Terug naar homepagina


Klachten over artsen Twenteborg Ziekenhuis
2e Klacht a Raad v Bestuur Ziekenhuisgroep Twente
Verweer artsen aan klachtencommissie
Onze reactie op de brief klachtencommissie
Uitspraak voorzitter klachtencommissie
Aanbeveling klachten-commissie a Raad v Bestuur
Onze reactie uitspraak aan Raad v Bestuur
2e Brief klacht 3e arts Twenteborg ziekenhuis
Antwoord 3e arts v/d Peet
Problemen veranderen huisarts te Almelo
Brief aan Groenewold- Herijgers
Klachtencommissie en het IKG
Aanklacht 4 artsen bij Tuchtcollege te Zwolle 
Verweer huisarts bij Tuchtcollege te Zwolle


Verweer 3 artsen bij
Tuchtcollege te Zwolle
Onze reactie verweer huisarts bij Tuchtcollege


Onze reactie verweer 3 artsen bij Tuchtcollege
Personen met goede en slechte ervaringen
Ongenoegen v/d Peet bij Tuchtcollege te Zwolle


Onze reactie bewijzen medische blunders
Feiten slechte medische behandeling Almelo
Tuchtcollege te Zwolle
helpt artsen
Uitspraak Tuchtcollege
                                                                                                                                                             Almelo 12-06-2004
F.J.Hoek
**************
**************

                                                                                                                                            Aan Twenteborg Ziekenhuis
                                                                                                                                            t.a.v. Dr. v/d Peet
                                                                                                                                            Postbus 7600
                                                                                                                                            7600 SZ ALMELO


Betreft: Uw patiŽnt G.H.Hoek-Waanders.

Geachte Dr. v/d Peet,

Naar aanleiding van weer een slechte behandeling door doktoren en het ziekenhuis in Almelo dit schrijven.

Eind januari 2004 is mijn vrouw G.H.Hoek-Waanders in drie dagen geel geworden.
Wij hebben zo spoedig mogelijk hulp gezocht bij onze huisarts Drs. Groenewold-Herijgers.
Op haar verzoek hebben wij het bloed laten onderzoeken van G.H.Hoek-Waanders in het Twenteborg Ziekenhuis.
Na een paar dagen was het antwoord van Drs. Groenwold-Herijgers:
Ik heb met Dr. v/d Peet gesproken en gezien de voorgeschiedenis 2003 is het geel worden een gevolg van de leverziekte en dus
een normaal ziektebeeld.
Helaas kan ik en Dr. v/d Peet niets meer voor julie betekenen bij deze ziekte en op het ergste voorbereiden.

Wel heeft zij op ons verzoek kalmerende middelen voorgeschreven, dat was het enige wat zij kon doen.
Na een paar dagen doodsangst hebben wij actie ondernomen en zijn naar het ziekenhuis in Enscshede gegaan voor een betere behandeling.
Zij zag het nut daarvan niet in en heeft erg traag op ons verzoek een afspraak gemaakt.

Wat ik nu van U wil weten is: Heeft u eind januari begin februari 2004 gesproken met Drs. Groenewold-Herijgers over de ziekte van
G.H.Hoek-Waanders.
Heeft u met Drs. Groenewold besloten niet meer te helpen bij haar ziekte.
Waarom hebt u geen actie ondernomen en een echo onderzoek gedaan.
Spreekt Drs. Groenewold-Herijgers de waarheid.
Waarom hebt u tijdens de kontroles van de ziekte de laatste 10 maanden geen MRI scan gemaakt van de lever en vooral de alvleesklier
aangezien het ziektebeeld bij een colega in uw ziekenhuis bekend is heeft hij ons verteld.

Ik vraag u nu voor de tweede keer om antwoord op mijn vragen.
Ik dien een klacht in bij de klachtencommisie tegen u of tegen u samen.
Tevens maak ik dit medisch handelen openbaar in de media aangezien de klachtencommisie wel weer partijdig zal zijn.
Het hangt van uw antwoord af  hoe ik de klacht indien en openbaar maak en u het leven zo zuur mogelijk probeer te maken.

Hoogachtend

F.J.Hoek.


