Germaanse geneeskunde
<<<   Index ervaringsverhalen   >>>

Mazelen, bewerkt artikel uit het leerboek van Mies Kloos, opgelet in ervaringsverhalen kan over meer dan een conflict gesproken worden.
Mazelen

Reguliere zienswijze
Mazelen worden veroorzaakt door een virus. Besmetting vindt plaats via druppeltjes die met hoesten en niezen worden verspreid. Mazelen zijn zeer besmettelijk: één ziek kind besmet minstens tien anderen. Patiënten zijn het meest besmettelijk van 1 tot 2 dagen vóór de uitslag begint tot ongeveer 4 dagen erna.  Mazelen breken gemiddeld tien dagen na de besmetting uit.
Vermoeidheid. Koorts. Hoesten., verkoudheid, keelpijn en ontstoken ogen. Rode vlekjes met een witte punt in de mond en aan de binnenkant van de wangen. Vlekken op het gezicht, in de nek en de hals. Pijn in gewrichten, handen, polsen, knieën. Na verloop van tijd een bijna egaal rode huid.
Mogelijke complicaties:
5 tot 10% van de patiënten krijgt oorontsteking met soms blijvende doofheid als gevolg.
1 tot 5% krijgt een (levensbedreigende) longontsteking.
Heel soms (1 op de 1000 keer) leidt mazelen tot een acute hersenontsteking die vaak blijvende hersenschade geeft.
1 tot 2 van de 1000 patiënten sterven.
Het verloop bij volwassenen is vaak veel heftiger
Er is geen behandeling voor mazelen, behalve bestrijding van koorts en pijn. Antibiotica kan helpen bij het bestrijden van een bijkomende bacteriële infectie. Tegen hersenontsteking is helemaal niets te doen.

Germaanse Zienswijze
Mazelen is een aandoening van de opperhuid, de buitenste huidlaag. Hiermee maken wij contact met de omgeving en problemen met deze huidlaag staan symbool voor scheidingsconflicten. Deze kunnen zich op allerlei manieren uiten: uitslag, eczeem, mazelen, waterpokken, rode hond, etc.
Als we kijken naar onze huidige westerse gewoonten, dan is dit niet verbazingwekkend: zodra een baby wordt geboren (wat op zich al voor een scheidingsconflict kan zorgen), moet het in zijn eigen bedje slapen. Na een paar weken gaat mamma weer werken en gaat de baby naar een crèche of naar een oppas. Dit kunnen zeer traumatische ervaringen zijn, die vaak tot een biologische shockbeleving kunnen leiden.
In de conflict-actieve fase, wanneer het kind dus gescheiden is van mama (crèche, oppas, etc.) is er sprake van een afbouw van huidcellen: de huid wordt dunner om het contact met marna beter te kunnen voelen. Als de moeder terug komt, gaat de kleine in genezing: er ontstaat een huiduitslag. Maar de volgende dag gaat hij of zij weer naar de oppas of de crèche en wordt het conflict opnieuw actief. De huiduitslag krijgt geen tijd om te genezen en ontstaat een vicieuze cirkel. Het feit dat in vele gezinnen met jonge kinderen beide ouders werken, verklaart de explosieve toename van dit soort huidproblemen bij jonge kinderen.

In de CA-fase is er ook sprake van een (tijdelijk) geheugenverlies: degene die wordt gemist, wordt vergeten. In de dierenwereld kan dit als volgt worden begrepen: een jong dier dwaalt af van de kudde. Gedurende een bepaalde tijd zal de gehele kudde op zoek gaan naar het verloren jong. Wordt het jong niet snel gevonden, dat vergeet de kudde zijn bestaan en de zoektocht wordt automatisch gestaakt Dit is een zeer belangrijke functie van het scheidingsconflict: de overleving van de gehele kudde zou in gevaar komen als er tot in het oneindige door werd gegaan met zoeken, Hier wordt dus het individu opgeofferd ten behoeve van de overleving van de soort. Ook verklaart het, waarom een jong dier al heel snel niet meer door zijn moeder wordt geaccepteerd als het, bijvoorbeeld na 1 dag, bij haar wordt teruggezet: zij is hem vergeten.

Mazelen is de genezingsfase van een bepaald soort scheidingsconflïct, die, net als waterpokken en roden hond, vooral bij jonge kinderen voorkomt. Vaak gaat het ook gepaard met de oplossingen van andere conflicten, waar jonge kinderen gevoelig voor zijn, vandaar ook de rode ogen, het hoesten, de verkoudheid etc.

