Evaringen van patiënten met petroleum
Eigen verantwoording:  Natuurlijk dient u te beseffen dat het uw beslissing is om wel of niet petroleum te gaan gebruiken.
Onderstaande informatie over petroleum is afkomstig uit een reeks artikelen waarschijnlijk uit het tijdschrift “de Natuur Uw arts”.
(De in de artikelen vermelde adressen/telefoonnummers zijn gewoon overgenomen; het is geen garantie dat die nog correct zijn).
Het is aan u wat u met deze informatie wilt doen.
Petroleum geneesmiddel?
Over dit onderwerp ontvingen wij een circulaire van een lezer waarvan wij hierna het belangrijkste laten volgen. Reeds enige tijd was ons de toepassing bekend maar met onvoldoende motivatie. Nu die er wel is lijkt het ons zinvol deze publicatie te brengen. Opvallend is het dat de automonteurs en anderen, die doorlopend met besmeurde [olie, benzine en vetten] handen werken bij beschadiging van de huid, zelden of nooit zwerende wondjes krijgen. Dat petroleum tot goede resultaten kan leiden lijkt ons erg waarschijnlijk. Niettemin is het denkbaar dat het evenals zovele middelen wel genezing bevordert maar dat de leefwijze en de voeding toch van groot belang blijven. M.a.w. als een patiënt na de kuur weer vervalt in de leefwijze van daarvóór dan lijkt het waarschijnlijk dat de kwaal terugkomt. Het gevaar is dan groot dat geconcludeerd wordt: “Zie wel, je geneest er toch niet van”. Vergeten wordt dan dat de optredende ziekte de eerste keer OOK EEN OORZAAK moet hebben gehad. Als die oorzaak niet wordt weggenomen zal men waarschijnlijk nimmer genezen en steeds blijven sukkelen. In feite geldt dit voor bijna elk geneesmiddel dat wordt toegediend.
Redactie
Frau R.A. Würch, 325 E40 Ave, Vancouver 15 B.C., Canada bericht uit ervaring wat zij en anderen hebben meegemaakt bij het innemen en inwrijven van gezuiverde petroleum. Wie wil nagaan of deze berichten op waarheid berusten kan inlichtingen inwinnen bij mevrouw Würch of bij de adressen die in dit schrijven worden genoemd.
Mevrouw Würch schrijft: Ik heb enkele van de vele brieven die ik heb gekregen overgeschreven. Het adres is telkens aan het begin aangegeven zodat iedereen kan navragen hoeveel petroleum de genoemde personen ingenomen hebben. Sommige hebben de eerste drie tot vier dagen een eetlepel vol 1-2 uur voor het ontbijt ingenomen en daarna slechts een theelepel vol gedurende 14 dagen.
1. Mevrouw Marg, Koschate (directrice van een school), 5180 Eschweller, schrijft: “Ik heb de ervaring dat het het beste is om het ongeveer 4 uur ’s ochtends in heel kleine slokjes te drinken. Ik was dan in staat om tegen 8 uur te ontbijten. Na 14 dagen had ik niet meer de typische geur van doodzieke kankerpatiënten. Na 6 dagen begon het afstoten van dode cellen die ik gedeeltelijk door de afdeling Pathologie heb laten onderzoeken. Er werd mij bevestigd dat het om dood kankerweefsel zou kunnen gaan. Ik heb 32-35 dagen met steeds 9 dagen pauze ertussendoor, petroleum ingenomen. Als aangenaam bijverschijnsel stelde ik vast dat de
reumaklachten tijdens deze periode volledig verdwenen waren”.
2. Mevrouw Kräge, 1 Berlin 47 Zwickauer Dam 12, schrijft: “Ik heb altijd aan
hoge bloeddruk geleden, aan stoornissen in de bloedsomloop en aan mijn hart, maar nog meer aan reuma. Niets hielp en ik kon nauwelijks nog lopen of mijn benen stil houden. Werken kon ik niet meer. Toen nam ik petroleum in zoals u mij had aangeraden. Een kennis zei na 4 weken: “Wat doe jij toch, je wordt steeds jonger?”. Ik ben 68 jaar. Overal word ik nu op midden 40 geschat. Mijn man is koopman en 65 jaar. Hij liep altijd met een kromme rug. Nu zijn we trots want hij rent als een jonge man. Alle mensen die ons kennen vragen wat we ingenomen hebben. Als ik pijn heb gekregen door tocht wrijf ik mijn hele lichaam in met een spons die ik in petroleum gedrenkt heb. Dat laat ik opdrogen en dan heb ik geen pijn meer”.
3. De heer Werner Summermatter, CH 3900 Hirg/Zwitserland, Chalet Belair, schrijft: “Met uw zeer gewaardeerde petroleum heb ik in de laatste jaren in meer dan 50 gevallen
gewrichtreumatiek, jicht, suikerziekte, darmafsluiting, leukemie en totale aftakeling door kanker met volledig of gedeeltelijk succes zien behandelen. In geen van deze gevallen zijn complicaties opgetreden. De patiënten zijn overtuigd van de geneeskrachtige werking en de onschadelijkheid van petroleum”.
4. De moeder van de heer Paul Saarmann, 1441 Spelle, Nordring 4, schrijft: “ Mijn zoon 19 jaar oud, werd op 22 december 1971 in de kliniek in Münster geopereerd en meteen weer dichtgemaakt. Diagnose: totale kanker. De doktoren gaven hem nog 14 dagen te leven. Hij werd naar Rheine vervoerd naar het Jacobi-ziekenhuis en nam van toen af dagelijks twee theelepels petroleum in. Hij kon na 3 dagen weer eten en na 14 dagen kwamen de ziektecellen los via de stoelgang. Na 8 dagen konden we hem naar huis halen. De artsen stonden voor een raadsel. Mijn zoon werkt nu weer op de boerderij.
Uittreksel uit het tijdschrift “Siebentageblatt”, nr. 38 dd. 20 sept. 1969.
Paula Ganner beweert: Ik heb 20.000 zieken geholpen met mijn petroleumkuur. Chefreporter Gero Haupt schrijft: “Petroleum helpt tegen alle ziekten die in het bloed ontstaan”, dat beweert de Tiroler slagersvrouw Paula Ganner (50). Zelfs veel
kankerpatiënten die door de artsen al waren opgegeven heeft een petroleumkuur geholpen, benadrukt ze. Haar bewijs: 20.000 bedankbrieven. Zij heeft al in die landen patent gekregen. De medici zijn echter sceptisch (1969). De chefreporter van het blad, dhr. Haupt, heeft Paula Ganner opgezocht om haar ongebruikelijke geneesmethode te leren kennen.