___________________________________________________________________________________


ZIEKENHUISGROEP
         TWENTE


Almelo, 16-06-2004


Geachte heer Hoek,

Helaas bent u niet ingegaan op mijn telefonisch verzoek (via uw voice-mail 01-06-04) en
schriftelijk verzoek (08-06-04) om met mij een gesprek aan te gaan.

Ik ben bang dat er een aantal misverstanden zijn ontstaan die ik graag met u had willen bespreken.

Ik heb inderdaad in februari jl. ( de juiste datum en alle details weet ik niet meer) telefonisch
contact met uw huisarts, dokter Groenewold, gehad waarin de huisarts mij vertelde dat uw
echtgenote geel werd zonder verdere klachten. Ik heb toen mijn vrees uitgesproken dat dit te maken zou hebben met een ernstige
aandoening en mijn twijfels geuit of hier wel een zinvolle behandeling voor mogelijk zou zijn.
Verder betwijfelde ik of uw vrouw wel alle onderzoekingen zou willen ondergaan, rekening houdende met haar voorgeschiedenis.
Ik heb zeker niet verder onderzoek bij voorbaat geweigerd en ik meen te hebben afgesproken dat de huisarts dit met uw vrouw
zou bespreken.
Met andere woorden, als op opname zou zijn  aangedrongen dan was ik daar zeker mee akkoord gegaan.
Ik was dan ook verrast dat patiŽnte niet op de afgesproken polikliniek controle verscheen maar
inmiddels was opgenomen in
Enschede.
Wat betreft uw vraag ten aanzien van een MRI, moet ik u zeggen dat ik daarvoor bij de controles in 2003 geen indicatie zag.

Ik betreur de gang van zaken, maar ik betreur ook dat u meent mij voorbaat te moeten bedreigen.

Ik nodig u alsnog uit om een en ander met mij te bespreken.
In afwachting van uw Antwoord,

Hoogachtend,

J.C.M. van der Peet, internist


___________________________________________________________________________________


Problemen veranderen van huisarts te Almelo.

Bij huisarts de Vries moet U eerst vragen aan uw huidige huisarts of het goed is dat dat u haar als huisarts kiest.
Zij belt gelijk uw huidige huisarts heb ik gelezen in mijn medisch dossier. Tijdens het persoonlijk gespek met huisarts
de Vries eiste zij, dat ik eerst met huisarts dokter Groenewold- Herijgers ging overleggen.
Op mijn antwoord dat de Fam. Hoek dokter Groenewold-Herijgers aanklaagde bij de Medische Tuchtcollege wegens een
slecht behandeling en mede door haar waarschijnlijk mijn vrouw tevroeg is overleden en daardoor geen vertrouwen
meer in huisarts Groenewold-Herijgers had maakte geen verschil bij haar.
Daar kun je uit aflijden dat artsen elkaar helpen (kartelvorming) klanten behouden en tevens een weerstand aanbrengen
om niet aangeklaagt te worden door een patient of nabestaande. Ik heb daarna een betere huisarts Hogebirk uit een
andere groep gevraagd die hier wel begrip voor had.
Tip: Vraag bij uw zorgverzekeraar welke arts nog ruimte heeft voor nieuwe patienten  en maak bij de gekozen arts
kenbaar dat U de zorgverzekeraar dit gevraagt hebt. (de arts zal dan niet kunnen zeggen "ik zit vol" zoals gebruikelijk
is bij afwijzingen).


__________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                       Almelo 28-6-2004F.J.Hoek                                                                                                                 Aan  Drs. Groenewold-Herijgers
***************                                                                                                       Hortensiastraat 14 a
***************                                                                                                      7601 EW ALMELOGeachte dokter,

Het was mijn bedoeling u zoveel als mogelijk buitenschot te houden met het aanklagen van het Ziekenhuis en
Dr. v/d Peet
voor de foute diagnose, het slecht en niet meer medisch willen behandelen terwijl het dringend nodig was,
  mijn vrouw was
stervende met een ondraaglijke angst en verdriet thuis.