Rode vlekjes met witte stip aan de binnenkant van de wang.
Genezingsfase van een licht conflict met de mond: bijvoorbeeld iets in de mond willen stoppen maar dat mag niet. In de CA-fase is er een afbouwen van de cellen in het mondslijmvlies: de mond vergroot zich. In de genezingsfase worden de cellen terug opgebouwd. Dit gaat gepaard met zwelling en ontsteking, vandaar de witte puntjes. Er is geen pijn.

Rode ogen.
De rode ogen duiden op de oplossingsfase van een visueel scheidingsconflict. Er vindt een necrose plaats van het bindvlies van de ogen en de oogleden, doordat iemand uit het oog verloren is tijdens de slaap, dus wanner de ogen gesloten waren. Wanneer dit probleem is opgelost, worden de afgebouwde cellen terug gevormd. Wat gepaard gaat met zwelling, jeuken en rood worden van de ogen.

Verkoudheid
Neusverkouden:  Dit is een genezingsfase van een gevaar niet hebben kunnen ruiken. In de natuur is de neus een zeer belangrijk orgaan met betrekking tot de veiligheid van de kudde, groep of familie. Het leidende mannetje staat regelmatig met zijn neus in de lucht om eventueel naderend gevaar uit de lucht te “sniften”. In overdrachtelijke zin heeft dit ook te maken met iets “vies” vinden, bijvoorbeeld vies weer, een smerige toilet, etc. In onze cultuur worden wij bang gemaakt voor vieze dingen, omdat we dat met ziekten in verband brengen: van het naar buiten gaan zonder jas in slecht koud of “vies” Weef, wordt je verkouden. Deze waarschuwing conditioneert je al om te schrikken, als je een keer zonder jas naar buiten rent. Wanneer je dan een dag later verkouden wordt, is “het zonder jas naar buiten gaan” daarvan de oorzaak. Hiermee is een “trigger” of spoor geboren: iedere keer dat je je jas vergeet. Wordt het conflict geactiveerd en wordt je in de genezingsfase verkouden. Dit bevestigt de algemeen aanvaarde opvatting dat je verkouden wordt als je bij slecht weer zonder jas naar buiten gaat en daardoor is het kringetje rond. Maar niet iedereen wordt in die situatie verkouden, het gebeurt alleen degenen voor wie deze gebeurtenis een probleem vormt Het is dus niet de gebeurtenis zelf., die de verkoudheid veroorzaakt, maar de manier waarop je erover denkt. Zo zijn er vele oorzaken te vinden voor een verkoudheid, elk gevaar wordt door het lichaam in principe het eerst met de neus waargenomen. Gebeurt er onverwachts iets wat je niet hebt zien aankomen, dan kan dit een reukconflict veroorzaken en in de genezingsfase een loopneus of een verkoudheid.
 
Hoesten
Wanneer er een genezingsproces plaats vindt in de luchtwegen, wordt het overtollige vocht en slijm door hoesten naar boven en naar buiten getransporteerd Het is dus een bijkomend verschijnsel van zowel keelpijn en heesheid als ook bronchitis, longontsteking en longtuberculose. Afhankelijk van de plaats van de genezing zal de hoest dieper of minder diep zitten. Bij een longontsteking of bij TBC komt hij van zeer diep en kan heel pijnlijk zijn.
Pijn in gewrichten
Dit is de genezingsfase van een eigenwaarde-inbreuk: ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet pakken (handen), ik ben niet soepel genoeg (knieën’! polsen), etc. De plaats in bet lichaam waar de pijn zich manifesteert, zegt iets over het soort eigenwaarde-inbreuk. Gewrichts- en botpijnen zijn de genezingsfasen zonder syndroom: het zijn normale genezingssymptomen. Begrip hiervoor is wederom erg belangrijk ter voorkoming van chronische problemen.