Uittreksel, het belangrijkste:
Paula Ganner (die toen 31 was), 3 kinderen, ligt doodziek kronkelend van pijn in bed. In de laatste 3 weken 28 pond afgevallen. Ze werd na 8 dagen in het ziekenhuis ontslagen. Diagnose: totale kanker. De artsen gaven haar in het beste geval nog 2 dagen te leven. 75 cm darm werd verwijderd. Gevolg:
verlamming, darmafsluiting. Voor een verlegging van de uitgang was het al te laat. Ook de rechternier was door kanker aangetast. In haar hopeloosheid herinnerde zij zich de uitspraak van haar moeder voor de eerste wereldoorlog toen Oostenrijkse soldaten Bosnië en Herzegowina in Joegoslavië bezetten. De plattelandsbevolking nam daar bij verschillende kwalen petroleum in, maar gebruikte het ook als inwrijfmiddel. - Uit Innsbrück, bracht haar man gedistilleerde petroleum mee. Zij neemt 1 eetlepel vol op haar nuchtere maag. Al na 1 uur vermindert de verlamming en nemen de pijnen af. Drie dagen later staat zij tot ieders verbazing voor de eerste keer op. Zij kan weer wat eten zonder het daarna uit te braken. Zes weken daarna heeft ze een reuzenhonger en komt ze weer op haar normale gewricht van 56 kg.
De Innsbrücker vrouwenarts dr. Mornadell stond verbaasd toen mevrouw Ganner 11 maanden na de eerste keer innemen van petroleum, het leven schonk aan een gezonde zoon. Haar bloed is 100% gezond. Toen het kind (Klaus) 3 jaar werd kreeg het
kinderverlamming. De huisarts schreef een opname in de universiteitskliniek voor maar de vrouw vroeg nog een week uitstel. Zij gaf het kind één theelepel petroleum per dag gedurende 8 dagen tot de arts Klaus na de gestelde termijn naar de kliniek wilde doorverwijzen. Tot zijn verbazing was dat echter niet meer nodig want Klaus was gezond en was buiten met de kinderen met een bal aan het.spelen. Blijkbaar is kinderverlamming een bloedziekte want het is volledig genezen.
Belangrijk: Het moet gedestilleerd petroleum zijn met een kookpunt tussen de 100 en 140 graden. Bij een hogere distillatie verdampen de genezende stoffen en dan kan de petroleum schadelijk inwerken op het bloed.
Zekerheidskuur: éénmaal in het jaar 12 dagen achter elkaar 1 theelepel petroleum.
Bloedvergiftiging: 8 dagen dagelijks één theelepel petroleum.
Bij toepassing van petroleum is geen enkel geval van toxische beschadiging- en (schade door vergiftiging) bekend” zegt dr. Sichet, Aschau am Chiemsee. “Het is wetenschappelijk bewezen dat het afweersysteem van ons lichaam tegen tumoren in het mesenchym (bindweefsel) ligt. Het behoud en de versterking van de functie daarvan moet daarom worden bereikt. De ervaring heeft geleerd dat bestraling helaas het afweervermogen van dit regeneratieweefsels aanzienlijk vermindert.
27.12.1969, blz. titel: “Petroleumcapsules kosten veel geld!” door O.R. Herfurth, Delmenhorst. De toepassing van petroleum was al bij de oude Perzen bekend, dagelijks enkele druppels voor het behoud van de gezondheid. De heer Herfurth zegt: Ikzelf heb een kuur toegepast bij een
gal- en leverkwaal met veel succes.
22.11.1969, blz. 2: Bij
difterie met petroleum gorgelen! Boek over volksgeneeskunst beveelt petroleum aan bij longziekten, klierverharding, chronisch lijden aan heupgewricht met ettervorming, verlamming van de gehoorzenuwen, veel urineren tijdens de nacht, blaaszwakte, bij maden, jicht, chronische reuma, huiduitslag, uitwendig en inwendig bij keelpijn en voor zuivering van het bloed.
Een opmerking van schrijver ENTROP: In het huis naast ons woont sinds vele jaren een Rus. Hij zegt: “Ja petroleum, dat is niets bijzonders. In geen enkele Russische huisapotheek ontbreekt petroleum, het is het universele middel nr.1”.
29.11.1969, Max Schwartz, Berlijn, schrijft: “In mijn familie wordt petroleum al sinds 60 tot 70 jaar gebruikt. Wij zijn allemaal in de tachtig en nemen elke vrijdagavond 15 druppels op een klontje suiker. Wij voelen ons erg goed, allemaal. Mijn moeder zei altijd: Hebben de kinderen iets aan de longen en nemen je krachten af, neem dan knoflook; voor
inwendige gezwellen petroleum, gedistilleerd of niet, dat maakt niets uit. Ik heb 2 poedels, één daarvan had een gezwel ter grootte van een kindervuist (in de hals), hij moest geopereerd worden. Ik gaf drie keer per dag petroleum op een klontje suiker en na 2 weken was het gezwel weg”.
Helene Noggler (48) uit Nauders in het bovenste gedeelte van het Inntal:
kankerknobbeltjes in de borst werden operatief weggehaald. Toen ontstond baarmoederkanker en ook een eierstok was aangetast. De blaas moest geopend worden want ze was verlamd. Haar man, de postbode Noggler, spreekt met mevrouw Ganner en die zegt hem: “Geef uw vrouw dagelijks een theelepel petroleum op haar nuchtere maag”. De pijnen verminderen, ze kon weer eten en met morfine-injecties kon worden opgehouden. Na ongeveer 6 weken begon een soort persweeën. De dokter werd geroepen en die geloofde zijn ogen niet. Dr. Penz ziet dat de tumoren afgestoten zijn. “Dat bestaat niet”, zei hij, “want klinisch gesproken zou die vrouw dood moeten zijn”. Hij gaf haar een injectie i.v.m. de sterke bloeding in het begin. Na 4 weken is Helene Noggler weer helemaal gezond en neemt ze deel aan bergtochten, ze danst hartstochtelijk graag en geniet van elke levensvreugde.
Enkele namen uit de 20.000 bedankbrieven: Katharina Eichelberger uit Tornau in Kärnten, de familie Baumgarten uit Neder-oostenrijk, (totale kanker), Maria Relschoner uit Branau (haar man), Resi Pochum uit Hermagor in Steiermarken. De Sudetenduitse Margarete Weber uit Insbruck:
maagzweer. Ze nam dagelijks gedurende 14 dagen een theelepel petroleum, hield 14 dagen op en herhaalde de kuur. Mevrouw Weber had ook suikerziekte. Ook deze ziekte is volledig genezen, het bloed is normaal gezond.
Josef Schober leed 13 jaar geleden erg aan de
prostaatklier, eveneens genezen door petroleum. Zijn zoon Gunther Schober (24): chronische blaasziekte: gedurende geruime tijd 1 theelepel petroleum. Genezen. Zij poedel verliest zijn mooie vacht, de dierenarts constateert leukemie. Na een kuur van 7 weken kreeg de hond zijn mooie dikke vacht weer terug.