Volgens dokter Kerbert hadden het ook galstenen kunnen zijn die de galweg afsloot met dat summier bloedonderzoek van u.
Dan was zij aan verstopping van de galweg door galstenen gestorven als wij niet naar Enschede waren gegaan.
Dr. v/d Peet probeert de schuld voor een groot deel bij u op het bordje te leggen zodat ik u beide moet aanklagen.
U en v/d Peet aanklagen zodat hij er niet onderuit kan en nog patiŽnt zijn gaat niet samen.
Tevens heeft ons een medicus werkzaam in het ziekenhuis verteld dat die alvleesklierkanker in 2003 al aanwezig was vandaar
die ontstekingen.
Om niet meer van u afhankelijk te zijn bij het indienen van mijn klachten bij de klachtencommissie en of tuchtcollege wilde ik
eerst van huisarts veranderen.
Dokter de Vries wilde eerst uw toestemming, voor een patiŽnt uit uw praktijk.

Geachte dokter u maakt medische fouten,  en u doet ook aan samenzwering.
De patiŽnt heeft bij u geen  keuzevrijheid van huisarts, terwijl de KNMG, WGBO en ZFW zegt dat een patiŽnt vrij is om een
huisarts te kiezen, u lijkt wel een dictator.

PS Ook heb ik mijn medisch dossier gelezen, het is mij opgevallen dat daar ook fouten in staan, zoals verkeerde medicijnen
vermeld en voorgeschreven,  patiŽnt 10 weken in bed laten liggen terwijl hij er van de pijn niet uit kon, hij komt niet op het
spreekuur dan is hij genezen, go wat heb ik de fam. Hoek onbeschoft medisch behandelt, eigenlijk was het bij de beesten af
wat ik gedaan heb. 


  Hoogachtend

  F.J.Hoek.

  

___________________________________________________________________________________


Klachtencommissie en het IKG

Het Patienten Consumenten Platform Twente www.pcpt.nl heeft een onderdeel
het IKG Informatie- en klachtenburau Gezondheidszorg waar geklaagd kan worden.
www.klachtenopvangzorg.nl tel.0900-2437070

Wat wij ervaren hebben met het IKG is: Het is een mooie instelling voor het bijhouden van klachten in het archief en
misschien ook nog voor klachten over de behandeling van het verplegend personeel.
Maar voor de patient, familie en nabestaanden bij een medische slachtoffers van artsen en specialisten heeft het IKG
weinig of geen waarde.
 
Deze klachtencommissie met voorzitter dhr. Huzinga en ambtelijk secretaris mw. Blumink met de leden: huisarts Jungst,
kinderarts Hofste, Mevr. Titulaer van het pcpt (ikg) en dhr. Nordkamp (maatschappelijk werk) zijn niet onafhankelijk van
de directie ziekenhuis door hun werk.
Wij hebben deze procedure dan ook als een onder ons gesprek ervaren met weinig inbreng.
Deze leden spreken in sowieso in vaktaal met de aangeklaagde collega's Ouwehand en Vroom waarbij je als leek niet
mee kan praten. Deze leden ontmoeten elkaar steeds weer bij hun dagelijkse werkzaamheden.
Het zal mij dan ook niets verwonderen dat een voor of na gespek heeft plaats gehad. Deze uitspraak kan volgens mij
dan ook geen juridische eerlijke uitspraak zijn wegens het niet ontvangen complete medisch dossier aan de klagende partij.
 
Het kost de patient een hoop omotionele ergenis, tijd en geld voor niets.
Daarom hebben wij deze artsen opnieuw aangeklacht bij het Medisch Tuchtcollege te Zwolle ook dan ontvang je geen
compleet medische dossier waarbij het belangrijkste ontbreekt.

PS. Ik heb al informatie dat het Tuchtcollege ook een verlengstuk is van artsen
Prof. Kingma, hoofdinspecteur volksgezondheid Nederland, heeft inmiddels openlijk bevestigd dat vele medische fouten in
de doofpot verdwijnen en dat artsen elkaar beschermen na hun medische fouten.

Hoeveel overleden slachtoffers van medische blunders moeten er zijn voordat Kingma ingrijpt?
Wacht Kingma op noch meer agressie in de ziekenhuizen van patienten en familie?
Gezien mijn ervaringen kan ik begrijpen waarom agressie in ziekenhuizen voorkomt.

