Hepatitis

Reguliere zienswijze

Gezondheidsplein zegt het volgende over Hepatitis:
“Hepatitis is een ontsteking van de lever. Een ontsteking aan de lever is erg gevaarlijk omdat
De Lever teer veel functies heeft. Hepatitis kan ontstaan door een virusinfectie, blootstelling aan bepaalde chemische stoffen, gebruik van bepaalde soorten medicijnen (toxische hepatitis) of overmatig alcoholgebruik (alcoholhepatitis). Als de leverontsteking ontstaat door een virusinfectie, wordt dit virale hepatitis genoemd. De bekendste vormen, hepatitis A en B, worden door virussen veroorzaakt. Een virale hepatitis is besmettelijk. Symptomen van hepatitis zijn afhankelijk van de vorm van hepatitis. Moeheid, soms koorts, geen eetlust en donker gekleurde urine komen vaak voor. De lever kan vergroot raken en je kunt geelzucht (een geel uiterlijk van de huid) krijgen. Hepatitis kan acuut of chronisch rijn. De acute vorm neemt na ongeveer twee maanden af. Chronische hepatitis kan uiteindelijk leiden tot levercirrose en leverbeschadiging.
Hepatitis B komt veel voor en of er ziekteverschijnselen zijn, hangt sterk af van de leeftijd. Vooral bij jonge kinderen blijft de ziekte vaak onopgemerkt Zij hebben echter wel een grote kans op een chronische infectie, zodat re het virus voor altijd bij zich blijven dragen. Oudere kinderen hebben vaker verschijnselen. Ze worden hangerig, krijgen koorts, uitslag of gewrichtsklachten. Ook ontstaan er vaak geelzucht en leverstoornissen. Dat komt bij volwassenen ook vaak voor.

Complicaties van Hepatitis B
Hepatitis B kan heel acuut verlopen. 1 van de 1000 patiënten met acuut leverfalen sterft Een baby die tijdens of vlak na de geboorte besmet raakt beeft 85 tot 90% kans op chronische hepatitis B. Ook kinderen onder de 5 jaar en kinderen met het syndroom van Down hebben een grotere kans op chronische hepatitis B. Je kunt heel lang rondlopen met chronische hepatitis B zonder daar iets van te merken en dan toch nog leverfalen of leverkanker krijgen. 15 tot 250/0 van de chronische patiënten krijgt die ernstige complicaties pas na 5 tot 25 jaar. Soms duurt het nog langer. Bovendien kan iemand met een chronische infectie anderen besmetten zonder dat zelf te weten. Er bestaat geen goede behandeling tegen de ziekte. Soms hebben behandelingen met antivirale middelen, immuuntherapie of een levertransplantatie succes. Er is dan geen garantie dat het virus echt verdwijnt.

Sinds 2003 is de vaccinatie tegen hepatitis B onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Hepatitis B is erg besmettelijk en komt zeer veel voor. Je kunt het krijgen door bloedcontact, seksueel contact of besmette voorwerpen, waaraan je je prikt Ook kan een kind tijdens de geboorte besmet raken doordat de moeder het virus bij zich draagt. Volgens het RIVM is de vaccinatie “bedoeld voor kinderen die een grotere kans hebben de ziekte te krijgen. Dat zijn kinderen van moeders die het hepatitis B-virus bij zich dragen ( draagsters) en kinderen van wie één van de ouders uit een tand komt waar hepatitis B veel voorkom.” (lS). 1n de \)raktijk staat het echter gewoon in het vaccinatieboekje en krijgen alle kinderen hem standaard.


Germaanse zienswijze

Hepatitis is de genezingsfase van een territoriumerger conflict In de CA-fase worden de grenzen van het territorium regelmatig geschonden terwijl de persoon in kwestie er niets aan kan veranderen. Er treedt een ulceratie van het plaveiselepitheel van de intrahepatische en extrahepatische lever- en galgangen en de galblaas met als doel een verbeterde afvoer van de gal. Het “virus” vermeerdert zich tijdens deze fase, zodat er tijdens de genezingsfase voldoende “virus” aanwezig is om de ulcers te genezen. Dit genezingsproces gaat gepaard met de bekende verschijnselen: vermoeidheid, misselijk.. weinig eetlust, donkere urine, gele kleuring van het oogwit en de huid en soms koorts. De hepatitis verloopt onvermijdelijk, mét hepatitis-A en B-virussen of zonder (hepatitis non A, non-B). Door de slijmvlieszwelling in de lever- en galgangen komt het tot een tijdelijke galgangverstopping en stuwing van de gal die nu een andere uitweg zoek en waardoor de huid en ogen de gele kleur krijgen. Het merendeel van de intra- en extrahepatische galgangen kan afgesloten raken (ikterische hepatitis) of enkel een klein deel ervan (anikterische hepatitis).

In de conflictactieve fase vermeerdert het virus (als bet bestaat) zich en is dus slapend aanwezig. Het wordt pas actief als het conflict wordt opgelost, wat inderdaad 5 tot 2S jaar kan duren. De “chronische” vorm heeft dus te maken met de CA-fase~ waarin er geen symptomen zijn.


Complicaties

In dit geval gaat het om echte complicaties binnen hetzelfde proces, waarmee terdege rekening gehouden moet worden.