Maria Jesacher (60):
Borstkanker; Nu kent ze geen angst voor kanker meer, hoewel ze zeer veel geleden heeft. Drie bestralingen zonder succes. Toen werd haar rechterborst geamputeerd. Volledig terneergeslagen en de wanhoop nabij. Haar man weet meer van de doktoren dan wat de patiënt was gezegd. 14 dagen lang neemt de zieke vrouw nu dagelijks driemaal dagelijks een theelepel vol petroleum, hield toen 10 dagen op en herhaalt de kuur, ook in de volgende jaren…. “Sindsdien heb ik geen problemen meer en de voortdurende angst voor kanker is voorbij”.
Ilse Wallner (35), Hall/Tiro: Haar lichaam wordt alleen opengemaakt: uitzichtloos. Zware vorm van
kanker aan de alvleesklier, die al op de beide bijnieren overslaat. Zij wordt naar huis gestuurd om te sterven. Haar man is in de put, hoort van een collega over mevrouw Ganner. Als de zieke op de vierde dag kort bijkomt uit haar bewusteloosheid wordt haar de eerste lepel petroleum ingegoten. Al een paar uur later zijn de eerste tekenen van verbetering te zien. Op de vierde dag voelt ze zich zo goed dat ze wil opstaan. De kuur wordt nog 10 dagen voortgezet. De artsen kunnen de genezing niet begrijpen en sturen mevrouw Wallner naar Graz, waar zij zich onderwerpt aan een slaapkuur van twee weken, dan wordt zij genezen verklaard en naar huis gestuurd.
21.02.1970 nr. 8, blz. 2: Friedrich Madrian, Oberwietingberg/Oostenrijk: “Sinds mijn jeugd aan het begin van de eeuw is petroleum ons permanent huis- en geneesmiddel voor
bevroren lichaamsdelen, reuma, ischias, keelpijn, inwendige en uitwendige ziekten. Wij leven op 1000 meter hoogte en komen slechts zelden naar beneden in het dal, daarom is zo’n goed geneesmiddel van grote waarde”.
Samensteller van dit gedeelte: Günther ENTROP.
Petroleum: geneesmideel? Deel 2
Het was te voorzien dat het buitenlandse artikel over petroleum heel wat reacties op zou roepen. Wij waren daar erg blij mee want we kunnen onze lezers inmiddels nuttige informatie verschaffen.
Hoewel onze eindredacteur zelf eerst een 14-daagse petroleumkuur had gedaan alvorens tot publicatie van het artikel over te gaan, wist hij toch nog niet voldoende. Er hadden zich na zijn kuur geen onverwachte complicaties voorgedaan.
Dat zegt natuurlijk allemaal nog niets, maar uit de vele telefoongesprekken en de overstelpende hoeveelheid post konden wij concluderen dat het een oud, in het vergeetboek geraakt, volksmiddel blijkt te zijn.
Voorbeelden:
Vooral oudere lezers konden ons veel over de “petroleumtherapie” vertellen. Een 87-jarige heer deelde ons mee dat zijn moeder hem, toen hij nog een kind was, een theelepeltje blanke petroleum liet drinken, gefilterd door een dot watten. Daarmee werden allerlei vervelende stoornissen opgeheven.
Een 88-jarige dame vertelde dat zij (iedere keer wanneer de
reuma weer de kop opsteekt) een wikkel, gedrenkt in petroleum, om een pijnlijk gewricht legt. Zij voegde er aan toe dat het in haar jonge jaren ook voor TBC en het afdrijven van wormen gebruikt werd. “Haarlemmerolie”, zei ze, “is een product op petroleumbasis en in het buitenland nog zeer in trek”
Boer Bongers te IJsselmuiden, wiens adres wij mogen noemen (Baan 21), had destijds een 4 weken oud kalfje dat 1½ á 2 liter petroleum dronk uit een emmer, die hij per ongeluk in de stal had laten staan. Hij vreesde het ergste doch trof het diertje de volgende morgen springlevend en in blakende welstand aan. Wel stonk het hok naar de petroleum en had het dier enige dagen diarree.
Weer een andere veehouder vertelde ons dat hij een koe die de
nageboorte niet kwijt kon, een kopje vol petroleum te drinken had gegeven, waarna binnen een uur de nageboorte los kwam.
Een jonge vrouw die veel last had van
haaruitval masseerde haar hoofdhuid met petroleum en bereikt daarmee dat het haar voller werd.
Een mevrouw uit het oosten van het land zei dat zij haar man destijds in Indië genezen had van
beriberi met behulp van dagelijks een beetje petroleum.
De heer Adroun, een Marokkaan, deelde ons mee dat in zijn land petroleum aangewend wordt o.a. tegen
jeuk. Voor wij ons artikel publiceerden nam hij regelmatig petroleum in tegen allerlei klachten, zelfs in een beduidend grotere hoeveelheid dan bij ons bekend is.
Uit de meeste reacties blijkt dat doodgewone blanke petroleum wordt gebruikt, gefilterd oor een koffiefilterzakje of een prop watten.
Van iemand die een groot gedeelte van zijn leven in de tropen doorbracht en o.a. onder de Bedouïnen verkeerd heeft, vernamen wij dat dit volk heden ten dage nog ruwe aardolie gebruikt voor medische doeleinden. Oude volksgeneeskunde, zou men kunnen zeggen.
Bezwaren:
Begrijpelijk dat een aantal chemici het artikel met verbijstering gelezen heeft. Een apotheker vond dat wij ons met het artikel verantwoordelijk dienden te voelen voor de gevolgen van het plaatsten ervan zonder ernstige waarschuwing aan de lezers, omdat o.a. aan uitzichtloze kankerpatiënten de illusie werd verstrekt dat petroleum effectief zou werken. Hij schreef dat bij braken een gedeelte van de petroleum in de longen kan komen en dat het opsnuiven ervan schade aan de zenuwen toe kan brengen.
Wij voelen ons niet verantwoordelijk en wel om dezelfde reden als de apotheker die het ook niet in de hand heeft wanneer iemand de inhoud van een bij hem gekocht buisje aspirine ineens naar binnen werkt. Elk redelijk denkend mens zal begrijpen dat petroleum niet in grote hoeveelheden moet worden ingenomen. Een mens is geen petroleumlamp waarvan het tankje vol moet zijn. Niettemin, dank aan de apotheker, die ons kennelijk terecht waarschuwt voor de mogelijkheid van het terechtkomen in de longen.
Welke Petroleum?
We vinden het jammer dat in het bewuste artikel de opmerking: “Het moet gedistilleerd petroleum zijn met een kookpunt tussen de 100 en 140 graden” is blijven staan.
