Germaanse geneeskunde
<<<   Index ervaringsverhalen   >>>

Pijn in nek, opgelet, in ervaringsverhalen kan over meer dan een conflict gesproken worden.
Pijn in de nek

DATUM
: augustus 2010
CLIňNT: 30-jarige, rechtshandige vrouw.
Subjectieve klachten: Ernstige pijn in rechter nek.
De cliŽnte werkt als stewardess en vertelt dat zij net van een vlucht naar Londen, Engeland, was teruggekeerd.
Zij vertelt dat zij uitgeput naar huis ging en onmiddellijk 5 uur naar bed ging.
Toen zij wakker werd had zij ernstige nekpijn en kon haar hoofd vanwege spierkrampen niet bewegen.

Observatie: Zij kon haar nek bijna niet bewegen en kon hem vanwege pijn, vooral rechts, niet van de
ene kant naar de andere draaien.
De spieren aan beide zijden van de nek waren zeer gevoelig voor aanraking.
Haar nek was zeer gespannen en zij ging er voorzichtig mee om uit angst voor pijn bij
plotselinge bewegingen.
Aangedane Organen: Spieren, rechterkant van de nek Embryonaal kiemblad: nieuw mesoderm
Hersencontrolecentrum: cerebrale medulla

GNM-Verklaring: middelmatige intellectueel eigenwaardeconflict in relatie tot een ďpartnerĒ, dat spierweefselverlies (necrose) veroorzaakt van de gestreepte spieren aan de rechterkant van de nek.
Zij is momenteel in genezingsfase A = pijn en krampen. De betekenis van dit Biologische Speciaal
Programma (SBS) is de spieren te versterken, om beter om te kunnen gaan met toekomstige spanning en intellectuele eigenwaardeconflicten.

Begrip van de GNM: Nadat er over het betrokken conflict was gepraat, zei de cliŽnte dat er op de vlucht naar Londen in het vliegtuig een gevecht was ontstaan tussen twee passagiers.
Zij bericht dat, toen zij ertussen kwam om de ruzie te stoppen, ťťn van de passagiers haar verbaal aanviel, haar uitschold en haar trachtte te intimideren omdat zij zich ermee had bemoeid (haar DHS).

Zij geeft aan dat het gedrag van de passagier haar had gechoqueerd en van streek gemaakt, omdat haar werd gezegd dat haar taak alleen was om de ďpassagiers te dienenĒ.
De cliŽnte geeft aan dat zij zich uit de situatie terug moest trekken om te kalmeren, omdat zij door het voorval heel emotioneel en van streek was.
De situatie werd door andere stewardessen afgehandeld.
Wat de cliŽnte betreft kan er een tijdelijke oplossing zijn geweest toen zij thuiskwam en er een nachtje over sliep.
Haar werd uitgelegd dat haar lichaam toen ging genezen (fase A), omdat zij het voorval tijdelijk oploste en vergat; en toen deed zich de nekpijn voor.

Resultaat: De cliŽnte begreep de samenhang en was vastbesloten, het conflict emotioneel volledig op te lossen.
Zij gaf meteen na het consult aan dat haar pijn al wat minder was geworden.
Ik heb haar energie in evenwicht gebracht en wat voorzichtige spiermanipulaties gedaan om haar pijn wat te verlichten.
Zij berichtte in een volgende sessie dat zij eraan werkte, de situatie te relativeren en het conflict los te laten.
Zij gaf toe dat de nekpijn weg was en dat zij de nek binnen drie dagen weer normaal kon bewegen.


Pijn in de nek, schouder

DATUM: augustus 2010
CLIENT: 37-jarige, rechtshandige man.
Subjectieve klacht: een week lang pijn in rechter nek en rechter schouderblad zonder voorafgaand letsel.
De pijn schijnt te komen en te gaan, maar zonder fysieke verergering.

Observatie: de cliŽnt kwam met volledige bewegingscapaciteit in nek en schouders, maar met pijn bij de rechterkant van de nek en rechterschouder bij volle belasting.
Palpatie wees op spanning en gevoelige punten in de spieren langs de rechter nek (cervicale para-spinale spieren) en zijn rechter schouder (rotators manchetspieren).
Aangedane Organen: spieren langs de rechterkant van de nek en de rotators manchetspieren van de rechter schouder.
Embryonaal kiemblad: nieuw mesoderm Hersencontrolecentrum: cerebrale medulla.

