Germaanse geneeskunde
<<<   Index ervaringsverhalen   >>>

Rode Hond (Rubella), bewerkt artikel uit het leerboek van Mies Kloos opgelet, in ervaringsverhalen kan over meer dan een conflict gesproken worden.
Rode Hond (Rubella)

Reguliere zienswijze

Rodehond wordt veroorzaak door het rubellavirus, dat alleen bij mensen voorkomt. Besmetting vindt plaats via druppetjes in de lucht, bijvoorbeeld bij hoesten en niezen. Wie een rodehond infectie beeft, steekt gemiddeld zeven tot acht andere mensen aan. Een besmette moeder kan via de placenta haar ongeboren kind besmetten. Tussen besmetting met rodehond en het uitbreken van de ziekte zitten gemiddeld 14 tot 16 dagen. De ziekte is besmettelijk van 10 dagen voor het uitbreken van de huiduitslag tot 1 week erna.

Volgens de Merck Manual (11) kwam de ziekte vroeger vooral veel voor in de lente, waarbij bij grote epidemieën 6 tot 9 miljoen mensen getroffen werden.

Mogelijke verschijnselen onder andere:
- Ongeveer de helft van de besmette personen hebben nergens last van
- Vlekkerige, rozerode huiduitslag. Beginnend in het gericht en snel uitbreidend naar bovenlijf, armen en benen.
- Bij oudere kinderen en volwassenen ook griepachtige verschijnselen en opgezette lymfeklieren achter het oor en in de nek.
- Gewrichtspijn, vooral bij oudere meisjes en vrouwen.
Deze klachten duren meestal drie dagen.

Complicaties:
Soms ontstaat middenoorontsteking ( otitis media) en in zeldzame gevallen hersenontsteking (encefalitis).
Mannen: tevens tijdelijk pijn in de zaadballen.
Vrouwen: in een derde van de gevallen tevens gewrichtspijn ( artralgie) en -ontsteking (=artritis)

Zwangere vrouwen:
Als een vrouw in de eerste drie maanden van haar zwangerschap besmet raakt met rodehond, is er een grote kans op aangeboren afwijkingen bij het ongeboren kindje. Het gaat om:
- Hart- en oogafwijkingen
- Slechthorendheid en doofheid
- Groeiachterstand
- Tekort aan bloedplaatjes
- Lever- of miltvergroting
- Aandoeningen van het zenuwstelsel
- Botafwijkingen
- Afwijkingen aan de urinewegen
De zwangerschap kan ook eindigen in een miskraam.


Germaanse zienswijze

Net zoals bij de vorige ziekten, is ook bij Rode Hond weer sprake van een genezingsfase van een scheidingsconflict, in combinatie met mogelijke andere emotionele conflicten, die voor de “complicaties” zorgen en in wezen extra conflictthema’ s zijn. De opperhuid bestaat uit vijf lagen, welke allen een andere vorm van ziektemanifestatie hebben, vandaar de grote variatie in huidproblemen. Bij rode hond worden de rode vlekje aan het begin van de genezingsfase zichtbaar, maar beginnen pas iets later te jeuken, Waarschijnlijk is rode hond bet gevolg van n dieper ervaren scheidingsconflict, bijvoorbeeld: mamma liet me in de steek, ik zal wel niets waard zijn (eigenwaarde) of de scheiding wordt als een diep verlies ervaren. De gebeurtenissen zijn heftig of worden t» ervaren, waardoor ook andere inslagen en conflicten zijn ontstaan. Wanneer er een algehele oplossing komt, gaan alle conflicten in genezing.

Opgezette klieren
Elk deel van het skelet symboliseert een bepaalde vorm van zelfrespect en eigenwaarde. VI anneer iemand zich op een bepaalde manier in zijn eigenwaarde aangetast voelt, zal dit een necrose van het bijbehorende bot tot gevolg hebben, er ontstaat osteoporose, Bijvoorbeeld osteoporose van de dijbeenkop. Iets niet kunnen volhouden. Een groot aantal locaties met hun specifieke eigenwaarde/locaties staan vermeld op de site van de GNM.

Een opgezette klier kan te maken hebben met een verhoogde activiteit door een verhoogde aanvoer van afvalstoffen. Het kan echter ook duiden op de genezingsfase van een lichte eigenwaarde-inbreuk (EWl). De plaats waar deze zich bevindt. Hoort bij het nabijgelegen bot, maar het conflict is lichter dan wanneer bet ’t bot zelf betrof. In de CA-fase is er een necrose (atbouw) van cellen in de lymfeklieren. Vanwege de plaats (nek/onderkaak) kan dit iets te maken hebben met de mond: niet kunnen toebijten. Achter bet oor zou kunnen symboliseren: iets niet kunnen of willen horen. Daardoor voelde het kind zich miskend: er is een aantasting geweest in de eigenwaarde, die inmiddels is hersteld. Het lichaam volgt door de ontstane gaten in de klier weer op te vullen: de klier zwelt, voelt pijnlijk aan en er kan koorts optreden.

