Germaanse geneeskunde
<<<   Index ervaringsverhalen   >>>

Pneumococcen, bewerkt artikel uit het leerboek van Mies Kloos, opgelet, in ervaringsverhalen kan over meer dan een conflict gesproken worden.
Pneumococcen

Reguliere zienswijze

Pneumokokkenziekten is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pneumoniae. Pneumokokken zitten vaak achter in de keel van gezonde kinderen en volwassenen. Besmetting vindt plaats door hoesten of niezen, maar weinig van de besmette personen worden ziek. Als dat echter wel gebeurt, kunnen pneumokokken leiden tot levensbedreigende ziekten als hersenvliesontsteking (meningitis), bloedvergiftiging (sepsis) en ernstige longontsteking (pneumonie). Voora1 bij kinderen onder de twee jaar en ouderen komt de ziekte veel voor. De tijd tussen de besmetting en ziek worden (incubatietijd) varieert van minder dan een dag (bij bloedvergiftiging) tot een week (bij hersenvliesontsteking).

Ziektebeelden door pneumokokken
- Eerst grieperig gevoel en algehele malaise
- Sneller verergering met hoge koorts
- Middenoorontsteking
- Bijholteontsteking
- Bronchitis
- Hersenvliesontsteking
- Bloedvergiftiging (sepsis)

Minder vaak voorkomende ziektebeelden:
- Artritis (gewrichtsontsteking)
- Endocarditis (hartklepontsteking)
- Peritonitis (buikvliesontsteking)

Ziekteverschijnselen specifiek bij babyís
Luierpijn. Prikkelbaarheid, koorts of ondertemperatuur, sufheid of grauwheid.

Complicaties
- Soms stollingen in de bloedsomloop (bij bloedvergiftiging)
- Handen en voeten die geamputeerd moeten worden
- Littekenvorming
- Doofheid
- Problemen met de motoriek
- Leer- of gedragsproblemen
- Epilepsie
- Overlijden (15 tot 20%) van iedereen die hersenvliesontsteking door pneumokokken krijgt.

Pneumokokkenziekten kunnen behandeld worden met een antibioticumkuur. Maar omdat de ziekte zo snel erger wordt, loopt een antibioticumkuur vaak achter bij de feiten. Dan is er vaak al onherstelbare schade aangericht.

Het nut van vaccinatie
De pneumokokkenvaccinatie, die in april 2006 onderdeel werd van bet RVP. beschermt tegen 7 typen pneumokokken. Deze typen horen bij de belangrijkste veroorzakers van pneumokokkeninfecties bij jonge kinderen. Voor kinderen die geboren zijn op of na 1 maart 2011 biedt de vaccinatie nog meer bescherming, Dit nieuwe vaccin beschermt tegen 10 typen pneumokokken. Vaccinatie voorkomt sterfgevallen, hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging, longontsteking en middenoorontsteking.


Germaanse zienswijze

Bij de reguliere zienswijze lezen we:
ďpneumokokken zitten vaak achter in de keel van gezonde kinderen en volwassenen. Besmetting vindt plaats door hoesten of niezen, maar weinig van de besmette personen worden ziekĒ. Pneumokokken zitten dus bij vele mensen achter in de keel, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Als we ze al bij ons hebben, hoe kunnen we dan besmet worden? Ook wordt er gesteld dat maar weinig personen ziek worden van de besmetting. Roe komt het dat sommige mensen wel ziek worden en de meeste niet? Als we zelden ziek worden van pneumokokken, waarom moeten ze dan bestreden worden?

In wezen bevestigen deze zinnen precies wat uit onderzoeken van de Germaanse is gebleken: we leven in symbiose met bacteriŽn. Is er niets aan de hand, dan merken we er niets van, maar wanneer er een schokkende situatie is opgelost en de gaten in het weefsel weer moeten worden opgebouwd, dan worden re actief.