GNM verklaring: Nek: gemiddeld intellectueel eigenwaardeconflict in relatie tot een ďpartnerĒ, dat verlies van spierweefsel (necrose) veroorzaakt van de dwarsgestreepte spieren aan de rechterkant van de nek.
Schouder: verlies van zelfrespect in relatie tot een ďpartnerĒ, die necrose van de dwarsge-streepte spieren aan de rechter schouder veroorzaakt. Momenteel in hangende genezing,
omdat hij vertelt dat de pijn komt en gaat en op bepaalde dagen erger is dan op andere.
Hij bevindt zich op een spoor, dat moet worden geÔdentificeerd, en waarvan hij zich bewust moet worden, om de genezing te helpen afronden.

Begrip van de GNM: na bespreking van het betrokken conflict, zei de cliŽnt dat hij een paar weken
geleden betrokken was bij een kleine aanrijding op het parkeerterrein van zijn werk.
Hij geeft aan dat hij, toen hij naar huis wilde gaan, per ongeluk de auto van een medewerker raakte, die op het parkeerterrein stond geparkeerd (zijn DHS).

Hij geeft aan dat hij zijn medewerkster vertelde wat er was gebeurd en besloot haar te helpen de reparatiekosten van de kleine schade aan haar auto te betalen.
Hij herinnert zich nu dat zijn symptomen erger worden als hij op het werk is (zijn spoor) en dat zij verdwenen lijken te zijn als hij niet op het werk is.
Hij vertelt ook dat hij zich t.a.v. het hele voorval schuldig voelt (pijn in rechter schouder) en soms de medewerkster uit de weg gaat, om niet aan het ongeluk te worden herinnerd.
Hij geeft ook aan dat hij het gevoel had, dat er misbruik van hem werd gemaakt, toen de medewerkster wilde dat hij haar cash zou betalen en toen zij zei dat zij de reparaties zelf zou laten doen, in plaats van hem de factuur voor de reparaties te geven.
Hij geeft aan het gevoel te hebben dat zij slechts het geld zou aannemen en de reparaties aan de auto niet werkelijk zou laten doen (nekpijn).
Ik vertelde de cliŽnt, hoe zijn werk, het parkeerterrein en zijn medewerkster allemaal mogelijke sporen kunnen zijn, die het Biologische Speciaal Programma (SBS) onderbreken bij de afronding van de genezingsfase.

Resultaat: de cliŽnt kon het verband leggen met de GNM verklaring en vertelde dat hij het niet langer
zou uitstellen, zijn medewerkster het geld te geven, en dat hij het hele incident graag achter zich zou
laten en verder gaan.
Hij is momenteel in genezingsfase A, die door zijn sporen wordt onderbroken.
Ik bracht zijn energie in evenwicht en manipuleerde de spieren om zijn symptomen enigszins te helpen
verlichten.
Bij een volgend consult vertelde hij dat de symptomen waren opgehouden nadat hij zijn medewerkster had betaald en de hele situatie achter zich had gelaten.
Hij vertelde in een andere sessie dat hij een maand later nog steeds pijnvrij was.Pijn in de nek, schouder en gezicht.

DATUM:
februari 2011
CLIňNT: 53-jarige, rechtshandige man.
Subjectieve klacht: Pijn in linker schouder, linkerkant nek en aan de linkerkant van het
gezicht
die twee weken geleden begon en sindsdien aanhield.
De cliŽnt berichtte dat de symptomen in de ochtend erger zijn en minder hevig gedurende de dag.