Levercoma
De epileptoïde crisis kan zeer heftig zijn en kan zich uiten in een levercoma Of dit inderdaad gebeurt. Hangt af van de duur en de intensiteit van het conflict, dus van de opgebouwde conflictmassa. Daarbij moet men weten, dat
- elke epiletoïde crisis bij hepatitis een absence heeft! (is normaal!)
- elke epileptoïde crisis bij hepatitis een remming van de alfa-eilandcellen heeft, die in een sterke    hypoglykemie resulteert.
Een ikterische patiënt, die een absence heeft en bloedsuikerwaarden van nagenoeg nul, - wat we niet wisten -gold altijd als terminaal.
De epileptoïde crisis van de hepatitis treedt gewoonlijk dán in, als de leverwaarden beginnen te dalen (in het bijzonder gamma-GI’, alkalische fosfaten en eventueel bilirubine bij bet ikterische verloop). De levercoma is in werkelijkheid een soort “hersencoma’ ( - absence) met sterke ondersuikering,
Therapie: doorlopende suikertoevoer, eventueel met maagsonde bij absence.


Levercirrose

Levercirrose ontstaat bij een langdurige, hangende genezing. De genezingsfase wordt steeds onderbroken door heropleving van het oorspronkelijke conflict en/of sporen. De voltooiing van de gedeeltelijk teruggevormde weefsels stopt en er vindt opnieuw ulceratie plaats.
Wanneer door een langdurige hangende genezing epitheelcellen verdwenen zijn,  beginnen de levercellen in de omgeving van de galgangen zelf af te sterven en ontstaat er littekenweefsel.
Er zijn twee soorten van levercirrose:
Langdurende CA-fase (jarenlang), dan vergroeien de intraheplatische  galgangen geleidelijk en worden ondoorgankelijk, ze zijn met littekenweefsel afgesloten.
Door vergroeide genezingsafsluiting bij veelvoudig of vaak terugkerende territoriumerger , steeds terugkerende hepatitis.


Syndroom!

Dit is bijkomend conflict, waardoor zich ernstige complicaties kunnen voordoen. Het is een zeer bekend verschijnsel in de GG, waarbij de nierverzamelbuisjes  worden afgesloten. Deze maatregel van het lichaam stamt ontwikkelingshistorisch gezien uit de tijd, dat er nog geen leven op het land voorkwam. Wanneer een organisme op bet strand spoelde, zorgde het lichaam ervoor, dat er zo min mogelijk vocht verloren ging door het afsluiten van de vochtuitscheiding.
Vandaag de dag kennen we dit als een existentiecontlict of bestaansconflict: iemand voelt zich als een “vis op bet droge” , hij of zij voelt zich moederziel alleen op de wereld, bij of zij is bang om naar het ziekenhuis te moeten, om slecht of niet verzorgd te worden, etc. Het komt veelvuldig voor bij mensen die ziek worden: dooronbegrip over dit genezingsproces wordt men bang, voelt zich door God en iedereen verlaten en natuurlijk is er groot risico voor opname in het ziekenhuis .

Dit existentieconflict kan bij elk genezingsproces optreden en zorgt altijd voor problemen: door het vasthouden van vocht dat bij elke oplossingsfase in grote hoeveelheden wordt geproduceerd en dus niet meer wordt afgevoerd worden de zwellingen veel groter en kunnen zich ernstige complicaties voordoen. Daarom is begrip, voor wat er precies in ie lichaam gaande is, van zeer groot belang. Het neemt de angst weg en daardoor wordt het risico van een bestaansconflict kleiner.
In het geval van Hepatitis zorgt de versterkte zwelling in de galgangen voor een sterk vergrote lever (hepatomegalie) met leverkapselpijnen, sterke vergeling van de huid en het oogwit (ikterus) en een versterkt hersenoedeem, met een grotere kans op “levercoma” .

Kolieken
Wanneer de dwarsgestreepte spieren van de gaIgangen of de galblaas eveneens betrokken zijn bij dit proces, ontstaan er galkolieken in de epileptoïde crisis.

Leverkanker
Dit is een geheel ander proces, dat niets met de lever- en galgangen te maken beeft. Het verloopt in het leverparenchym en wordt aangestuurd en gecontroleerd vanuit het endoderm. Het beeft te maken met een verhongeringsconflict. In het dierenrijk vinden we deze processen bijvoorbeeld bij langdurige droogte: het voedsel droogt op en er is gevaat voor verhongering. De lever vergroot zich (tumorvorming) om alle voedingsstoffen, die nog in het lichaam aanwezig zijn. Volledig te benutten; eigenlijk wordt het een superlever. De menselijke variant komt bijvoorbeeld voor bij een faillissement of verlies van een baan. In dit stadium zijn er geen symptomen. De overleving is in gevaar, dus kan men geen vermoeidheid of andere ziektesymptomen gebruiken.
In de genezingsfase worden de tumoren door TBC-bacteriën afgebouwd. Dit gaat gepaard met veel nachtzweet en extreme vermoeidheid. In combinatie met het syndroom wat zeer veel voorkomt, kan de lever enorm opzwellen.
Germaanse geneeskunde
<<<   Index ervaringsverhalen   >>>

Hepatitis, bewerkt artikel uit het leerboek van Mies Kloos, opgelet in ervaringsverhalen kan over meer dan een conflict gesproken worden.