober 2004 heeft de heer drs. T.E.de Vroom, de heer dr. J.C.M. van der Peet en mevrouw dr. A.J.Ouwehand hun verweer
op de aanklacht slechte behandeling mevr. G.H.Hoek-Waanders, bij uw College ingediend.
In hun verweer staat niet de gehele waarheid zoals het behandelen is gebeurd.

Blz. 2. feiten en achtergronden nr.3 : Vermeld word dat mevrouw Hoek sinds augustus 2002 geleidelijk toenemende klachten van
moeheid en onwel voelen. Zij heeft in augustus 2002 het bericht gekregen dat, haar vader aan alvleesklierkanker leed en niet lang
meer zou leven, vanaf dat moment kreeg zij last van haar zenuwen, rond december begonnen de lichamelijke klachten te komen en
vanaf het overlijden van haar vader begon zij slecht tot niet meer te eten. Mijn vrouw vertelde voor opname in het ziekenhuis dat,
ik heb steeds gedacht dat het wel weer over zou gaan als de zenuwen weg zijn.
Zij vertelde ook, ik wist niet dat ik zoveel moeite met het overlijden van mijn vader had.

Blz. 2. feiten en achtergronden nr.4. :
Zij was voor opname in het ziekenhuis 2003 geen diabetes, dat heeft mijn vrouw tijdens
behandeling in het ziekenhuis gekregen. Zij had tot 14 dagen voor ziekenhuis opname ook geen zichtbaar of hoorbaar long
probleem, zij klaagde niet over het benauwd zijn.

Blz. 2. feiten en achtergronden nr.5. : De CT-scan van 9 februari 2003 en de leverbiopsie 27 februari 2003 volgens deze artsen
werd macronodulaire levercirrose aangetoond, patholoog anatoom achtte  galwegproblematiek onwaarschijnlijk.
Dit is de halve waarheid.

Er staat in de  leverbiopsie letterlijk:
In deze septa herkennen we duidelijke galgangproliferatie, terwijl we verspreid ook regelmatig normale resterende galgangen vinden.
Er is minimale piŤce mealnecrose.
De conclusie: Leverbiopten met een verstoorde architectuur: portale fibrose met septumvorming en vocaal wat nodulaire
structuurvorming, verdacht voor macronodulaire cirrhose.
DE AETIOLOGIE IS ONZEKER. GEZIEN DE GROTE HOEVEELHEID
STAPELING VAN KOPERBINDEND EIWIT IN PERISEPTALE HEPATOCYTEN, ER IS EVEN OVERWOGEN OF ER GEEN
GALWEGPROBLEMATIEK TEN GRONDSLAG LIGT AAN DE AFWIJKINGEN, maar de resterende normale galgangen tussen de
geprolifereerde galgangen maakt het onwaarschijnlijk. Klinische aanwijzingen voor een specifieke etiologie? Patholoog: J. van Baarlen.

Als er op de verpleegafdeling of tijdens controle op de polikliniek door v/d Peet in 2003 M.R.I. SCAN FOTO'S WAREN GEMAAKT,
DAN WAS EEN GALWEG PROBLEEM DUIDELIJKZICHTBAAR GEVONDEN IN DE ALVLEESKLIER. DEZE VERKALKING
EN/OF STENEN HEBBEN ER  GEDURENDE LANGE TIJD GEZETEN EN IN 2003 AL AANWEZIG, en dat er alvleesklierkanker
aanwezig was met uitzaaiingen in de lever dit is gezien op de M.R.I. scan foto's gemaakt te Enschede tijdens opname 2004.
Het is mogelijk dat deze uitzaaiingen in de lever in 2003 nog niet aanwezig is geweest maar wel kanker in de alvleesklier.

Op de gemaakte foto's te Almelo:
De galwegen en de alvleesklier zijn niet duidelijk op de foto's gezien door het vocht wordt steeds gezegd, dat wil dus niet zeggen dat
er geen galweg probleem zit. Hoe komen dan de wijde galgangen in de lever? Waar wel over geschreven wordt.

Het is bekent dat koperstappeling in de lever, macronodulaire levercirrose veroorzaakt ( de ziekte van wilson ) 
Het is bekent dat een galwegprobleem ook macronodulaire leversirrose veroorzaakt.
Dus het bewijs staat hier met uitleg, dat alcohol miconodulaire levercirrose veroorzaakt en dus niet macronodulaire levercirrose
wat de artsen hier beweren.
(door deze vergissing bewust slecht behandeld is.)
Ook hier staat uitvoerig beschreven dat alcohol micronodulaire veroorzaakt, maar dat koperstapeling (ziekte van Wilson)
ijzerstapeling en galwegenverstopping macronodulaire veroorzaakt. 
Het is in de dierenwereld bekend o.a. bij schapen dat, bij gebrek aan voedsel ook de reservers waar metalen zijn opgeslagen uit de
lever worden aansproken waardoor deze schapen binnen afzienbare tijd sterven aan leversirrose. (bij mensen die bijna niet eten
waarschijnlijk het zelfde, dus een verklaring voor deze sirrose.)
Deze koperstapeling is met het medicijn zinksulfaat te neutraliseren. Ook dit medicijn heeft mijn vrouw niet gehad van dokter v/d Peet.