Dat had beter achterwege kunnen blijven want een Shell-man die geheel achter een petroleumkuur voor medische doeleinden staat, betwijfelt dit ten sterkste en wij inmiddels ook blijkens de commentaren van de lezers.
Het viel ons op dat oudere mensen allemaal over gewone, blanke petroleum spraken als een beproefd oud volksmiddel.
Paula Ganner aan wie wij om nadere inlichtingen verzocht hebben, schreef dat zij als uitzichtloos kankergeval in 1950 naar huis gestuurd werd en dat zij op eigen initiatief 6 weken lang dagelijks op de nuchtere maag 1 dessertlepel NAPHTA-B 100-140 gr. ingenomen had. Na een pauze van 8 weken herhaalde zij de kuur nog eens 4 weken. Iedere daarop volgend jaar deed zij weer een 4 wekelijkse kuur en is sindsdien in de allerbeste gezondheid.
Dr. Winkelmann, geneesheer-directeur van Tagesklinik Paracelsus, St. Gallen, Zwitserland, schreef op 18 december ’79 dat hij genoemd preparaat in combinatie met andere beproefde kruidenproducten, tot nu toe, met succes toepast en geen nevenwerkingen heeft kunnen constateren. Dr. Winkelmann verzocht Frau Ganner liever nog niet te veel te publiceren aangezien zij er nog volop mee aan het experimenteren is. Daarom wees zij inmenging van officiële zijde onlangs af.
Fotokopieën van deze correspondentie zijn in ons bezit.
Dr. Winkelmann schrift dat hij met de kankerpatiënten die in zijn kliniek verpleegd worden, opmerkelijke resultaten heeft.
Ander ervaringen:
Een dame herinnerde zich dat zij als meisje van 15 jaar van
TBC genezen was door een zekere Eylers, in die jaren natuurgenezer te Bussum.
Vooral huidklachten werden door middel van petroleum bestreden, bleek uit de vele binnengekomen berichten.
Een mevrouw in Amsterdam die na het lezen van het vorige artikel nog niet tot inwendig gebruik tegen haar
reumatische klachten over durfde te gaan, baadde haar pijnlijke handen in gewone petroleum. Een dame in Lelystad behandelde haar zere duim ermee. Na 24 uur hadden beiden geen pijn meer. Zij beloofden ons op de hoogte te blijven houden evenals vele anderen die voorzichtig met de kuur van start zijn gegaan.
De kuur moet niet langer dan 6 weken duren is onze indruk en kan na plm. 8 weken herhaald worden.
Lang niet iedereen schijnt er tegen te kunnen. Hoewel de gefilterde petroleum geen nare smaak blijkt te hebben (het is zelfs enigszins zoetig), zijn er mensen die braakneigingen krijgen.
Volgens hen die er ervaring mee hebben kan het dan tegelijk met een klontje suiker ingenomen worden.
De redactie moedigt u niet aan maar ontraadt het u ook niet. Velen heeft het kennelijk geholpen. Of het u zal helpen kunnen wij u niet zeggen. Uw reacties worden echter wel dankbaar aanvaard en in volgende artikelen vermeld, uiteraard zonder vermelding van namen indien u dat wenst. Anderen kunnen daar dan weer hun voordeel mee doen.
Mijn man is automonteur en heeft tot nu toe allerlei, ook ernstige verwondingen en verbrandingen steeds genezen met
COMPOUND-VET (smeerolie uit aardolie). Dat geneest “supersnel” zegt ze. En ervaring heeft hij genoeg ermee want er gaat zo goed als geen week voorbij of hij heeft wel iets met zijn handen.
Mw. De G. uit Nes op Ameland heeft 14 dagen petroleum gebruikt bij
reuma in haar schouders. Pijnvrij !
Een mevrouw van 80 jaar in Hardenberg heeft ongeveer een week elke ochtend een theelepeltje petroleum ingenomen.
Zij zag voordien alles dubbel: twee kerktorens, twee straatlantaarnlichten waar er telkens maar 1 was. Het is over. Zij ziet alles weer normaal. Ook het beven van haar handen is over. Binnenkort gaat zij naar een bejaardenhuis maar “M’n pieterölle neem ‘k mee!”
De kleine dokter:
In DE KLEINE DOKTER van A. Vogel kunt u op blz. 248 over hulpmiddelen bij
zenuwontstekingen lezen: --- “Er is nog een oude eenvoudige methode, die weliswaar niet zeer aangenaam is, maar die zijn nut heeft bewezen. Men drenkt een doekje of watten in petroleum en legt dit kompres zonder meer op de ontstoken plaats, hetgeen op rug, armen en benen zeer goed gaat, pakt het geheel goed en warm met watten in, en men heeft op deze manier een eenvoudige, goedkope behandeling, ook al is het aroma niet al te aangenaam. Bij deze tamelijk drastische behandeling moet men er wel op letten dat men de kompressen zo lang op de betrokken plaats laat liggen dat de huid goed doorbloed, dus flink rood en warm is. Laat men de petroleum nl. te lang werken, dan loopt men gevaar dat er verbranding en blaren ontstaan. Zo ver moet men het niet laten komen. ---“
Vademecum
In het Pharmacotherapeutische Vademecum, uitgegeven door Centens Uitg. Mij. Te Amsterdam in 1942, 8e druk op blz. 67 lezen we: De ruwe petroleum vindt als Oleum Patrae voornamelijk als huismiddel (5-20 druppels) tegen wormen en
ingewandsaandoeningen toepassing en uitwendig tegen pediculosis (luisziekte, red.) reumatiek en winterhanden.
Homeopathisch
Ook een Duits homeopathisch handboek legt de nadruk op de toepassing van petroleum bij
huidaandoeningen, zelfs zenuwaandoeningen zoals in het gevoel van doofheid aan de hoofdhuid zoals dat ook voorkomt na het wandelen in de koude lucht.
Verder bij een gevoel van
“dronkenheid” of als “zeeziekte” zoals dat vaak voorkomt als “duizeligheid” bij het opstaan. Bij uitvallende wimpers, bij het niet kunnen lezen van de kleine lettertjes, bij het “dubbelzien”, niet tegen “geroezemoes” kunnen, bij slijmhuidontstekingen, bij geïrriteerdheid, bij maagzweren, bij bleekzucht, etc. etc. In homeopathische verdunningen van D3 tot D30.
We hebben ons laten vertellen dat de homeopathisch gebruikte petroleumverdunningen meer dan 200 graden verhit zijn. Het schijnt moeilijk te zijn om aan gedistilleerd petroleum te komen. Zoals in het vorige artikel werd aangegeven. Bovendien weet men niets zeker van de graad van verhitting Z.g. reukloze petroleum komt zeker niet in aanmerking omdat die “geparfumeerd” is; en gekleurde (rood of blauw) is eveneens af te raden. Ook schijnen er petroleumcapsules te bestaan maar daar kunnen we u nog niet over inlichten.