Observatie: De cliŽnt had verminderde bewegingsvrijheid in zijn nek met uitstraling rechts lateraal
en links roterend met pijn in de linker nek.
De schouderbeweging was binnen normale grenzen, met in de linker schouder pijn aan het uiteinde.
Hij had ook verschillende gewrichtsbeperkingen in zijn nek en bovenkant van de rug en gevoeligheid voor aanraking aan zijn linker nek en de spieren van de bovenrug.
Aangedane organen: spieren van de linker schouder
Embryonaal kiemblad: nieuw mesoderm Hersencontrolecentrum: cerebrale medulla
Spieren linkerkant van de nek
Embryonaal kiemblad: nieuw mesoderm Hersencontrolecentrum: cerebrale medulla
Periost (huid, die de botten bedekt) van de linker gezichtsbotten
Embryonaal kiemblad: nieuw mesoderm Hersencontrolecentrum: cerebrale cortex (post-sensorische cortex)

GNM uitleg: Schouder; verlies van zelfrespect, verband houdend met een ďmoeder-/kind
conflict
dat necrose veroorzaakt van de dwarsgestreepte spieren in de linker schouder.
Nek: middelmatig intellectueel eigenwaardeconflict i.v.m. ďmoeder/kindĒ, dat verlies van
spierweefsel (necrose) van de gestreepte spieren aan de linkerkant van de nek veroorzaakt.
Periost van de gezichtsbotten: ernstige angst om gescheiden te worden of het juist
gescheiden willen zijn t.a.v. ďmoeder/kindĒ
, die tijdens de conflict actieve fase functieveranderingen of hypergevoeligheid van de gezichtsbotten veroorzaakt aan de linkerkant.
De cliŽnt is momenteel in hangende genezing, omdat hij meedeelt dat de pijn in nek, schouder en
gezicht erger is in de ochtend en ís nachts, maar overdag terwijl hij aan het werk is, wel meevalt.
Zijn sporen/triggers moeten worden geÔdentificeerd, en hij moet zich ervan bewust worden om het
genezingsproces te kunnen afronden.

GNM begrip: na bespreking van het betrokken conflict vertelde de cliŽnt dat zijn moeder twee
weken op vakantie ging.
Hij zei dat hij, terwijl zij weg was, besloot het gebroken raam in haar auto te repareren en hem te poetsen en een onderhoudsbeurt te geven.
Hij herinnerde zich dat hij van streek was toen zij, nadat zij twee weken geleden van haar reis terugkeerde zich helemaal niet erkentelijk toonde, hem niet bedankte en het helemaal niet had over het werk dat hij aan haar auto had gedaan (zijn DHS).

Hij gaf toe dat hij zich gekwetst voelde (spoor dat de nekspieren aantast) en besloot zich de volgende paar dagen van zijn moeder wat te ďdistantiŽrenĒ (spoor dat gezichtspijn veroorzaakt) om niet nog meer van streek te raken.
Hij vertelde dat hij sindsdien elke ochtend wakker werd en zich schuldig voelde omdat hij zijn moeder niet had gebeld (een spoor dat de schouder aantast), maar dat hij haar niet belde terwijl de dag verstreek en hij het te druk had met zijn werk.
ís Nachts, als hij thuiskomt, heeft hij soortgelijke gevoelens over het bellen maar besluit haar niet te bellen. Hij gaf toe dat hij nu bijna twee weken zijn moeder niet heeft gesproken.

Resultaat: De cliŽnt begreep de uitleg en besloot het hele incident achter zich te laten en zich door
zijn moeder niet op de kast te laten jagen.
Hij besloot zijn moeder te bellen en vertelde verbaasd te zijn hoe vriendelijk zij aan de telefoon was en zijn gezin zelfs uitnodigde voor het eten.
Tijdens een volgend consult een week later, vertelde hij dat zijn nek- en schouderpijn wezenlijk waren
verminderd en dat hij geen pijn meer had in het gezicht. Hij gaf aan dat hij zich 85% beter voelde.


Hoofd en nekpijn.

DATUM:
februari 2011
CLIňNT: 30-jarige, linkshandige vrouw.
Subjectieve klacht: hoofdpijn, licht in het hoofd, zwaar gevoel rond de ogen en mentale dufheid, met pijn in linker nek.
De cliŽnte vertelde dat de symptomen in februari 2009 begonnen.
Zij had in maart 2009 een CT-scan en bloedonderzoek laten doen met een normale uitslag.
Zij gaf aan dat zij in juni 2009 zwanger was en dat zij het lichte gevoel in het hoofd en de pijn in de nek tijdens haar hele zwangerschap had, waardoor zij verschillende therapeuten opzocht wat niet echt hielp.
Zij vertelde dat de symptomen er altijd zijn, met misschien ťťn goede dag om de 2 weken.
Zij zei dat de neksymptomen aan de linkerkant begonnen, maar nu aan beide kanten zitten en aan de schedelbasis.