Blz. 3. Klachten: nr.6.
Wij hebben niet het gehele medisch dossier ontvangen van de archiefafdeling van dit ziekenhuis, het is mij
opgevallen dat wij nog een aantal verslagen en mededelingen missen van belangrijke dagen tijdens de behandeling door drs. De Vroom
en dr. Ouwehand.


Blz. 3. Klachten : nr.7. Hier wordt niet de waarheid gesproken door de Vroom en Ouwehand.
Wij waren voor 13.00 aanwezig bij de ingang van de ICU. Om ongeveer 13.00 komt dr. Ouwehand langs en kijkt ons aan, groette en
liep verder, tot dusver niets aan de hand.
Wij waren met 4 personen nl. F.J.Hoek, M.Hoek, D.Hoek en Oma Waanders-Volkers ( moeder van mevr. G.H. Hoek-Waanders.
Wij hebben daar tot na 13.40 gewacht voordat wij zijn opgehaald. Toen wij op de ICU zaal kwamen waar het gesprek bij mijn vrouw
begon, bleek dat wij zolang hadden moeten wachten omdat een derde persoon veel te laat aanwezig was.
Er werden excuses hierover aangeboden en om begrip gevraagd. dr. Ouwehand keek vanaf het begin steeds op haar horloge en in haar
papieren.
Zij heeft daarna in een kort gesprek van ongeveer 5 minuten uitgelegd dat mijn vrouw een
ernstige leverziekte en longziekte
( longemfyseem) had die beide volgens haar niet meer verbeterde.
Na dit korte gesprek verontschuldigde dr. Ouwehand zich omdat zij in tijdsnood zat door afspraken elders in het ziekenhuis en is ook
weg gegaan.
Er zijn dus ook grenzen gesteld aan de behandeling van mijn vrouw in het multidisciplinaire ICU bespreking. Dat is mij niet eerder
verteld door de Vroom en Ouwehand.
Dan wil ik ook de namen van deze personen die daar op 18 februari aan hebben deel genomen.
Tevens wil ik alsnog een schriftelijk verslag van dit gesprek op het ICU. Ook deze personen hebben nagelaten om een MRI onderzoek
aan te vragen daar was
duidelijk een galwegprobleem met kanker zichtbaar geweest die deze leversirrose heeft veroorzaakt.
Ook deze personen hebben een foute beslissing genomen. Ik ga deze personen misschien alsnog aanklagen.

Blz. 3. nr. 8 en 9.
Dokter de Vroom vertelde dat haar longen zo slecht waren dat geen verbetering waren te verwachten mede door haar leverziekte
(
leversirrose) en wilde met het beademen stoppen.
Feit is
. In de uitspraak van de klachten commissie heeft u kunnen lezen dat het NR. beleid niet met mij nog met mijn vrouw is
besproken en ook geen schriftelijke toestemming van ons heeft gekregen met het doel de patiŽnt te laten sterven in geval van
hartstilstand.
Feit is. Dat diverse artsen ook de Vroom, Ouwehand en v/d Peet het personeel steeds opdracht heeft gegeven mijn vrouw niet meer
te reanimeren en niet meer te beademen.
Dit kunt u in het gehele medische dossier steeds lezen.
Tijdens het doorspitten van het dit medisch dossier ben ik ook de naam Ouwehand tegen gekomen, het is dus ook niet waar dat zij
alleen uitleg over de leverziekte i.v.m. de longontsteking heeft gedaan.

Ouwehand heeft meermalen beweerd (klachten commissie) dat zij alleen de leverziekte heeft uitgelegd verder niets, dit is ook
meermalen bevestigt door de Vroom het blijkt dus niet waar te zijn.

Het stoppen met de beademing.
De Vroom spreekt weer niet de waarheid. Het was opdat moment niet in het belang van de patiŽnt dat mijn vrouw van de beademing
afgehaald werd.
Het was het belang van de Vroom en Ouwehand en het ziekenhuis. De Vroom begon met het verhaal van wachtlijsten en kosten en het
bezet houden van de plaats
.
Terwijl gedurende een aantal dagen opvallend bijna leeg was.
Onze behandeling is niet een incident dat kunt u hierna lezen en het is waar gebeurd.
Recht tegenover aan de andere kant waar mijn vrouw lag op het ICU. Deze mevrouw stond op de wachtlijst van Groningen voor een
donor long.
Deze mevrouw is ook van de beademing gehaald en overleden. Aan de linkerzijde schuin tegenover mijn vrouw lag een mevrouw uit
de woonplaats ten noorden van Almelo naar ik meen Vriezenveensewijk of Westerhaar. Deze mevrouw had een  longziekte gekregen
van het roken.
Dokter Ouwehand kwam met de familie bij het bed voor een gesprek over verder te behandelen. Wij konden alles woordelijk
meeluisteren. 
Dokter Ouwehand vertelde letterlijk tegen deze familie. Nu heb ik al eerder tegen mevrouw gezegd dat ze niet meer mag roken i.v.m.
uw longziekte en u doet het blijkbaar tocht. Als u niet wilt stoppen heeft het geen zin u nog langer te beademen.
Zij is ook kort na dit gesprek van de beademing gehaald. Later op de gang hoorde ik van deze echtgenote dat het niet goed ging met
zijn vrouw.
Dus ook mijn vrouw heeft gerookt,
volgens het bovenstaande is dit een reden voor deze artsen om met de beademing te stoppen.
Worden dit soort behandelingen in een multidisciplinaire besproken.
Bedoeld u hiermee dat er grenzen zijn afgesproken aan de behandeling.
In de periode dat de Vroom en Ouwehand op het ICU behandelden, kwam dit zichtbaar vaker voor.
Heel veel mensen zeggen dat zij een slechte ervaring te hebben met dit ziekenhuis hebben dus gelijk dat Almelo een slecht
ziekenhuis heeft.