___________________________________________________________________________________


                                                                                                                                                           Almelo 12-7-2004


F.J.Hoek                                                                                                          Aan: Medische Tuchtcollege Zwolle
**************                                                                                                  Luttenbergstraat 5
**************                                                                                                  Postbus 10067
                                                                                                                                   8000 GB  ZWOLLE


Betreft: Mevr.G.H.Hoek-Waanders.

Naar aanleiding van het slecht behandelen, een verkeerde diagnose van de ziekte, het niet meer willen behandelen en het tegenwerken
om naar een ander ziekenhuis te gaan, tegen de volgende artsen en het Twenteborg ziekenhuis te Almelo dien ik deze klachten in.
De namen van de artsen die mijn vrouw slecht behandeld hebben zijn:
Huisarts Drs. D. Groenewold-Herijgers Hortensiastraat 14a 7601 EW te Almelo.
Anesthesioloog Drs. T.E. de Vroom werkzaam Twenteborg ziekenhuis te Almelo.
Internist Dr. A.J. Ouwehand werkzaam Twenteborg ziekenhuis te Almelo.
Internist Dr. J.C.M. van der Peet werkzaam Twenteborg ziekenhuis te Almelo.

De klachten tegen Dr. A.J. Ouwehand en Drs. T.E. de Vroom zijn o.a. het gesprek wat zij voerden en de behandeling,
wij hadden met
zijn vieren bijna een uur gewacht voor het gesprek begon
, weergave van dat gesprek: Dr. A.J. Ouwehand had amper tijd om ons te
woord te staan, zij was drukker met haar papieren bezig dan met het gesprek en na 5 minuten verdween zij voor andere
werkzaamheden, het was net of zij een oude fiets afdankte.
Samen met Drs. T.E. de Vroom die meer tijd had kregen wij het bericht Mevr. Hoek wij halen u van de beademingsmachine af.
( mijn vrouw kon toen nog niet zonder)
U heeft een longaandoening, leverziekte en u heeft gerookt, er is geen verbetering meer te verwachten.
U ligt daar een ander in de weg gezien de wachttijden, andere patiŽnten en kosten.
Terwijl de eerste 10 dagen daarna opvallend veel plaatsen op het IC leeg waren en werden dus niet gebruikt.
Ik heb beide artsen gevraagd of de klaplong genezen was, hun reactie:
heeft ze een klaplong gehad dan? Ik wilde dat van de beademing
afhalen uitstellen maar daar wilden zij niets van weten.
En nog minder van een paranormale therapeute die ik diezelfde dag had gevonden via het internet.  
Ik heb toen direct de paranormaal therapeute om hulp gevraagd en dat gaf direct verbetering.
Wij hadden ook het geluk dat tijdens het weekeinde van artsen werd gewisseld en Dr. Woitiez de behandeling overnam.
Dr. Woittiez zag het anders dan Dr. T.E. de Vroom.
Dr. Woittiez zei die zondag 5 dagen na dat bericht, dat zij goed vooruit gaat en het programma had veranderd zij wordt niet zo gauw
mogelijk maar zo goed mogelijk van de beademingsmachine afgehaald.
Dus later als wat deze artsen wilden en zodoende heeft zij dit kunnen overleven.
Op het internet staat dat een normaal CO2 gehalte van de uitademlucht 7 a 8 % bedraagt en dat
10 %  dodelijk is.
Mijn vrouw had op dat moment een CO2 gehalte van 13 % .
Volgens de klachtencommissie was zij niet gestikt, ik zeg u dat o.a. de hartspier zodanig was verzuurd dat het hart er mee ophield
en met een NR. beleid
(niet reanimeren) was zij gestorven door verzuring van o.a. de hartspier.