Observatie: zij kon haar nek in alle richtingen bewegen, maar klaagde over nekpijn bij optimale
beweging.
Palpatie van haar nekspieren was aan beide kanten iets gevoelig.
Aangedane organen: Nekspieren
Embryonaal Kiemblad: nieuw mesoderm Hersencontrolecentrum: cerebrale medulla

GNM uitleg: middelmatig intellectueel eigenwaardeconflict t.a.v. een partner, dat verlies van
spierweefsel (necrose) aan de dwarsgestreepte spieren van de nek veroorzaakt.
Zij is momenteel in genezingsfase A, met pijn (op orgaan gebied) en lichtheid in het hoofd, hoofdpijn, zwaar gevoel rondom de ogen en mentale dufheid (op het hersengebied, vanwege zwelling in het hersencontrolecentrum voor de nekspieren).
Maar zij zit ook in een hangende genezing en haar sporen moeten worden geÔdentificeerd, zodat het Biologische Speciaal Programma (SBS) de genezing kan afronden.
De zin van dit Biologische Speciaal Programma (SBS) is om de spieren te versterken, zodat er beter kan worden omgegaan met toekomstige spanningen en dit soort eigenwaardeconflicten.

GNM begrip: na bespreking van het betrokken conflict zei de cliŽnte dat zij op haar eigen wens een
nieuwe medewerkster op haar kantoor hielp.
Maar in januari 2009 veranderde de houding en het gedrag van haar medewerkster die zich vaak tegenover haar en andere medewerkers kortaf en verbitterd leek te gedragen.
De cliŽnte was hierover ontdaan en besloot, niet langer haar best te doen om haar te helpen.
Zij herinnerde zich dat er ťťn voorval was, toen zij na het werk thuis was en een andere medewerker haar vertelde dat de medewerkster die zij hielp, naar haar kantoor ging en haar werk bekeek (haar DHS).

De cliŽnte vertelde, hoe zij zich druk had gemaakt over meerdere incidenten, die sinds januari in relatie tot haar medewerkster waren gebeurd, maar dat zij had besloten haar niet ermee te confronteren.
De cliŽnte vertelde dat zij in februari 2009 een voorhoofdsholteontsteking had gekregen en sindsdien nek- en hoofdpijn, zwaarte rond de ogen en lichtheid in het hoofd had gehad.
De cliŽnte gaf aan dat zij het aanstaande jaar (sinds maart 2010) zwangerschapsverlof had.
Maar haar symptomen bleven tijdens haar zwangerschap aanwezig.
Toen zij werd bevraagd over haar mogelijke sporen, zei ze dat zij - zolang ze thuis zat - vaak haar e-mails checkte en in contact bleef met collegaís, die haar op de hoogte hielden over wat er op kantoor gebeurde (haar sporen).
Zij vertelde dat de bewuste medewerkster niet langer op hetzelfde kantoor werkt.
Verder vertelde ze dat zij van plan was in de komende paar weken weer te gaan werken en dat zij zich er zorgen over maakte hoe haar lichaam op haar werkomgeving zou reageren.