Blz.3 nr. 10. De VROOM verteld weer niet de waarheid.
Ik heb hem wel degelijk gevraagd of deze klaplong genezen was, de Vroom en Ouwehand  wisten niet dat mijn vrouw een klaplong
gehad heeft tijdens ICU opname, wat zij eerst tijdens het eerste gesprek ontkenden en later toch moesten bekennen om
geloofwaardig te blijven.
IK HEB HEM DRINGEND GEVRAAGD: HET AFHALEN VAN DE BEADEMING UIT TE STELLEN ZELFS BIJ HET VIJANDIGE AF.
HIJ WILDE NIET NAAR ONS LUISTEREN, MIJN VROUW HEEFT NOOIT EEN LONGPLOBLEEM GEHAD.
Alle vier personen kunnen dat bevestigen. (dat dit een vijandig gesprek is geweest en dat de Vroom de volgende dag opnieuw een
gesprek met de familie had moeten beginnen is ook door de klachten commissie uitgesproken) De Vroom wilde gewoon zijn beleid
voort zetten wat ik wilde maakte geen indruk op hem.
Toen ik hem vertelde dat ik een paranormaal therapeute wilde vragen mijn vrouw te helpen ontplofte hij bijna.
De Vroom begon ongeÔnteresseerd weg te lopen omdat hij daar niets van wilde weten en dus ook Mevr. Janny Bos-Veltman niet de
kans wilde geven mijn vrouw te helpen en het afhalen van de beademing uit te stellen.
De longfoto's,
op geen enkel uitslag van de longfoto's in mijn gekregen dossier staat dat de long hoog aanzitten en dat deze long zich
volledig heeft ontplooit.

Zolang dat niet is bevestigt kan de long gemakkelijk weer terug kruipen. De aftekeningen van de longen als ook de alvleesklier met de
  galwegen zijn niet goed zichtbaar worden steeds vermeld. Er wordt steeds vergeleken met de voorgaande foto's er word dus alleen een
verbetering of een verslechtering gemeld.
Het aanzitten en ontplooien staat wel vermeld bij het tweede poging van het genezen van dezelfde klaplong aangevraagd door dr.Staal.

Blz.4. nr. 11. De Vroom verteld weer niet de waarheid. Er is wel degelijk door de Vroom gezegd dat mevrouw Hoek zo snel mogelijk
van de beademing zou worden afgehaald i.v.m. steeds ontstaan van nieuwe infecties vanuit en door de beademingsmachine.
En er was geen verbetering van haar longen (longemfyseem)te verwachten gezien de slechte lever.
(
18/2 vermeld Henny Scholten op een dagafschrift op het ICU Fam. Gesprek met internist en .... overďhoe verder daar er geen
vooruitgang in zitď)
Op 19/2 na het gesprek s'avonds om 8.00 heb ik hulp gevraagd aan Mevr. Janny Bos-Veltman om mijn vrouw te helpen.
20/2 Hebben de broeders op het ICU al verbeteringen gezien die zij mij direct vertelden.
Er is daarna iedere dag verbeteringen gezien.  Dr. Wottiez heeft deze verbetering ook gezien van de behandelingen op afstand door Mevr.
Janny Bos-Veltman en met ons gesproken tijdens het spreekuur.
Hij vertelde letterlijk dat hij het ontwenningsschema had bij gesteld en de bedoeling had om mijn vouw zo goed mogelijk van de
beademing af te  halen.
DUS LATER ALS DE VROOM EN OUWEHAND HADDEN GEDAAN.