De IC broeders waarschuwden mij voor dit,
door mij aan te raden om met haar te praten nu het nog kon.
Later op de verpleeg afdeling merkte ik dat er iets niet goed was in haar mond, omdat mijn vrouw niet klaagde heb ik de zuster
gevraagd of de dokter er naar wilde kijken.
Dr. J.C.M. van der Peet vertrouwde het niet met de schimmelinfectie in mond en keel en heeft ook longfoto's laten maken,
wat bleek er zat nog een klaplong van het IC die nog moest herstellen, daarna was de benauwdheid en de rugpijn volgens mijn vrouw
ook over. Van longaandoening was dan ook geen sprake meer en latere longfoto's waren bovenverwachting goed volgens de
longarts Dr. Staal Twenteborg Ziekenhuis.
Ook dien ik een klacht in tegen Dr. A.J. Ouwehand en Drs. T.E. de Vroom voor het te vroeg afhalen van de beademingsmachine
terwijl er nog een klaplong zat. Ik heb nog gewaarschuwd dat het mogelijk was dat het nog niet genezen kon zijn door het beademen.
Eind maart 2003 mocht mijn vrouw naar huis, met vocht afdrijvende medicijnen tot januari 2004.
(waarschijnlijk te veel vochtafdrijvende middelen en zonder vitamine B is dit ook een medische fout)
Eind januari 2004 werd mijn vrouw in korte tijd geel met jeuk over haar hele lichaam.
Na bloedonderzoek wilden onze huisarts Drs. D. Groenewold-Herijgers en Dr. J.C.M. van der Peet  mijn vrouw niet meer helpen
omdat het levercirrhose was dat haar geel maakte en wij moesten ons op het ergste voorbereiden.
Op mijn verzoeken voor een 2e diagnose naar Dr. Kerbert in het ziekenhuis te Enschede te gaan vond Drs. Groenewold-Herijgers
maar niks en heeft dan ook geen afspraak gemaakt het hielp volgens haar ook niet.
Nadat mijn vrouw  +/- een week stervende was , met de bijgaande doodsangst, thuis heeft gezeten, eiste ik voor de tweede keer
dringend een afspraak met Dr. Kerbert te maken, kwam er eindelijk actie.
Toen wij bij Dr. Kerbert waren en zij het bloedonderzoek van Almelo zag was haar eerste reactie, hoe kunnen zij zo handelen in
Almelo
, het kan voor het zelfde geld een galwegafsluiting zijn door galstenen.
Deze artsen hebben eerst meerdere malen met endoscopie geprobeerd de galwegen open te krijgen.
Tevens was zij veel teveel uitgedroogd van de vochttabletten die zij slikte, zij heeft daarna ook geen vochttabletten weer gehad.
Dr. Kerbert wilde niets weten van levercirrhose omdat de bloedwaarden toen nog veel te goed waren met haar eigen
bloedonderzoek te Enschede.
Dr. Kerbert en collega's hebben
na een MRI onderzoek geconstateerd dat alvleesklierkanker de galweg volledig afsloot en nu niet
meer te genezen was
, zij is 4-4-2004 thuis overleden.
Wij zijn in het ziekenhuis van Enschede goed behandeld en zeer goed door Dr. Kerbert zij vond het heel erg wat er gebeurd was en
dat zij zo jong moest sterven.
Mijn aanklacht tegen Drs. D Groenewold-Herijgers is: zij heeft een verkeerde diagnose gesteld en nagelaten haar goed te
behandelen, het tegenwerken om een afspraak te maken met Dr. Kerbert te Enschede, en het tegenwerken om te veranderen van huisarts
door te bellen met huisarts Drs. De Vries Anemoonstraat 70  7601 CW te Almelo en indirect tegenwerken d.m.v. onderlinge afspraak
te hebben met huisarts Drs. Van Duuren Sniederhof 10  7603 BZ  te Almelo.
De meeste huisartsen in Almelo hebben een afspraak gemaakt, zodat patiŽnten geen vrije keuze van huisarts meer hebben.
Toen ik Drs. Groenewold-Herijgers had verteld dat zij fouten had gemaakt heeft zij mijn vrouw opgezocht toen zij terug was uit
Enschede en heeft toen hulp aangeboden, maar toen was het te laat.

