Germaanse geneeskunde
<<<   Index ervaringsverhalen   >>>

Kinkhoest uit het leerboek van Mies Kloos, opgelet, in ervaringsverhalen kan over meer dan een conflict gesproken worden.
Kinkhoest
Reguliere zienswijze
Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie, Bordetella pertussis. Besmetting vindt plaats van mens op mens door hoesten en niezen. De incubatietijd is 7 tot 10 dagen, soms langer.
Kinkhoest begint met een catarraal stadium.: een gewone (neus)verkoudheid en algeheel malaisegevoel. Vooral ís nachts Is er een harde droge prikkelhoest.  Later treedt deze hoest ook overdag op.
Na ťťn tot twee weken gaat het catarrale stadium over in een paroxysmaal stadium: verscheidene expiratoire hoeststoten, die elkaar snel opvolgen, waarna een lange piepende  inademing volgt. De patiŽnt kan vijf tot vijftien hoeststoten hebben,  voordat hij ademhaalt en dit kan wel vijftig keer per etmaal optreden. Het hoesten gaat gepaard met het opgeven van helder, taai sputum.  Dit paroxysmale stadium kan ruim twee weken duren. In het derde stadium, het reconvalescentie stadium gaan de typische hoeststoten over in een losse hoest, die Dog enkele weken duurt.
Kinkhoest is erg besmettelijk. Vooral in de eerste periode als de hoestbuien oog niet zijn begonnen. Hoestende patiŽnten zijn nog 3 tot 4 weken nadat het hoesten is begonnen besmettelijk. Binnen een gezin is de kans dat iemand met kinkhoest de andere (niet-gevaccineerde) gezinsleden besmet 90%

Complicaties
Door het langdurig hoesten kunnen zuurstoftekort en hersenbloedingen,  met hersenletsel als gevolg voorkomen.
Longontsteking.
Ademstops, vooral bij heel jonge babyí s, die dodelijk kunnen zijn.

Kinderen met ernstige hart- of longafwijkingen lopen meer risico op complicaties. Er bestaat geen behandeling tegen kinkhoest Een antibioticumkuur kan ervoor zorgen dat de besmettelijke periode korter wordt. Dat is alleen zo als al vroeg met de kuur wordt begonnen. De kuur heeft weinig invloed op de duur en de ernst van de ziekte.

Vaccinatie
Voordat er grootschalig gevaccineerd werd stierven in Nederland elk jaar ongeveer 200 mensen aan kinkhoest Daarna daalde de sterfte in Nederland drastisch en was kinkhoest bijna verdwenen. Sinds 1996 zijn er weer meer ziektegevallen. Dat komt doordat de bacterie is veranderd en doordat vaccineren niet levenslang beschermt.  De ziekte verloopt bij gevaccineerde personen wel minder erg.

Germaanse zienswijze
Kinkhoest is, net als difterie, de genezingsfase van een schrikangst-conflict, maar dan zonder syndroom. Verder zijn ook de spieren van het strottenhoofd in dit proces betrokken, die in de crisis van de genezingsfase krampaanvallen vertonen, wat zich uit in hevige, dwangmatige hoestbuien.
In deze hoestbuien wordt het slijm, dat in de regeneratiefase is ontstaan en bij de reparatie van de ulcers noodzakelijk was, uitgestoten, De hierboven omschreven drie stadia reflecteren de herstelfase
volgens het Hammerse Kompas.- Het catarrale stadium is de regeneratiefase, de pel-fase A
- Het paroxysmale stadium is de epileptische of epileptoÔde crisis en tevens de meest heftige en beangstigende periode in de genezingsfase
- Het reconvalescentie stadium is de normalisatiefase, de PCL-fase B

Ook hier geldt, dat het niet bewezen is, dat de bacterie de ziekte veroorzaakt. Hij is aanwezig en actief tijdens de genezingsfase, dat is het enige dat werkelijk objectief vastgesteld kan worden