Blz.4.nr.12. De Vroom verteld ook hier niet de volledige waarheid of hij verzwijgt de waarheid.
Nogmaals, op het internet staat vermeld dat 7 a 8 % Co2 normaal is en dat
10 % Co2 dodelijk is, in de uitademlucht en mijn vrouw is
  op 18 februari. 13 % Co2 gemeten.
Het Co2 % of wel koolzuurgas regelt de ademhaling en zegt wel degelijk iets over het zuurgehalte in de uitademlucht en bloedsomloop.
Met 18% Co2 raakt de patient in coma, is vroeger gebruikt als narcose bij operaties. De Vroom beweerd dat, niet in procenten wordt
gemeten op het ICU.
De dag voor het gesprek van 19 februari met de Vroom en Ouwehand dus 18 februari vertelde de broeder op het ICU: Meneer Hoek ik
adviseer je dringend om met je vrouw te gaan praten nu het nog kan.
Er is een zeer grote kans dat je vrouw het niet haalt met deze slechte longen. (oorzaak van een te hoge druk instelling bij de
beademingsmachine door een verpleegkundige)
Deze broeder was bezig met het meten van het Co2 percentage in de uitademlucht doormiddel van een Co2 sensor in een  t-stuk in de
beademings buis van mijn vrouw op het ICU.
Op het kastje wordt het Co2 gehalte in procenten afgelezen en niet in kilopascal wat de Vroom beweerd. Deze techniek viel mij op
doordat wij dagelijks eenzelfde meting doen bij CV ketels.
Ik heb deze broeder ook gevraagd of mijn vrouw nog verder kon leven met deze slechte lever?
Na gekeken te hebben in de medische gegevens, antwoordde hij dat mijn vrouw nog goed kon leven met deze lever en vertelde dat deze
nog wel beter zou worden.
Hij vertelde dat het grootste problemen op dat moment de longen waren, het Co2 gehalte was veel te hoog daar kon zij niet lang mee leven.
Na dat gesprek heb ik direct een afspraak met een paranormaal therapeute Janny Bos-Veltman gemaakt op 19/2 'savonds om 8.00 h.
Zij is direct met fotobehandelen begonnen.
Daarom wilde ik ook het afhalen van de beademing uitstellen, je moet alle kansen benutten voordat je stopt met behandelen.
Terwijl nog een alternatieve kans aanwezig was, die ik hem vertelde, is deVroom
(eigenwijs) gaan ontwennen met het beademen met
zeer grote kans dat de patiŽnt hieraan overlijd, dat noem ik moord.

Blz.4.nr.13. Door klachten bij mijn vrouw in de mond en keel die ik geuit heb bij de zuster op de verpleegafdeling is op mijn verzoek
dokter v/d Peet erbij gehaald. Er was al sprake dat mijn vrouw naar huis mocht, het had dus ook niet veel gescheeld of mijn vrouw
was naar huis gegaan met nog een klaplong.
Dokter v/d Peet vertrouwde het niet en heeft longfoto's laten maken. Met het ontdekken van deze klaplong bij mijn vrouw heb ik
v/d Peet gefeliciteerd.
Tijdens deze felicitatie vertelde v/d Peet dat deze klaplong nog van de intensieve beademing van de ICU periode kwam. V/d Peet wist
niet dat ik hierover een conflict had gehad met de Vroom.


Dat verklaarde voor mij ook de benauwdheid en de schouderpijn waar mijn vrouw nog steeds over klaagde. Het gezegde van de Vroom
verklaart dus ook niet dat de klaplong er niet zat tijdens de ICU periode.
De laatste longfoto is voor de leverbiopt gemaakt, en deze waren niet duidelijk wegens het vocht verteld de radioloog steeds.
Mijn vrouw is een paar dagen na deze leverbiopt naar de verpleegafdeling gegaan.
Deze leverbiopt is uitgevoerd tijdens opname op het ICU en niet op de verpleegafdeling.
Wat gezegd wordt van de uitspraak van de klachten commissie over Ouwehand en de Vroom kan ik kort zijn, het was een eenzijdig
deskundig onderons gesprek met bekende collega's die elkaar dagelijks leken te ontmoeten en de voorzitter is geen medicus dus.
Het verwonderd mij ook niet, dat er een voor of nagesprek heeft gehad of nog ging gebeuren, het viel mij direct op dat ze elkaar
kenden of hadden ontmoet, ook toen zijn de feiten niet goed weergegeven.

Blz.4 nr.14. Dat Ouwehand ook hier niet de waarheid verteld, heb ik geschreven bij  blz3. nr.7.

Blz.4 nr.15. Eerst zegt Ouwehand dat zij zicht niet met het beleid beademen heeft bemoeit, omdat de Vroom hoofd behandelaar was.
Zij had slechts op verzoek van de Vroom de leverziekte uitgelegd, verder niets en geen uitspraak deed over het beademen.
Nu zegt Ouwehand dat zij wel degelijk met het het beleid van afbouwen van de beademing door de Vroom kan vinden. Waarom nu wel
of doet zij dit nu om kracht bij te zetten om de Vroom te helpen.

Blz.4 nr.16. Eind januari 2004 werd mijn vrouw in korte tijd geel met jeuk over haar hele lichaam.
Na bloedonderzoek konden en wilden onze huisarts drs. Groenwold-Hereijgers en dr. van de Peet na overleg met elkaar, mijn vrouw
niet meer helpen omdat het levercirrose was dat haar geel maakte gezien het ziektebeeld van 2003 en wij moesten ons op het ergste
voorbereiden. Deze uitspraak is gedaan in de spreekkamer van en door dokter Groenwold na overleg met v/d Peet.
Op mijn opmerking dat dieren een betere behandeling kregen dan mijn vrouw veranderde niets aan haar beslissing. Ook dat is dus
een pittig gesprek geweest, maar het hielp dus niet om beide artsen tot actie te krijgen.
Ik ben dus zonder hulp radeloos met een
recept voor kalmerings tabletten naar huis gegaan.