Mijn aanklacht tegen Dr. J.C.M. van de Peet is: Hij heeft een verkeerde diagnose gesteld, nagelaten haar te onderzoeken, en
nagelaten een echo te maken, daarop was duidelijk te zien dat het een volledige galwegafsluiting was.
Dr. J.C.M. van de Peet heeft nagelaten om een MRI onderzoek te doen toen zij in 2003 nog in het ziekenhuis lag en de 10
maanden dat zij bij hem onder kontroles was ook niet
, terwijl een collega werkzaam in hetzelfde ziekenhuis zegt, dat dit
ziektebeeld hem bekent voorkomt en dat na gemiddeld  9 maanden deze alvleesklierkanker wordt geconstateerd die er volgens
hem in 2003 al zat en de lever heeft aangestoken.
Is mevrouw G.H.Hoek-Waanders door deze medische missers onnodig aan alvleesklierkanker gestorven?
 
Tot slot, ik kom dagelijks bij veel mensen in Almelo, dan hoor je veel klachten zelfs bij het verplegend personeel van dit ziekenhuis,
zij hebben mij geadviseerd deze klachten in te dienen anders verandert het niet , deze behandeling in 2004 is onze derde slechte
ervaring met dit ziekenhuis.  
   

       Hoogachtend

       F.J.Hoek

 
__________________________________________________________________________________


D.Groenewold-Hereijgers, huisarts
Hortensiastraat 14a
7601 EW Almelo


Regionaal Tuchtcollege voor de Volksgezondheid
t.a.v. mr. H. van der Poel-Berkovits
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Dossiernummer: 96/04
Uw brief d.d. 2 augustus 2004

Betreft: klacht van dhr Hoek

Almelo, 30 augustus 2004

Weledelgestrenge Vrouwe,

Op 12 juli 2004 heeft dhr Hoek bij uw College een klacht ingediend betreffende mijn behandeling van zijn echtgenote
mevrouw Hoek-Waanders, geboren 12-05-1950.

Alvorens mijn verweer tegen deze klacht te verwoorden, wil ik eerst een toelichting geven in de vorm van de ziektegeschiedenis
van mevrouw Hoek.

Sinds 1 oktober 1990 ben ik als huisarts gevestigd te Almelo.
Mevrouw Hoek heb ik voor het eerst op mijn spreekuur gezien op 24 januari 2003. Zij kwam omdat haar echtgenoot vond dat het
niet goed met haar ging: hij was bang dat zij overspannen
was ten gevolge van het
overlijden van haar vader enkele weken daarvoor. Tevens meldde hij dat haar buik dikker was geworden.
Bij lichamelijk onderzoek had zij een strak gespannen bolle buik, spaarzame peristaltiek en veel ascites.
Het was mij onmiddellijk duidelijk dat hier sprake was van ernstige leverproblematiek. Verdere analyse op korte termijn door
een internist achtte ik noodzakelijk.
Mevrouw Hoek wilde echter pertinent niet naar het ziekenhuis. Na een indringend gesprek was zij uiteindelijk bereid tot
bloedonderzoek. Zodra de uitslag hiervan bekend was, zou zij opnieuw op het spreekuur komen om het vervolgbeleid te bespreken.

Op 26 januari 2003 is dhr Hoek met zijn echtgenote naar de Centrale HuisartsenPost Almelo gegaan.
De dienstdoende huisarts constateerde eveneens een grote hoeveelheid ascites en mogelijk pleuravocht en stuurde haar door naar
de internist.
Mevrouw Hoek is vervolgens gedurende twee maanden opgenomen geweest in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo,
alwaar macronoduaire levercirrhose werd geconstateerd.
Zij is onder controle gebleven bij dr. van der Peet, internist.