Rode vlekjes met witte stip aan de binnenkant van de wang.
Genezingsfase van een licht conflict met de mond: bijvoorbeeld iets in de mond willen stoppen maar dat mag niet. In de CA-fase is er een afbouwen van de cellen in het mondslijmvlies: de mond vergroot zich. In de genezingsfase worden de cellen terug opgebouwd. Dit gaat gepaard met zwelling en ontsteking, vandaar de witte puntjes. Er is geen pijn.

Rode ogen.
De rode ogen duiden op de oplossingsfase van een visueel scheidingsconflict. Er vindt een necrose plaats van het bindvlies van de ogen en de oogleden, doordat iemand uit het oog verloren is tijdens de slaap, dus wanner de ogen gesloten waren. Wanneer dit probleem is opgelost, worden de afgebouwde cellen terug gevormd. Wat gepaard gaat met zwelling, jeuken en rood worden van de ogen.

Oorontsteking
Dit is de genezingsfase van een conflict van iets (een gehoorbrok) niet te pakken kunnen krijgen., bijvoorbeeld mama weigert om een bepaald speelgoed te kopen, dat haar kind heel erg graag wil hebben. De kleine wil “ja., dat is goed” horen, maar dat komt niet. Het kan ook zijn dat het iets te horen krijgt dat het niet wil horen. Om de (gehoor)brok toch te pakken te krijgen of kwijt te raken, vermeerderen zich de cellen in het middenoor om beter te kunnen “horen” of “uit het gehoor te verwijderen”, Kleine kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders of re iets wel of niet mogen, zij vragen toestemming en krijgen dus via het oor binnen of re iets wel of niet kunnen krijgen. Volwassenen nemen die beslissing zelf en als het hen plotseling niet lukt om iets te krijgen, waarop het in wezen al had gerekend, reageren zij meestal met een gedeelte van het  spijsverteringskanaal: conflict van een voedingsbrok (slokdarm” maag, pancreas. Dunne- of dikke darmen).
Wanneer het kind uiteindelijk de langverwachte toestemming krijgt of het verliest door het ouder worden de interesse in het gewenste, wordt het conflict opgelost. Het teveel aan cellen wordt nu tuberculeus afgebouwd door schimmels of TBC bacteriën, vaak met perforatie van het trommelvlies om de afvalstoffen kwijt te raken (loopoor). Deze afbouw heeft als doelom de akoestische informatie weer terug te brengen tot de normale proporties. Door het verhoogde vochtgehalte in het begin van de genezingsfase kan het gehoor tijdelijk afnemen. Deze herstelt vanzelf weer aan het einde van de genezingsfase, mits de genezing zich volledig ill voltrekken en er geen nieuw conflict optreedt “Ik wordt doof’ of “Mijn kind wordt doof’. Deze overtuiging kan een blijvende doofheid tot gevolg hebben.

Hersenontsteking of encefalitis
Net als bij meningitis ontstaat ook encefalitis door de druk van een genezingszwelling op de meningen, maar nu vanaf de buitenkant. Bij een intellectuele eigenwaarde-inbreuk wordt er in de CA-fase botweefsel afgebouwd in de schedel, bijvoorbeeld: ik ben dom, ik kan niet rekenen. Wanner het probleem wordt opgelost, worden de afgebroken cellen terug gezet, wat gepaard gaat met botoedeem. Deze kan van buitenaf op de hersenvliezen drukken, wat gezien wordt als hersenontsteking.

Pijnlijke zaadballen
De pijn in de zaadballen bij de man is, net al bij de Bof, een teken van een verliesconflict.

Gewrichtspijnen bij de vrouw
Genezingsfase van een eigenwaarde-inbreuk, waarbij de gewrichten zijn betrokken. Afhankelijk van de hevigheid van het EWI kunnen er diverse weefsels aangetast zijn: bot, kraakbeen of pezen. De locatie in het lichaam zegt weer iets over het thema van het EWI.

Zwangere vrouwen en de afwijkingen bij het ongeboren kindje
Tijdens de zwangerschap is het ongeboren kind zeer gevoelig voor de emoties van de moeder en kan het daarop ook biologisch reageren. Door de snelle groei en ontwikkeling van de foetus in de eerste 3 maanden, zal een door de moeder diep ervaren conflictinslag grote gevolgen hebben voor de lichamelijk ontwikkeling van het kind. Het precieze tijdstip waarop dit gebeurt, de aard van het conflict en het gedeelte van het lichaam van de foetus, dat op dat moment in aanleg is, zal bepalen welke aangeboren afwijkingen er ontstaan. Wanneer de foetus eenmaal 3 maanden oud is, zijn alle lichaamsdelen in aanleg aanwezig. Daarom worden de gevolgen van een conflictinslag na de 3e maand van de zwangerschap significant minder.