Feit is.
Tussen de mededeling van, niet direct kunnen of willen behandelen van de doktoren  Groenewold en v/d Peet en de opname door
dokter Kerbert te Enschede, zit dus 17 dagen van onbegrip, doodsangst, en belangrijker, nog meer onnodig ziek ziek worden, zij had ook
thuis kunnen sterven. Deze dokter v/d Peet heeft nagelaten mijn vrouw voor de zekerheid op te roepen en haar te onderzoeken.
DUS DEZE AANKLACHT TEGEN V/D PEET IS PERTINENT WAAR.
HET IS OOK PERTINENT WAAR DAT DOKTER GROENEWOLD ONS NIET HEEFT GEHOLPEN, ZIJ HEEFT ONS EERDER
TEGENGEWERKT MET EEN AFSPRAAK TE MAKEN MET HET ZIEKENHUIS TE ENSCHEDE.
Wij hebben dus moeten vechten met Groenewold om hulp te krijgen van een goede arts dokter Kerbert te Enschede. Na een tip van de
broer van mijn vrouw die deze dokter kent te Enschede
.
Deze dokter vermoede gelijk een volledige galweg afsluiting bij het zelfde bloedonderzoek van Almelo.
Dokter v/d Peet kan schrijven en doen wat hij wil. HET IS WAAR GEBEURD.
Hij heeft hierbij samen met Groenewold een medische blunder begaan.

Feit is dat door het niet behandelen van Groenewold en v/d Peet mijn vrouw 17 dagen met doodsangst, verdriet, onbegrip en pijn thuis
is geweest.
DIT DOE JE EEN DIER NOG NIET AAN.
Moet je dan volgens v/d Peet tegenwoordig zelf een specialist bellen en vragen of deze uitspraak van mijn huisarts waar is of voorbij
gaan, is dat wat v/d Peet bedoeld met als de patiŽnt of de familie nog eens had gebeld.
ONZIN  wat v/d Peet nu uitkraamt, om de schuld van zich willen af te schuiven, hij is de schuldige samen met Groenwold en niemand
anders.

Feit is.
Alles wat v/d Peet beweerd of schrijft voor en na het overlijden van mijn vrouw neemt zijn schuld niet weg.
Hij heeft mijn vrouw in haar moeilijkste tijd van haar leven door zijn GEBLUNDER  in steek gelaten. Achteraf gezien hadden wij veel
eerder naar deze goede specialist dokter Kerbert te Enschede moeten gaan, dan had mijn vrouw misschien nog geleefd. Ik heb nu
gemerkt  dat v/d Peet zeer goed is in het afwachten en niet in het vooruit zien bij zieke patiŽnten.
En wat voor spijt hij nu heeft, daar heb ik niets meer aan en een onderling gesprek voor de bekende doofpot helemaal niet.
Daar worden andere patiŽnten niet mee geholpen.
Het blijkt dus achteraf dat v/d Peet een slechte arts is, waar wij  veel te veel vertrouwen in hebben gehad en ook slecht voor de
volgende patiŽnten en het ziekenhuis te Almelo.

Blz.5 nr.17. Uitgegaan moet worden van punt 3 t/m 5 in dit verweerschrift dat er geen fouten zijn gemaakt. Dit is pertinent niet
waar er zijn wel degelijk fouten gemaakt.
De uitslag van het leverbiopt onderzoek van 27 februari 2003 zegt de Patholoog: J. van Baarlen.
Deels beschreven kenmerk Blz.2 feiten en achtergronden nr.5
Daar staat o.a. vermeld dat er duidelijk galgangproliferatie te herkennen is, er is tevens stapeling van koperbindend eiwit aanwezig
wat ook aanwijzing geeft op een galwegprobleem of ziekte van Wilson, deze uitslag moest poliklinisch worden vastgesteld.
Dat is naar mijn mening niet gebeurd.
Tevens waren de foto,s van de galwegen en alvleesklier steeds onduidelijk en volgens de radioloog daardoor geen goede uitspraak
over deze galwegen mogelijk is.

Feit is, Mijn vrouw heeft alle noodzakelijke voorgestelde onderzoeken ondergaan, die volgens de artsen nodig waren, om nu achteraf
te gaan suggereren wat v/d Peet doet als, mijn vrouw zou een aversie hebben tegen onderzoeken is alleen bedoeld om zijn fouten weg
te praten.
Ik weet wel zeker dat de meeste mensen niet graag naar het ziekenhuis willen, zo ook mijn vrouw niet en dat heeft zij kenbaar gemaakt
aan v/d Peet.
V/d Peet zegt dit nu omdat hij namelijk diverse onderzoeken niet heeft uitgevoerd om te ontdekken waardoor
bijvoorbeeld deze levercirrosen werkelijk is ontstaan bij mijn vrouw.