Op 30 januari 2004 komt mevrouw Hoek met echtgenoot op het spreekuur, omdat zij sinds 2 (
gelogen) weken toenemend
geel word en de urine iets donkerder van kleur is dan normaal. Zij zegt zich verder goed te voelen.
Er is dan een duidelijk icterisch uiterlijk. Opnieuw wordt er bloedonderzoek gedaan, waarbij zoals verwacht afwijkende
leverfunctiewaarden worden gevonden.
Op 2 februari 2004 belt dhr Hoek over de uitslag van het bloedonderzoek.
Hij vraagt mij wat ik vind van een consult bij een homeopathisch arts. Wat mij betreft, is daar geen bezwaar tegen.
Op 3 februari 2004 heb ik tefonisch contact met dr. van der Peet om te overleggen over het vervolgbeleid.
Dr. van der Peet vermoedt progressie van de levercirrhose en zal mevrouw Hoek poliklinisch verder onderzoeken.
Wanneer ik de uitslag van dit overleg op 6 februari 2004 aan dhr Hoek meedeel, is hij zeer ontstemd en geeft aan dat hij naar
dr. Kerbert, internist in het Medisch Spectrum Twente, wil.
Hij is ontevreden over de behandeling in Almelo en zegt over informatie te beschikken waaruit blijkt dat zijn vrouw verkeerd
behandeld is.
Volgens zijn zeggen heeft hij al een afspraak bij dr. Kerbert gemaakt, maar hij vindt dat het te lang duurt voordat hij bij
dr. Kerbert terecht kan. Hierop heeft mijn assistente contact (
is niet de waarheid) opgenomen met de secretaresse van dr. Kerbert.
Uit dit contact blijkt dat er nog geen afspraak is bevestigd.
Mijn assistente heeft uitgelegd, dat het om een afspraak gaat waar haast bij is en heeft op verzoek van de secretaresse van
dr. Kerbert de medische gegevens van mevrouw Hoek gefaxt.
Dr. Kerbert heeft vervolgens contact met mij opgenomen om de urgentie van het consult te kunnen bepalen en heeft toen een
afspraak voor mevrouw Hoek op haar spreekuur gemaakt.

Mevrouw Hoek is bij dr. Kerbert op de poli geweest en hoewel dr. Kerbert een opname noodzakelijk achtte, weigerde zij dit.
Wel was zij bereid tot echo- en bloedonderzoek.
Bij vervolgbezoek was zij wel tot opname bereid.
(Groenewold vertelt niet de waarheid en verdraaid het verhaal.)
Tijdens deze opname is de leverproblematiek verder geanalyseerd en bleek er sprake te zijn van een pancreaskopcarcinoom,
waarvoor slechts palliatieve behandeling kon worden geboden.

Op 23 maart 2004 is dhr Hoek op mijn spreekuur gekomen omdat hij klachten had over de manier waarop ik zijn vrouw had
behandeld. Dit gesprek verliep in een zeer onaangename, intimiderende en bedreigende sfeer.
Dhr Hoek heeft onder andere letterlijk gezegd: ĄHet is jammer dat je in dezelfde straat woont als ik, want anders zou ik er een
bom op gooien.ď
Op dat moment heb ik gezegd dat ik dit geen basis vond voor een arts-patientrelatie en dat ik op deze manier niet met hem verder
wilde gaan. Hij heeft toen gezegd dat hij een andere huisarts wilde en wel collega ter Haar, huisarts te Almelo.
Collega ter Haar bleek niet bereid om de familie in zijn praktijk op te nemen, maar na (
is niet de waarheid) een middag lang diverse
collega's te hebben gebeld, vond ik uiteindelijk een andere collega bereid om de familie Hoek in zijn praktijk op te nemen.

Op 24 maart 2004 heb ik een visite afgelegd bij de familie Hoek. Gezien hetgeen er daags tevoren door dhr Hoek tegen mij was
gezegd, ging ik behoorlijk gespannen naar de familie toe.
Tot mijn verbazing was dhr Hoek zichtbaar blij met mijn komst.
Vervolgens heb ik met hem en zijn echtgenote een indringend gesprek gehad, waarin beide partijen hun ongenoegen hebben geuit
en dhr Hoek uitdrukkelijk heeft gezegd dat hij en zijn echtgenote mij toch als huisarts wilden houden, mits ik Ąhen niet bedonderdeď.
Mijn voorwaarde was dat we fatsoenlijk met elkaar zouden omgaan.
Hiermee is dhr Hoek akkoord gegaan.
(drs. Groenewold vertelt opnieuw niet de waarheid.)
Na dit gesprek heb ik mevrouw Hoek diverse malen, tot haar overlijden op 4 april 2004, bezocht en haar de noodzakelijke zorg
gegeven. Haar echtgenoot had inmiddels zijn hoop gevestigd op de alternatieve geneeskunde.
Omdat een patiŽnte uit mijn praktijk mij hierover diverse folders had doen toekomen, heb ik dhr Hoek deze folders over het middel
Iskador ter lezing meegeven.
In bijgaande kopiebrief bedankt dhr Hoek mij hiervoor alsook voor mijn medeleven.
Ook bij mijn condolťance bezoek op 5 april 2004 bedankte dhr Hoek mij uitdrukkelijk voor de goede zorgen voor zijn echtgenote.