De biochemicus Dr. Joseph Beres in Hongarije beweert een middel te hebben dat
genezing aan 7 op de 10 kankergevallen zou brengen. Beres zegt: “Tegen de tijd dat ik de juiste samenstelling van de druppels openbaar zal maken, zullen de wetenschappers zich diep moeten schamen”. (Misschien hij ook wel. Red.) Onwillekeurig vraagt men zich af of die bestanddelen iets met petroleum te maken kunnen hebben.
Wat is petroleum
Iedereen die een grote encyclopedie heeft kan daarover meer lezen dan dit boekje bevatten kan. Daarom de belangrijkste zaken: In deel 1 van de LAROUSSE- encyclopedie wordt over aardolie gezegd: “Algemeen wordt aangenomen dat zij haar ontstaan te danken heeft aan de overblijfselen van planten en dieren die samen met fijnverdeelde mineralen op de bodem van de zee werden afgezet. Afhankelijk van de vindplaatsen kan zij van kleur en samenstelling verschillen (Iraanse olie bijv. ruikt naar zwavelverbindingen en de Mexicaanse olie is bijna zwart terwijl die van Sumatra bruin-geel van kleur is.)”
Voor ons voldoende om vast te stellen dat de kwaliteit van petroleum verschillen kan. Niettemin schijnt ruwe petroleum een stof of meerdere stoffen te bevatten die regulerende en genezende krachten bezitten. Verder onder raffinage: “Kerosine moet om als brandstof in lampen en petroleumkachels te dienen door herdistillatie worden ontdaan van nog aanwezige benzinecomponenten die haar explosief zouden maken en de aromatische bestanddelen die de vlam doen roeten moeten er door extractie met oplosmiddelen (bijv. vloeibaar zwaveloxide) uit worden verwijderd.”
Trichloor is ook een product dat gebruikt wordt bij de ontvetting van petroleum en is een giftig product. Dat is de reden waarom chemici zich afzetten tegen inwendig gebruik van petroleum. In de geneeskunde wordt dikwijls met giftige stoffen gewerkt, vanzelfsprekend in uiterst kleine hoeveelheden (behalve bij chemokuur! Mijn commentaar).Denk aan digitalis (vingerhoedskruid) arsenicum, fluor en leatril (blauwzuur). Het vraagstuk van de oorsprong van de natuurlijke aardolie is nog steeds niet definitief opgelost. Zeer waarschijnlijk is zij van organische oorsprong en wel door destillatie ontstaan uit sapropelgesteente. In feite is het dus een natuurproduct maar de mens bewerkt het door raffinage, extractie van minerale bijproducten voor allerlei doeleinden.
Als we goed gaan nadenken over vergiften moeten we vooral eens stilstaan bij de farmaceutische industrie. Een onderzoek op de Universiteit van Nijmegen heeft aangetoond dat we een verantwoord gezondheidsbeleid zouden kunnen voeren met ongeveer een tiende van het aantal medicijnen dat er nu beschikbaar is. Dit zou echter betekenen dat er van overheidswege ingegrepen moet worden in de vrije economie van de pillenfabrikanten en dat is in ons politiek bestel vrijwel ondenkbaar. In ieder geval is er vanuit Den Haag nog weinig te horen over een toelatingsbeleid van medicijnen op de Nederlandse markt, waarbij naast de al geldende normen ook rekening moet worden gehouden met bijvoorbeeld het algemeen nut en/of prijs. Het College dat de toelating van medicijnen namens het Ministerie moet beoordelen is zelfs bijzonder voorzichtig in het afwijzen van stoffen die voor de volksgezondheid gevaarlijk kunnen zijn, aldus de artsen G.J. van Iterson, J.M.A. Kole en K.H. Noordhoff. (zie: medicijnenverbod elders in dit blad.)
Hoe verder?
Aangenomen dat petroleum resultaat lijkt te hebben, laten we ons dan wel realiseren dat elke genezing van welke ziekte dan ook, vaak maar betrekkelijk is. De ziekte waardoor u genezing zoekt heeft een OORZAAK. Geen enkele ziekte komt zomaar uit de lucht vallen. Die oorzaak te vinden en zich daartegen te wapenen is een aangelegenheid die gewetensvol dient te worden aangepakt. Zoals reeds meer gezegd: Uw arts, noch medicijnen kunnen u genezen als u dat zelf niet wilt, m.a.w. uw geestelijke gerichtheid heeft er weldegelijk mee te maken. Stel dat u genezen bent van kanker d.m.v. de Moermantherapie. De gedachte om nu maar weer raak te kunnen leven is natuurlijk onjuist.
Verwacht van petroleum alstublieft geen wonderen teneinde desillusie te voorkomen. Wij volgen evenwel met belangstelling de reacties van de lezers en krijgen de indruk dat het allemaal geen onzin kan zijn. Vele verhalen komen met elkaar overeen en de berichten komen uit alle delen van het land. Wij houden u op de hoogte, u ons ook??
Redactie
Petroleum: geneesmiddel? Deel III
Er blijven goede berichten bij ons binnenkomen.
Verbazingwekkend is het geval van een jonge vrouw lijdend aan
myelolede leukemie. Na het gebruik van 1 week petroleum trad er een sterke verbetering in haar toestand op. Na de tweede week was de vooruitgang zó opvallend dat de behandelende artsen stomverbaasd waren. Toen vertelde zij over de petroleumkuur en moest zij deze staken. De situatie verslechterde aanmerkelijk waarna ze besloot op eigen houtje de kuur toch door te zetten. Vrijwel onmiddellijk kwam er weer een gunstige wending.
Wat moet je nu van zoiets zeggen?
Wij worden op de hoogte gehouden.
“Mijn moeder van 94 begint meer haar te krijgen na een petroleumkuur voor haar
stramme gewrichten”, vertelde iemand. De oude dame had erg dun haar en sloeg nu twee vliegen in één klap: minder pijn in de gewrichten en opnieuw haargroei.
Twee broers van dezelfde hoge leeftijd gebruiken al jaren iedere vrijdag ’s morgens een suikerklontje met wat petroleum er op. Zij voelen er zich heel wel bij. “Een oud huismiddel om in goede conditie te blijven”, zeggen zij en je moet het wel geloven gezien hun vitaliteit.
Een oude hond van een onzer lezers had geen eetlust meer en liet zijn urine lopen. Omdat het dier overal kankergezwellen had, gaf men het iedere dag een theelepeltje petroleum, drie weken lang. Hoewel men de hond toch maar een spuitje heeft laten geven, wilde men ons niet onthouden dat hij niet meer in huis plaste en weer ging eten. Volgens de berichten begonnen de haren van de hond weer een beetje te krullen.