Feit is.
Als v/d Peet dat wel gedaan had, dan had hij dit galwegprobleem en alvleerklierkanker in een vroegstadium ontdekt.   
Feit is, v/d Peet heeft ook nooit een onderzoek gedaan naar deze koperstapeling.
Feit is, v/d Peet heeft nooit een MRI onderzoek gedaan waar de levercirrose werkelijk door is ontstaan, zij beschuldigden haar van het
begin af als alcoholiste, staat in het dossier.
(en dat is gelogen)
(Deze diagnose past niet bij macronodulaire leversirrose, alcoholisten hebben n.l. micronodulaire leversirrose )

Feit is, dat de theorie onzeker is van het niet aanwezig zijn van een galwegprobleem waar in de leverbiopsie onderzoek overgesproken
wordt, dit had v/d Peet met een MRI onderzoek moeten onderzoeken en uitsluiten. Dus niet wachten tot geen behandeling niet meer
mogelijk is.
Feit is. Een galweg probleem veroorzaakt levercirrose. (macronodulaire leversirrose)
Feit is. Ziekte van Wilson, koperstapeling veroorzaakt ook levercirrose. (macronodulaire leversirrose)
Dat de lever het steeds beter ging doen komt, doordat zij nog steeds werd geholpen door Mevr. Janny Bos-Veltman als paranomaal
therapeute. Zij kan met haar gave energie doorgeven aan mensen, waardoor mensen zichzelf kunnen genezen.
(wonderen, kanker en galstenen verwijderen dat kan zij ook niet)
Feit is. Het MRI en ander onderzoek te Enschede lieten duidelijk zien dat zich in de galwegen, het deel wat  door de alvleesklier loopt
verkalkingen met harde stukken steen aanwezig zijn met verstoppingen die er gedurende lange tijd heeft gezeten, hieruit is met grote
zekerheid aan te nemen  dat in 2003 het galweg problemen ook al aanwezig was.
Feit is. Bij de leverbiopt is dit galwegprobleem ook aangegeven maar de theorie van J. van Baarlen was toen nog onzeker, deze artsen
beschuldigden haar in 2003 dat het door alcoholgebruik was ontstaan. Wat pertinent niet waar is, dat is bewezen bij Blz.2 feiten en achtergronden nr.3.
Hieruit blijkt dat het galwegprobleem in 2003 al aanwezig was, alleen nog niet volledig heeft afgesloten en deze leversirrose heeft veroorzaakt.
Feit is. Dokter v/d Peet heeft in 2003 nagelaten dit poliklinisch verder te onderzoeken tijdens diverse controles van mijn vrouw.
Ik kan dan ook niet anders concluderen dat v/d Peet weldegelijk fouten heeft gemaakt.
Hij heeft dus naar mijn mening medisch geblunderd.

Want mijn vrouw is vroegtijdig door zij medische missers onnodig met het niet meer en zijn slechte behandelingen overleden.
Dokter v/d Peet wil dat natuurlijk nog steeds niet toegeven. Maar het is waar gebeurd.
Mijn vrouw is door de schuld van dokter v/d Peet bewust onbehandeld aan deze galwegafsluiting en 3/4 jaar later  onnodig  aan
alvleesklierkanker gestorven.

De collega die in het zelfde ziekenhuis werkt, die dit ons vertelde dat het galwegprobleem met deze alvleesklierkanker in 2003 ook
al aanwezig was, heeft dus hiermee gelijk gekregen.


In  het vertrouwen hiermede u en het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg van voldoende informatie en bewijzen te hebben voorzien,
en verzoek hiermede een of meer van deze genoemde artsen schuldig te verklaren van het te vroeg ontwennen beademen, nalaten- en
behandelen van mijn vrouw, waardoor mijn vrouw door deze missers extra onnodig heeft moeten lijden en vervolgen niet meer
behandelbaar aan deze genoemde galwegproblemen en alvleerklierkanker is overleden, verblijf ik.    


Hoogachtend,

F.J.Hoek
**************
**************

Bijlage:  Copy  dagafschrift ICU opmerking H.Scholten.
              Copy  uitslag leverbiopsie met mogelijk galwegprobleem.
              Copy  grote visite v/d Peet/Verhaegh hij wist het dus.
              Copy  medische verslag Medisch Spectrum Twente te Enschede.
              Copy  diverse reacties.


____________________________________________________________________________________

WIJ RADEN U AAN  ALTIJD DE GESPREKKEN MET ARTSEN DIE BELANGRIJK ZIJN VAST TE LEGGEN OP PAPIER OF
MET EEN RECORDER OP TE NEMEN.
Inmiddels heb ik het dubliek van deze artsen ontvangen. Zoals gewoonlijk van deze artsen ontkennen  ze nu fouten te hebben gemaakt
en waarmogelijk helpen deze artsen elkaar. Waar het beter uitkomt spreken deze artsen ook niet de waarheid.
Van de Peet beweert nu in een ongedateerde brief waar later met een pen een datum op is gezet,  dat de huisarts op 6-4-2004 met
dhr. Hoek spreekt (3 dagen na telefonisch overleg met hem) dat dhr. Hoek dan al een afspraak heeft gemaakt voor zijn vrouw bij
een internist in Enschede.

Over deze afspraak rond 6-4-2004,  maakt deze arts, specialist v/d Peet de zoveelste fout, wij hadden hem op deze datum niet meer
nodig, immers mijn vrouw is 4-4-2004 thuis overleden.