Resultaat: de cliŽnte begreep het verband en was vastbesloten, het conflict in emotioneel opzicht op te lossen en het verleden los te laten.
Tijdens een volgend consult een week later vertelde zij dat zij 5 dagen lang geen symptomen meer had, tot woensdagnacht toen zij haar e-mail checkte (een spoor).
Zij vertelde dat zij donderdagochtend wakker werd met hoofd- en nekpijn en lichtheid in het hoofd. Op ons derde consult een week later vertelde zij dat zij 4 dagen lang geen symptomen meer had totdat zij de daarop volgende 3 dagen weer een zwaar gevoel had rond haar hoofd en ogen.
Toen ik haar vroeg, wat er op die dagen was gebeurd, zei ze dat ze op een dag bij de kruidenierswinkel een medewerker ontmoette, de volgende dag haar e-mail checkte en de derde dag haar chef moest bellen om haar terugkeer naar het werk te regelen (haar sporen).
Maar zij zei dat de symptomen minder ernstig waren, omdat zij geen hoofd- of nekpijn meer had.
De cliŽnte werd verzocht ook geduld met zichzelf te hebben.
Zij was bezig met de oplossing van het conflict en de identificatie van haar sporen.
Zij zou haar eigen ďintellectuele eigenwaardeconflictĒ kunnen onderhouden door bv. zich af te vragen: ďwaarom gaat het niet al beter met mij?Ē, wat maakt dat de symptomen langer zouden doen kunnen aanhouden.
Tijdens een vervolgafspraak twee weken later, nadat zij haar eerste volle week had gewerkt, had zij
nog slechts heel weinig symptomen en zei, dat zij zich 80-85% beter voelde.
Tijdens elk bezoek werden algemene technieken toegepast om haar energie in evenwicht te brengen, plus zachte aanrakingstechnieken om genezingsfase A voor haar aangenamer te maken. Tijdens het zesde bezoek vertelde de cliŽnte geen hoofd- of nekpijn meer te hebben en slechts lichte vermoeidheid en lichtheid in het hoofd te voelen en dat de symptomen niet op grote schaal waren teruggekomen.
Stijve nek

04.07.2009

Sedert enige tijd heb ik een nieuwe vriend. Mijn ouders hebben reeds kennis gemaakt. We wonen reeds samen in mijn huis en alles gaat super. Mijn ouders vinden mijn vriend een aangenaam persoon.

Laatst telefoneerde ik met mijn moeder. Terloops vertelde zij mij dat mijn vriend met haar getelefoneerd had. Dat verbaasde mij ten zeerste. Dan kwam iets wat ik absoluut niet verwachtte. Ze zei: ďik heb eens ernstig met hem gepraat en hem gezegd dat ik vind dat hij veel te snel bij jou ingetrokken is en dat hij eerst zijn scheiding moet afwerken. Het zou beter zijn te wachten tot alles achter de rug is. Een jaar of langer. Ik dacht bij mezelf: nu moeit ze zich weer met mijn zaken en dan nog achter mijn rug. Ik was absoluut niet voorbereid op deze uitspraken van mijn moeder en op dat moment dacht ik er ook nog niets verder bij. De volgende morgen toen ik opstond, had ik een stijve nek. (linker kant). Ik verloor mezelf even in het oude denken. Heb ik ergens in de tocht gezeten? Maar neen!

Ik ben een rechtsklappende vrouw, linker zijde... toen werd het mij duidelijk: moeder!! Vult U a.u.b. aan Mr. Pilhar wanneer ik niet volledig ben. Ik vond als conflictinhoud alleen ongerechtigheid. Ik kon dat niet zo direct plaatsen. Maar het beslissende is hoe men het ervaart. In elk geval, na 3 dagen was het voorbij. Ik heb mijn hals warm gehouden en zo weinig mogelijk bewogen. Ik heb ook een traditionele zalf gebruikt, misschien om toch maar iets te doen. Vroeger zou ik direct naar een arts gelopen zijn. Nu kan ik in alle rust gewoon afwachten, want zoals ik het begrepen heb, is de pijn in dit geval een teken dat de genezing aan de gang is. Ik bedank de GNM. Wij/ik moeten nog veel leren.

Met vriendelijke groeten,

Karin E.

Bemerking:

De halswervelkolom heeft een eigenwaarde-inbreuk als conflictinhoud:
de ongerechtigheid in de wereld
waarom juist ik?
vernedering
Mevrouw E. betrekt haar eigenwaardegevoel bij haar moeder. Haar conflict was niet zo zeer dat haar moeder ďachter haar rug omď met haar vriend gesproken had, maar eerder dat haar moeder erop stond dat haar vriend eerst zijn scheiding moest afwerken wat misschien wel een jaar of langer kon duren.
Dat is wat mevrouw E. als onrechtvaardigheid van haar moeders kant ondervond.

Zie verder: botkanker