Germaanse geneeskunde
<<<   Index ervaringsverhalen   >>>

Verkouden, opgelet, in ervaringsverhalen kan over meer dan een conflict gesproken worden.
Verkouden (Stinkconflict)

Nu ben ik zelf eens getuige van een conflict geweest, die niet in overdrachtelijke zin is ervaren, maar precies zo reëel is zoals het in het boek (tabel) staat.

Mijn vrouw was vaak verkouden en had allergieën. Het was voor mij dus niets bijzonders als ze weer eens zakdoekjes in grote aantallen verbruikte.

Toen ze mij op 10 augustus 2004 zei, dat ze een verkoudheid had als nog nooit tevoren, spitste ik mijn oren. Ik kon me niet voorstellen dat er een nog ergere verkoudheid was als een allergieverkoudheid. Ik overlegde al in mezelf, welk stinkconflict ze wel voor kort had opgelost.Er kwamen echter meerdere mogelijkheden in aanmerking die ik daarin kon duiden. Zoiets mag in het geheel niet en ik sloot in gedachte af met “onopgelost geval”.

De volgende dag in de firma, waar we beiden naast elkaar werken, zei ze mij: “In de firma is het altijd het ergste, het is om gek van te worden.” Ze had het gevoel alsof er een vreemd voorwerp in haar rechter neusholte stak. Haar neus liep doorlopend en ze moest steeds niesen.

Nu bedacht ik me: Wat voor een stinkconflict heeft ze in de firma opgelost? De vraag was net zo snel beantwoord als gevraagd.

Sinds maanden had een collega ononderbroken cigarillo's gerookt, die een geur hadden die aan uitwerpselen deed herinneren. Ze vloekte erover, maar beklaagde zich niet bij de collega zelf.

Toen deze collega op vakantie ging en beloofde dat hij in de komende 3 vakantieweken het roken zou afleren, trad waarschijnlijk op deze dag de conflictoplossing in. De daarop volgende nacht werd mijn vrouw wakker, omdat ze meende een insect te hebben ingeademd en vanaf toen begon de verkoudheid en het niesen.

Wanneer het conflict precies is ontstaan kunnen we niet meer achterhalen. De ergernis over de egoïstische roker had zich in ieder geval steeds meer versterkt, waarschijnlijk totdat het er één teveel was en het geduld op was. De genezingsfase duurde 6 dagen, waarbij de laatste 3 dagen niet meer zo heftig waren.
Wat heeft ons de kennis van de GNM gebracht? We wisten het WAAROM (welke arts had dat ons kunnen vertellen?) en daardoor oriënteerden we ons in welk deel van de ziektefase mijn vrouw zich op dit moment bevond. We stelden vast, dat het zonder medische of farmaceutische “hulp” in een paar dagen zou ophouden.

Bernd Rasner