Ik heb meervoudige duidelijke bewijzen gevonden in het medische dossier dat deze artsen  weldegelijk  diverse fouten hebben
gemaakt. Deze fouten zijn zo duidelijk dat je gaat twijfelen of het wel fouten zijn.
Ik heb nu vele aanwijzingen dat deze artsen mijn vrouw hebben laten sterven om medische kosten/behandelingen te besparen.
18 februari 2003 zijn grenzen aan haar medische behandeling gesteld staat in het medische dossier.
19 februari 2003 tijdens een gesprek op het IC hebben deze artsen dit mondeling herhaald en uitgelegd, dat er niet verder werd
behandeld om medische kosten te besparen etc.
Dat dit de waarheid is kunnen wij  met 4 personen getuigen.
Deze artsen beweren nu dat macronodulaire levercirrhose door alcohol gebruik is ontstaan.

Bij alcoholcirrose zijn de regeneratienoduli klein,< 3 mm, MICRONODULAIRE cirrose. Klik hier voor bewijs
Bij Posthepatitische cirrose wordt juist door onregelmatige grotere centra van regenatie gekenmerkt, noduli > 3 mm,
MACRONODULAIRE cirrose. Ook is her en der nog normaal functionerend leverweefsel aanwezig.
De patholoog geeft dit in het leverbiopt ook aan.
Een vergelijking met het leverbiopt van mijn vrouw,  had zij dus duidelijk het laatste Posthepatische cirrose.
De chemische GGT en de AF bloedwaarden zijn vanaf januari 2003 duidelijk veel te hoog, deze veel te hoge waarden wijzen ook
naar een galwegstuwing. (afsluiting galwegen waardoor de patiŽnt geel wordt met jeuk)
Op de Echofoto's zijn opvallend grote galwegen te zien, wat ook naar een galwegstuwing wijst.

En nog hebben deze artsen niet voldoende verder onderzocht, deze artsen wilden het ook niet, op 18 februari 2003 is dit beslist
wegens bezuiniging medische behandelkosten, deze artsen hebben mijn vrouw doelbewust met voorbedachte rade laten steven.
Met deze bewijzen heb ik ook een klacht ingediend bij het arrondissementsparket Almelo.

DEZE ARTSEN : 
OUWEHAND, DE VROOM en v/d PEET  LIEGEN DUS om niet veroordeeld te worden.

Deze artsen proberen nu via de rechter deze internet site te verbieden.
In Nederland hebben wij het recht, '' vrijheid van meninguiting '' art 7 GW.


__________________________________________________________________________________       
Van der Peet, internist in het Twenteborgziekenhuis schrijft aan dit Regionaal Kluchtcollege.26-04-'05

Weledelgestrenge Vrouwe,

Hierbij wil ik mijn ongenoegen laten blijken over, op het laatste moment afzeggen door dhr. Hoek van de hoorzitting gepland op
19-04-2005.

Aangezien ik pas kort tevoren de uitnodiging voor deze hoorzitting ontving, heeft het mij veel moeite gekost om het spreekuur
op de polikliniek, gepland op 19-04-2005, af te zeggen en voor deze patiŽnten nieuwe afspraken te maken.

Ik had op deze hoorzitting het volgende willen betogen:
1.
Ik heb in 2003 geen verkeerde diagnose gesteld: gedecompenseerde levercirrhose.
Ik heb wel degelijk onderzocht of er een andere oorzaak dan alcohol was als verklaring voor de levercirrhose (ziekte van Wilson,
virus hepatitis). Ook het pathologisch anatomisch onderzoek (leverbiopsie) past bij een lang bestaande levercirrhose op basis van
chronisch alcoholgebruik. (
opnieuw een leugen), (alcohol veroorzaakt micronodulaire leversirrose en geen macronodulaire
leversirrose
) (klik hier voor bewijs/info)

Tijdens de polikliniek controles in 2003 waren er geen aanwijzingen voor een andere ziekte, met name niet voor een kwaadaardige
ziekte  van de alvleesklier.
2.
Uit de brief van de huisarts, dokter Groenewold, van 30-08-2004 gericht aan het Tuchtcollege, blijkt dat als de huisdokter op
06-04-2004 met dhr. Hoek spreekt (3 dagen na telefonisch overleg met mij) dat dhr. Hoek dan al een afspraak heeft gemaakt voor
zijn vrouw bij een internist in Enschede.
Met andere woorden, dhr. Hoek had toen al, zonder het overleg van de huisarts met mij  af te wachten, besloten met zijn vrouw niet
meer  bij mij terug te willen komen.
(Ook dit is gelogen, mijn vrouw is 04-04-2004 overleden)

Nu dit feit mij bekend is geworden (brief aan het Tuchtcollege is gepubliceerd op internet)
kan ik niet accepteren dat dhr. Hoek mij achteraf onzorgvuldig handelen in februari 2004 verwijt!