Koorts
In de PCL -Phase is er vaak koorts. Elk kiemblad heeft in de genezingsfase een specifieke temperatuur, waarin de heling optimaal verloopt. Hoe ouder het weefsel, hoe lager die temperatuur en dus ook de bijbehorende koorts. De opperhuid is ectodermaal weefsel, waarbij de koorts tot boven de 41 graden kan oplopen. Hoge koorts ontstaat dus alleen in de genezingsfase van weefsels, gevormd door het ectoderm. Ieder kiemblad heeft zijn max koortshoogte.
Koortshoogte “Entoderm” is max. 37.2 graden C.
Koortshoogte “Oud-Mesoderm” is max. 38.4 graden C.
Koortshoogte “Nieuw-Mesoderm” is max. 39.5 graden C.
Koortshoogte “Ektoderm” is  41 graden C. maar ook hoger.

Bijkomende conflicten

Oorontsteking
Dit is de genezingsfase van een conflict van iets (een gehoorbrok) niet te pakken kunnen krijgen., bijvoorbeeld mama weigert om een bepaald speelgoed te kopen, dat haar kind heel erg graag wil hebben. De kleine wil “ja., dat is goed” horen, maar dat komt niet. Het kan ook zijn dat het iets te horen krijgt dat het niet wil horen. Om de (gehoor)brok toch te pakken te krijgen of kwijt te raken, vermeerderen zich de cellen in het middenoor om beter te kunnen “horen” of “uit het gehoor te verwijderen”, Kleine kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders of re iets wel of niet mogen, zij vragen toestemming en krijgen dus via het oor binnen of re iets wel of niet kunnen krijgen. Volwassenen nemen die beslissing zelf en als het hen plotseling niet lukt om iets te krijgen, waarop het in wezen al had gerekend, reageren zij meestal met een gedeelte van het  spijsverteringskanaal: conflict van een voedingsbrok (slokdarm” maag, pancreas. Dunne- of dikke darmen).
Wanneer het kind uiteindelijk de langverwachte toestemming krijgt of het verliest door het ouder worden de interesse in het gewenste, wordt het conflict opgelost. Het teveel aan cellen wordt nu tuberculeus afgebouwd door schimmels of TBC bacteriën, vaak met perforatie van het trommelvlies om de afvalstoffen kwijt te raken (loopoor). Deze afbouw heeft als doelom de akoestische informatie weer terug te brengen tot de normale proporties. Door het verhoogde vochtgehalte in het begin van de genezingsfase kan het gehoor tijdelijk afnemen. Deze herstelt vanzelf weer aan het einde van de genezingsfase, mits de genezing zich volledig ill voltrekken en er geen nieuw conflict optreedt “Ik wordt doof’ of “Mijn kind wordt doof’. Deze overtuiging kan een blijvende doofheid tot gevolg hebben.

Longontsteking
Dit is de genezingsfase van een territorium-angst conflict in syndroom, een  kind verliest zijn vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld door het kwijtraken van mamma in de stad. In de conflict-actieve fase is er een afbouw van cellen in de bronchiën van de longen, waardoor deze zich verwijden en er meer zuurstof naar de longen kan stromen. Dit geeft het kind de energie om te blijven zoeken naar mama totdat hij haar heeft gevonden. Dan lost het probleem zich op en worden met behulp van bacteriën de afgebouwde cellen terug gevormd. Indien er tevens een bestaansconflict actief is, krijgt het kind longontsteking, anders krijgt het een bronchitis.

Hersenontsteking of encefalitis
Net als bij meningitis ontstaat ook encefalitis door de druk van een genezingszwelling op de meningen, maar nu vanaf de buitenkant. Bij een intellectuele eigenwaarde-inbreuk wordt er in de CA-fase botweefsel afgebouwd in de schedel, bijvoorbeeld: ik ben dom, ik kan niet rekenen. Wanner het probleem wordt opgelost, worden de afgebroken cellen terug gezet, wat gepaard gaat met botoedeem. Deze kan van buitenaf op de hersenvliezen drukken, wat gezien wordt als hersenontsteking.

Zie voor Rode Hond (Rubella) pagina 34.


Mazelenepidemie op een kleuterschool.
Deze brak uit vlak na het begin van het nieuwe schooljaar. Mazelen is een proces in de opperhuid en is de oplossingsfase van een scheidingsconflict. Het bleek dat een zeer geliefde juffrouw, die aan het einde van het vorige schooljaar afscheid had genomen, terug was gekomen. Vele kinderen waren erg verdrietig vanwege haar vertrek en toen ze na de vakantie ineens weer voor de klas stond, waren deze kinderen erg blij en loste het scheidingsconflict op. Dat was de aanleiding van de mazelenepidemie op deze kleuterschool.