Volgens de Germaanse geneeskunde helpen bacteriŽn het lichaam met het herstellen van een disbalans, die na een schokkende gebeurtenis is ontstaan. We leven samen met en zeer groot aantal verschillende bacteriestammen. De juiste bacterie vermenigvuldigt zich in de Ca-fase, zodat er, als het conflict wordt opgelost, voldoende bacteriŽn aanwezig zijn om de gehele disbalans te herstellen. Welke stam ons lichaam assisteert in het herstellen van een disbalans. Is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat ons lichaam zich kŠn herstellen. Verder heeft de naam van de ene ziekte een sterkere emotionele waarde dan de andere, waardoor het risico van bijkomende conflicten naar aanleiding van de diagnose verschilt per ziekte.

Als we kijken naar de 4e biologische natuurwet (zie hoofdstuk 4). Dan zijn pneumokokken werkzaam in de weefsels, bestuurd door de grote hersenen: de witte stof en de hersenschors. De organen zijn gevormd vanuit het nieuwe mesoderm en het ectoderm, De hierboven genoemde ziekten, die de pneumokokken kunnen ďveroorzakenĒ ,zijn voornamelijk ectodermale processen en minder vaak voorkomende processen van het nieuwe mesoderm  (artritis ).

Peritonitis
Wanneer er eveneens sprake is van buikvliesontsteking moeten we ons afvragen of er misschien ook TBCbacteriŽn werkzaam zijn. Het buikvlies is een weefsel dat is gevormd door het oude mesoderm en dat te maken heeft met een aanvals-conflict. Peritonitis is de genezingsfase van een aanval tegen de buik: bet buikvlies heeft zich in de CA-fase verdikt om een volgende aanval beter te kunnen doorstaan. In de oplossing worden de verdikkingen (tumoren) door TBC-bacteriŽn afgebouwd.

Endocarditis
Dit is een ontsteking van bet bindweefsel in het hart: onder andere de hartkleppen. In de Ca-fase is er sprake van ulceratie, dus afbouw van weefsel. De ulcers worden in de genezingsfase middels een ontsteking en met behulp van bacteriŽn opgevuld en hersteld.


Besluit

Of er bij een ziekte nu een bacterie of een virus wordt gevonden, is met belangrijk. Het symptoom geeft aan, hoe de persoon in kwestie een bepaalde gebeurtenis heeft opgevat, hoe hij of zij het onbewust beeft ervaren. Dit zegt weer iets over de manier waarop deze persoon in het leven staat. Mensen die snel van streek zijn, hebben een grotere kans op ziekten. Mensen die vrij ontspannen in het leven staan en flexibel reageren op de omstandigheden , lijken ďsterkerĒ: er zijn niet zo vaak biologische conflicten en als re een conflict ervaren, lossen re het vrij snel op. Ze zijn dus niet zo vaak ziek en Šls ze ziek worden, is het meestal licht en zijn ze er snel overheen. Deze ďfysieke krachtĒ beeft echter meer te maken met bun geestelijke instelling dan met hun lichaam.

Het is ook mogelijk, dat ďsterkeĒ mensen onder grote spanningen leven en bijna constant conflictactief zijn. Ze worden dus ook niet ziek, want ze lossen niets op). Wanneer dit uiteindelijk toch gebeurt, is de kans op een heftig genezingsproces heel groot. Zo hoor je vaak dat mensen die nooit ziek zijn geweest. Ineens met een heftig kankerproces of met een zware hartaanval worden geconfronteerd.

Vaccinatie tegen bacteriŽle infecties zijn, vanuit de Germaanse geneeskunde gezien, even zinloos als die tegen virale infecties. Beiden zijn genezingsfasen die doorlopen moeten worden. Breek je de genezing af door medicatie, dan is er een zeer grote kans dat het probleem teug komt of dat er andere problemen ontstaan, bijvoorbeeld door angst ten gevolge van de diagnose van de oorspronkelijke ziekte. Verschuiving van symptomen is in de alternatieve gezondheidszorg een bekend verschijnsel.