Op 8 juni 2004 belt collega de Vries, huisarts te Almelo, mij omdat dhr Hoek en zijn zoons zich bij haar hebben aangemeld voor een
kennismakingsgesprek.
(Dit is verboden)
Zij wil graag de aanleiding hiervoor en de medische voorgeschiedenis weten.
Deze stap van dhr Hoek verbaast mij in hoge mate en dat laat ik collega de Vries weten.
Na het horen van de voorgeschiedenis besluit zij dat zij dhr Hoek pas als patiŽnt in haar praktijk wil aannemen als hij eerst zijn
ongenoegen over mijn functioneren met mij heeft besproken.
( Deze kartelafspraken tussen huisartsen Groenwold en De Vries zijn ten strengste verboden)

Op 18 juni 2004 meldt dhr Hoek zich telefonisch bij mijn assistente met de mededeling dat hij een andere huisarts heeft gevonden
( die bij navraag helemaal niet op de hoogte blijkt van de inschrijving van dhr Hoek) en dat zijn vertrek uit mijn praktijk nog wel
een staartje zal krijgen.
( Huisarts Hogenbirk kun je vertrouwen, heeft zoals u ziet geen kartelafspraken.)

Terzake van de klacht:

1. Het stellen van een verkeerde diagnose.

Er is door mij nooit een definitieve diagnose gesteld.
Evenals dr. van de Peet vermoede ik wel dat er sprake was van progressieve levercirrhose.
Om dit vermoeden te bevestigen, zou dr. van der Peet poliklinisch nader onderzoek doen.
Via onderzoek door dr. Kerbert is uiteindelijk een pancreaskopcarcinoom geconstateerd, dat natuurlijk ook past in de
differentiaal diagnose van stille icterus.
(Geel worden door volledige galwegafsluiting in de alvleesklier kan niet wachten,
het moet direct  behandeld worden door een specialist.)
  

2. Het niet goed behandeld hebben van mevrouw Hoek het tegenwerken van het maken  van een afspraak bij dr. Kerbert.

Uit bovenstaand verhaal blijkt naar mijn mening nergens, dat ik mevrouw Hoek slecht heb behandeld. Integendeel, ik heb alle
medewerking verleend toen dhr Hoek aangaf dat hij naar dr. Kerbert wilde; ondanks bedreiging en intimidatie door dhr Hoek
heb ik mij als
(gelogen) professioneel hulpverlener opgesteld en heb steeds mijn best gedaan voor de familie Hoek.
Deze klacht is geheel in tegenspraak met inhoud van de bijgevoegde kopiebrief en met de dank die dhr Hoek na het overlijden
van zijn echtgenote in mijn richting heeft uitgesproken.

3. Het tegenweken van het vinden van een nieuwe huisarts.
Op geen enkele wijze heb ik dhr Hoek tegengewerkt bij het vinden van een andere huisarts.
Het was mij niet bekend dat hij collega van Duuren had benaderd.
De weigering van collega van Duuren om dhr Hoek en zijn zoons in zijn praktijk in te schrijven, is dus niet door mij geinitieerd.
Collega de Vries heeft slechts gedaan wat onder huisartsen gebruikelijk is, namelijk
(verboden afspraken) informeren naar de
reden waarom een patiŽnt van huisarts wil veranderen.
Dat zij hieruit bepaalde conclusies heeft getrokken, kan mij niet worden aangerekend.

Mijn conclusie luidt dan ook, dat ik alle klachten van dhr Hoek voldoende heb weten te weerleggen.

In de verwachting dat ik het College van voldoende informatie heb voorzien, teken ik,


Hoogachtend,


D. Groenewold-Hereijgers, huisarts


Bijlage:  kopie brief dhr Hoek
              kopie inschrijving BIGregister


__________________________________________________________________________________


Klachten over artsen en specialisten
E-mail adres: info@franshoek.info