Dat dhr. Hoek zijn vrouw verloren heeft aan een andere ziekte dan die waarvoor zij bij mij bekend was, was blijkbaar voor
dhr. Hoek aanleiding om, zoals hij mij persoonlijk geschreven heeft, het leven zo zuur mogelijk te maken, hij heeft daarbij niet
geschroomd om  in zijn brief aan het Tuchtcollege van 23-11-2004 te verklaren dat ik de vrouw van zijn slijter, mw. ....., slecht
behandeld zou hebben en hij heeft ook dit op internet gepubliceerd.
Aangezien dit een aperte leugen is, is op verzoek van patiŽnte en haar familie op internet versie van deze brief aan deze brief aan het
Tuchtcollege inmiddels gewijzigd. (
op verzoek van de echtgenoot verwijderd)
Met andere woorden, dhr. Hoek gaat geen leugen uit de weg om mij waar mogelijk te belasteren.

Mocht het Tuchtcollege alsnog reden zien om alsnog een hoorzitting te houden dan ben ik uiteraard bereid een en ander toe te lichten
en vragen te beantwoorden. Voor de goede orde deel ik u mede dat ik in de maand mei 2005 met vakantie ben en week 29 in juli 2005
om andere redenen afwezig ben.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

J.C.M. van der Peet, internist
Twenteborg Ziekenhuis Almelo.


Mijn antwoord op zijn betoog:

Artsen zoals deze aangeklaagde artsen Groenewold-Hereijgers, Ouwehand, de Vroom en v/d Peet te Almelo nemen het waarschijnlijk
niet zo precies met levens van patiŽnten hierdoor ontstaan onnodig 3000 medische slachtoffers en een veelvoud aan blunders ieder
jaar weer.

Als v/d Peet hier de waarheid schrijft, dan heeft hij kort van te voren van het Tuchtcollege bericht gekregen dat dhr. Hoek en zijn
advocaat Morsink wegens deze te late bericht geving zoals hij dat ook noemt niet aanwezig kon zijn tijdens dit vooronderzoek.
Zijn klachten afspraken patiŽnten veranderen,
alle aangeklaagde artsen en v/d Peet is zelf na deze vermoedelijke toegespeelde
berichtgeving ook niet aanwezig geweest, schrijft het Tuchtcollege in zijn uitspraak.    

V/d Peet schrijft geen verkeerde diagnose 2003, v/d Peet heeft het belangrijkste (duurste) galwegen onderzoek nagelaten, de GGT
en de AF bloedwaarde waren hoog, verdacht voor galweg stuwingen.
Op diverse foto's waren opvallend grote galwegen te zien, verdacht voor galweg stuwingen.
In het lever biopt uitslag, zegt de patholoog, Macronodulaire leversirrhose met onregelmatige grote galgangen, hij merkt ook op dat
Ąoverwogen is of er geen galweg probleem aan de orde zijn.ď
 
Macronodulaire leversirrhose kan ontstaan door ziekten die v/d Peet allemaal onderzocht heeft, maar hij vergeet de voornaamste
bewust niet te noemen, namelijk macronodulaire leversirrhose ontstaat vaak door galwegen stuwingen/verstoppingen in de diverse
galgangen zoals de patholoog opmerkt maar hij was niet zeker van zijn gevonden aanwijzingen.

Dus v/d Peet vertelt opnieuw leugens.

In mijn bezit een bewijs gevonden op het internet, waar tijdens een lezing van een internist van het UMC zegt dat, na jaren alcohol
gebruik ĄMicronodulaire leversirrhoseď kan ontstaat en geen ĄMacronodulaire leversirrhoseď zoals v/d Peet hier schrijft.
  Hij schrijft opnieuw leugens. 

Tijdens zijn poli kontrole ongeveer 3 maanden voor volledige galweg afsluiting 2 febr. 2004 hoge GGT en AF bloedwaarde verdacht
voor galweg stuwingen v/d Peet ziet niets en onderneemt niets.

Het bloedonderzoek  febr. 2004 te Almelo hierin zagen Groenewold en v/d Peet geen directe behandeling noodzakelijk.
In haar dossier staat: heeft geen haast waarschijnlijk alcoholď

Dokter Kerbert internist  in het ziekenhuis te Enschede zag in het zelfde bloedonderzoek verdacht voor een volledige galwegen
afsluiting en achte directe behandeling noodzakelijk.
 
Zijn tweede punt.

De  opgesomde opmerkingen  door v/d Peet met diverse datums zijn verzinsels en onwaarheden.

6-4-2004 die v/d Peet schrijft is opnieuw een leugen,  mijn vrouw is 04-04-2004 overleden.
Heeft v/d Peet ook last van dementie?    

De beschuldiging op het internet is op verzoek van patiŽnte en familie gewijzigt omdat v/d Peet moeilijk ging doen tijdens  medische
behandeling waardoor patiŽnte zenuwachtig werd.

Mijn bedoeling is waar mogelijk aangeklaagde artsen te treffen, maar geen patiŽnten.
De chemokuurbehandelingen  v/d Peet heeft niet geholpen, patiŽnt is overleden.

Volgens onderzoek gegevens zijn na 8 jaar nog maar 5% van de patienten met uitgezaaide kanker in leven.
Diverse chemokuren worden gemaakt van het giftige mosterdgas die gebruikt worden om zoveel mogelijk soldaten te doden,
waarbij braken een bekend verschijnsel is.
Chemokuren beschadigen  onherstelbaar het inmuunsysteem.

_________________________________________________________________________________