Het is ons opgevallen dat er vooral bij
ischias en reuma erg goede resultaten bereikt worden. Ook blaasklachten bleken bestreden te kunnen worden na een kuur van enkele weken, evenals bepaalde vormen van eczeem.
Wat wij zelf hebben geconstateerd is het verdwijnen van een plek op iemands voorhoofd die er ruim een jaar gezeten had en waarvoor bijna de hulp van een huidspecialist ingeroepen was. Tien dagen werd de plek met petroleum gebet met dit verrassende resultaat.
Hoe komt men nu aan de juiste petroleum? Dat is niet gemakkelijk.
Vraagt men om gereinigde petroleum in een apotheek dan vraagt men gewoonlijk waarvoor het bestemd is. Zegt men dat het voor inwendig gebruik is dan kijkt men in de meeste gevallen erg vreemd. Vaak wordt het zelfs ontraden. Doodgewone blanke petroleum zoals deze vroeger gebruikt werd, gefilterd door een laag watten of een koffiefilterzakje blijkt de oplossing te zijn.
Dosering: 1 theelepel op de nuchtere maag bij voorkeur een uur voor het ontbijt, 6 weken lang waarna 8 weken pauze gevolgd door opnieuw 4 weken. Indien nodig kan de kuur jaarlijks herhaald worden.
Er is blauwe, rode, gele en geparfumeerde petroleum in ons land in de handel. Die moet men zeer beslist niet hebben..
Gorgelen moet men zelfs met blanke petroleum niet. Daar heeft iemand onaangename ervaringen mee gehad.
Zoals we al eerder schreven over ons contact met Dr. Winkelmann in Zwitserland bleek na ontvangst van nadere gegevens dat in haar kliniek het gebruik van petroleum experimenteel wordt toegepast. De directe resultaten zijn erg gunstig te noemen maar omdat het stadium van blijvende resultaten nog niet is bereikt, wil zij nog geen uitgebreide officiële publicatie. Wij plaatsen hierbij foto’s van haar kliniek en het KURHAUS. Mogelijk kunnen we in een later stadium hierop nog terugkomen omdat wij van haar een uitnodiging ontvingen de kliniek te komen bezichtigen en over de gevolgde therapie te praten. Wij hopen hieraan binnenkort te kunnen voldoen.
Waarschuwing
Dat petroleum u van uw kwaal zal afhelpen is niet erg waarschijnlijk omdat uw kwaal een oorzaak heeft. En die oorzaak moet worden weggenomen. Om u daarmee te helpen het proces op gang te brengen is een van de middelen waarschijnlijk, gezien de bekende resultaten, petroleum, zoals er waarschijnlijk ook andere zijn.
Het zou wel eens kunnen zijn dat petroleum thuis hoort in de rij van hulpmiddelen, zoals penicilline, die dreigend ernstige ziekten tot staan kunnen brengen en daardoor het lichaam in de gelegenheid stelt zich te herstellen. Het mag toch als voldoende bekend worden geacht dat GEEN ENKEL MEDICIJN in staat is iemand te genezen als hij daarna weer in de oude fouten vervalt WAARDOOR hij de ziekte opliep. Medicijnen kunnen hooguit correcties bewerkstelligen maar van een kwaal genezen kunnen zij geen van alle.
Uw lichaam is te vergelijken met een chemisch bedrijf dat een bepaald complex van voedingstoffen nodig heeft. Krijgt het dat niet dan dreigen verstoringen en tenslotte staking, indien niet tijdig wordt ingegrepen. Als een tapijtfabrikant niet de wollen- of daarmee vergelijkbare stoffen in het magazijn krijgt maar bijvoorbeeld papierpulp dan staat vast dat de verstoringen zullen optreden en het tenslotte tot faillissement zal leiden.
Terug maar de petroleum: Degenen die gunstig resultaat verkregen hebben (na de toegestane twee perioden) en dat resultaat niet graag weer teniet zouden willen doen gaan, dienen zich allereerst af te vragen of zij inmiddels maatregelen hebben genomen om hun voedingspatroon aan te passen aan de oorzaak van hun ziekte.

Een voorbeeld: Een reumapatiënt dient geen voeding tot zich te nemen die de verzuring van zijn bloed activeert, bijvoorbeeld vlees; maar ook de ontzuring te bevorderen. (zie het artikel over lichaamsvochten elders in dit blad). Doet hij dit niet dan zal geen geneesmiddel in staat zijn hem te helpen volledig van zijn kwaal af te komen.
Heeft hij hieraan wel voldaan en wil hij toch petroleum niet geheel missen in zijn eigen therapie dan ware hem ter overweging te geven voortaan EENS per week, bijvoorkeur op een vaste dag, bijvoorbeeld zaterdagochtend een theelepel in te nemen al of niet op een beetje suiker. Maar voor een goede therapie is het naar ons verteld werd beslist noodzakelijk dit dan steeds op dezelfde dag van de week te blijven doen. [mijn vraag: waarom?]
Uitwendige behandeling (pijnen) met petroleum lijkt ons veel minder gevaarlijk omdat u eventuele verbranding zelf kunt waarnemen en de behandeling tijdig kunt stoppen.
Petroleum: geneesmiddel? Deel 4
De Stichting Natuurlijk Welzijn kreeg van de vrouwelijke arts Dr. Winkelmaan te Sankt Gallen/Zwitserland een uitnodiging om haar kliniek Paracelsus te bezoeken. Dit naar aanleiding van de telefoongesprekken en correspondentie die wij met haar voerden over haar petroleumtherapie die zij dikwijls met zoveel succes bij haar patiënten toepast.
Een bevriend natuurarts kwijt zich over enige weken van deze taak zodat wij in ons volgend nummer hopelijk wat meer over deze uitzonderlijke therapie vertellen kunnen.
Dr. Winkelmann komt tot werkelijk verbluffende resultaten die de aandacht van de Zwitserse overheid beginnen te trekken.
De therapie verkeert nog in een experimenteel stadium waardoor Dr. Winkelmann nog niet op de zaak vooruit kan lopen. Publiciteit in welke vorm ook, wijst zij nog van de hand. Zij is echter wel genegen om aan onze arts uitvoering over haar bevindingen te spreken.
Zij gebruikt Naphtha 100-140°, gecombineerd met een kruidenpreparaat, zelfs bij kankerpatiënten.
Intussen vernamen wij dat iedere drogist of apotheek door de Onderlinge Pharmaceutische Groothandel (O.P.G.) dit product samen kan laten stellen. Interessant is te weten dat de arts Paul van Dijk bezig is met een boek over 2500 huismiddelen waaronder ook petroleumpreparaten. Het verschijnt het volgende jaar bij Ank Hermes te Deventer.
Uit Haaksbergen berichtte een dame ons dat haar man die aan
kanker lijdt en nog drie weken te leven had, flink aan het vooruitgaan is dankzij de petroleumtherapie en tot stomme verbazing van de behandelende geneesheren weer fiets.
Ook uit Hengevelde kwamen soortgelijke berichten. Aan
bot- en leverkanker lijdende patiënten gaan met de dag vooruit. Ook werden genezingen van ischias, reumatische aandoeningen en dikke enkels gemeld evenals genezingen van honden.
Ook wij vallen van de ene verbazing in de andere en verzamelen natuurlijk de binnenkomende berichten.
Uiteraard worden geen namen gepubliceerd tenzij men daar juist prijs op stelt. Verzuim ons vooral niet om ons de resultaten van een eventuele kuur te laten weten. U dient daar het algemeen belang mee.
Redactie
Petroleum: geneesmiddel? Deel 5
Naar aanleiding van vorige artikelen in dit tijdschrift over het gebruik van petroleum bij bepaalde uiteenlopende kwalen, zijn - naar ik vernam van de redactie - veel reacties binnengekomen. Hierbij bleek dat toch veel mensen vooral ook in vroeger dagen (grootmoeders tijd) zich de petroleum goed lieten smaken bij aandoeningen als
reuma en zelfs bij ‘kwaadaardige’ ziekten.
Aangezien het mij voorkwam dat het zonder meer slikken van petroleum niet zonder gevaar is, bracht ik op verzoek van de Stichting Natuurlijk Welzijn een bezoek aan Frau Dr. Winkelmann in Sankt Gallen (Zwitserland). Dr. Winkelmann werkt in haar Tagesklinik ‘Paracelsus’ al geruime tijd met petroleum, zij het in combinatie met talrijke andere biologische methodieken die in deze kliniek al vanaf 1958 worden toegepast.
In de eerste plaats blijkt dat in deze kliniek gewerkt wordt met petroleum dat een ‘sledebereich’(kooktraject) heeft tussen 100° en 140° C. Er is hier dus sprake van een kooktraject en niet van een kookpunt van het gedistilleerde petroleum. Deze fractie is volgens Dr. Winkelmann onschadelijk hoewel me het zeker niet op eigen houtje moet innemen gezien het feit dat er bepaalde omstandigheden zijn waarbij ook deze petroleum schadelijk kan werken.
De fracties onder de 100° C en boven de 140° zouden zeer toxisch zijn.
Uit de woorden van Dr. Winkelmann kan men zonder meer concluderen dat het gebruiken van één of andere soort ‘gezuiverde’ petroleum die men door bijv. watten heeft laten lopen grote risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid.
Overigens heeft het nogal wat opschudding gewekt in (Zwitserse) medische kringen dat petroleum door een arts officieel wordt voorgeschreven. Men kan dan ook tegenwoordig geen petroleum meer vrij bij de drogist verkrijgen in Zwitserland!
Van de contra-indicaties, d.w.z. omstandigheden of ziekten waarbij deze petroleum zeker niet mag worden gebruikt noem ik leverlijden, geelzucht en bij gelijktijdig gebruik van cystostatica (chemische stoffen die de groei- en voortplanting van (kanker)cellen stoppen.)
Het gebruik van petroleum blijkt dus wel degelijk een schadelijke werking op de lever te kunnen hebben, volgens deze arts.
De dosering zou afhangen van de individuele reactie en wordt nauwkeurig door Dr. Winkelmann vastgesteld.
Ze legde er vooral de nadruk op dat het voorschrijven van petroleum aan patiënten slechts een onderdeel is van een totaalbehandeling en het is misschien interessant voor de lezer om hier wat nader in te gaan.
Deze ‘Ganzheitstheapie’ is als volgt gericht:
1. Regeneratie van de totale stofwisseling
2. Regulering van het circulatiesysteem
3. Stimulering van de ademhalingsorganen
4. Stimulering van de lever- gal- en nierfunctie
5. Sanering van maag- darmkanaal
6. Reactivering van het immunologische systeem (lichaamseigen afweerkracht)
7. Het weer in evenwicht brengen van de geestelijk-lichamelijke balans
Daartoe wordt in deze dagkliniek (patiënten ondergaan overdag de behandeling en brengen de nacht elders door) gebruik gemaakt van o.a. de echte Neyd-Hartinger-Moorbaden, vooral geschikt bij climacteriele klachten (wisseljaren van de vrouw),
zenuwontstekingen en reuma. Bij de baden zouden aan het lichaam gifstoffen onttrokken worden en het lichaam zou worden geprikkeld tot nieuwe levenskracht. Andere baden waarvan gebruik wordt gemaakt zijn het ozonbad, kruiden-zuurstofbad, onderwater-massage en het elektrongalvanische bad.
Vele jaren ervaring heeft Dr. Winkelmann met zgn. Parapackbehandeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van warmte als één van de werkzaamste natuurmiddelen waarbij het menselijke organisme wordt ontslakt en de stofwisseling verbetert. Bij kankerpatiënten echter wordt geen gebruik gemaakt van deze Parapackbehandeling, wel van bijv. ozonbaden.
Bij het beoordelen van de constitutie van de patiënt wordt tevens gebruik gemaakt van de oogdiagnose. De lymfatische klieren en de hydrogene (water)constitutie zouden beter reageren op petroleum dan bijv. de haematogene (bloed)constitutie. Een vroeg diagnostische test op kankercellen in het lichaam of op een toestand van praecancerose (voorstadium van kanker) is de test volgens Dr. Scheller, die wordt uitgevoerd met donkerveldmicroscopie, doch altijd in combinatie met de gebruikelijke onderzoeksmethoden (röntgendiagnostiek, laboratoriumbepalingen etc.)
Tenslotte kwam vanzelf de voeding aan de orde. Ook bij het bepalen van het dieet wordt gebruik gemaakt van de individuele reactie van de patiënt op bijv. basen en zuren. Vitaminen worden toegevoegd (zoals bij de Moermantherapie) doch in kleinere hoeveelheden. De juiste voeding moet volgens Dr. Winkelmaan voldoen aan de volgende 2 voorwaarden:
1. De voeding moet alle stoffen in voldoende hoeveelheid bevatten die het menselijk organisme voor de opbouw en instandhouding nodig heeft.
2. De voeding dient zodanig te zijn samengesteld dat het organisme in staat is de voedingstoffen te assimileren en afvalstoffen uit te scheiden.
In het kader van dit artikel kan ik mogelijk een andere keer nader op dit facet ingaan.
Concluderend:
Petroleum als therapie kán schadelijk gevolgen hebben voor de gezondheid. Er is veel te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan om het gericht als geneesmiddel te gebruiken.
Gezien de gunstige ervaringen met petroleum zoals in de Paracelsus kliniek zou een wetenschappelijk onderzoek omtrent de werking en bijwerkingen van petroleum zeker wenselijk zijn.
G.Th. Hornstra, arts voor homeopathie en natuurgeneeswijze.
Naschrift redactie:
Mevr. I. te Olst vertelde ons dat de
hoge bloeddruk van haar man zich na een petroleumkuur genormaliseerd had. Een internist te Groningen stond een dame, lijdend aan een hersentumor toe een kuur te doen. De familie zou ons het resultaat melden.
Omdat petroleum een olieproduct is lijkt het bij sommige laxerend te werken. Uit zichzelf ging men dan de hoeveelheid verminderen.
Mej. B. uit Nunspeet:
Gebruikte 1 keer op 1 dag petroleum en de menstruatie die lang weggebleven was keerde metéén terug.
Opmerkelijk is ook de
conditieverbetering van het haar. Daarover kwamen meerdere berichten.
De heer W. te Ommen deelde ons mee als 12 jarige jongen van een
longabces en nierontsteking genezen te zijn door een petroleumkuur van een zekere heer Eylders destijds wonende te Oestgeest.
Er was ook een dame die geen resultaat had gehad na een kuur van enkele weken. Opvallend is dat negatieve berichten tot nu toe niet binnenkomen. Wij verzoeken onze lezers, indien deze er zijn ook dié te melden.
Interessant is dat
kloosterbalsem een petroleumproduct is. Een drogist in Apeldoorn die dit zelf vervaardigt liet ons dit weten.
Mevr. A. in Zoetermeer schrijft: “Ik heb bij mijzelf een acute
gewrichtsontsteking in mijn schouder uitwendig met petroleum behandeld en met succes. Na twee dagen was de ergste pijn verdwenen en op de vijfde dag waren zelfs de bewegingen weer normaal zonder énige beperking.”
Dit soort berichten komen regelmatig bij ons binnen maar ook meldingen van goede resultaten bij inwendig gebruik. Vooral oudere lezers maken ons er steeds nog op attent dat blanke petroleum een oud volksmiddel is en dat dit vroeger voor allerlei medische doeleinden werd gebruikt.
De gewone blanke petroleum zou een kooktraject hebben van 105-135, dus is niet beneden de 100 en niet boven de 140, dus niet-toxisch zou je zeggen.
De hr. T. te Hengelo een kankerpatiënt gaat nog steeds vooruit dankzij de petroleumkuur, meldde zijn vrouw. Tot stomme verbazing van zijn artsen die hem reeds opgegeven hadden, fiets hij weer.
Mevr. T. te haaksbergen heeft ons al over
drie gevallen van kanker bericht waarbij vooruitgang geconstateerd wordt. Zij gebruiken gewóne petroleum.
Natuurlijk hebben de uitspraken van Dr. Winkelmann grote waarde voor ons. Doch wij blijven ons verbazen over de positieve resultaten die ons voortdurend gemeld worden ook na het gebruik van gewóne petroleum.
Toen wij in ons jan/febr. nummer het artikel uit Oostenrijk plaatsten konden wij niet bevroeden dat dit zoveel stof zou doen opwaaien. Er werd via de apotheken bij de O.P.G. (onderlinge Phamaceutische Groothandel) zoveel gedistilleerd petroleum van 100-140° besteld dat dit begon op te vallen en een woordvoerder van dit bedrijf zich in verbinding met ons stelde. Als Apotheker had hij zijn bedenkingen maar hij kon dit product wel afleveren.
Belgische lezers vertelden ons dat de firma van Gele, Galglaan 13, 9000 Gent dit soort petroleum aflevert onder de naam “Merck 1770”. Tel. voor België: 091-218901. (opm. volgens een lezer is het daar niet te verkrijgen)
Dat het gebruik van petroleum vreemd overkomt is begrijpelijk. Het lijkt allemaal erg griezelig maar dat schijnt het toch niet te zijn. Uiteraard dient men op de hoogte te zijn van de juiste kuur: 6 weken op de nuchtere maag een koffie (thee)lepel, 8 weken stoppen en daarna weer 4 weken.
Patraeoleum Rectificatum zoals dit door de Chemie Pharma Brocacef te Maarssen vervaardigd wordt is niet voor inwendig gebruik geschikt. Het heeft een koktraject tot 250° en is dus gevaarlijk.
Realiseren we ons wel voldoende dat vele medicijnen met hun gemene bijwerkingen ook gevaarlijk zijn? De toenemende behoefte om medicamenten te slikken en de daarmee gepaard gaande overbelasting van de artsen geven voldoende ruimte om een pakket “geneesmiddelen” op de markt te brengen waarvan het werkelijke nut zeer twijfelachtig is. Vooral in de sector kalmerings- pep- en slaapmiddelen is duidelijk sprake van overdosering. Eén op de 20 patiënten in de ziekenhuizen ligt daar met medicijnenvergiftiging……
Graag zouden wij willen weten wiens naam van genezen patiënten wij mogen noemen. Daar wordt ons herhaal;dijk om gevraagd.
Wij verzoeken onze lezers de tot nu toe verschenen artikelen over petroleum zorgvuldig te lezen. Het bespaart ons heel wat onnodige telefoongesprekken. Voortdurend hebben wij ons op de hoogte laten stellen en datgene geplaatst dat ons ter ore kwam.
Red.
Komt een man thuis na een bezoek aan zijn dokter, loopt naar de gootsteen en schudt zonder commentaar de voorgeschreven medicijnen uit de potjes. Ben je nu helemaal stapel geworden? Roept zijn vrouw. Ik weet heel goed wat ik doe, zegt de man. - de dokter wil leven - de apotheker wil leven - maar ik wil OOK leven!
Petroleum: geneesmiddel? (slot)
Apotheker Van Zwol te Zwolle schrift o.a.: Het doet me deugd dat ook DNUA ontdekt heeft dat petroleum tóch kwaad kan, iets dat ik al maanden geleden opperde. Dat u nog zo weinig calamiteiten hebt gehoord is enerzijds te wijten casuïstiek. Hoeveel zijn er niet oud geworden door de “borrel” en onder het motto “gerookt vlees vergaat niet” een pakje per dag roken en er tachtig mee worden. Op den lange duur zullen de carcinogene (kankerverwekkende) bestanddelen van petroleum funest worden. De lever zal het al eerder begeven. Om het maar eens gewoon te zeggen: medicijnen Onnatuurlijk? Ja, meestal wel. Onnodig? Inderdaad al te vaak! Levensreddend? Ook heel vaak (antibiotica, antihypertensia, enz.). Beter eten? Meer bewegen? Graag. Maar ga in vredesnaam niet met gif als petroleum werken. Er zit overal zoveel troep in. Het zou de objectiviteit vergroten als dit verhaal eens in DNUA stond maar dat kunnen we wel vergeten, denk ik.
Wat de kalmeringsmiddelen betreft, hoewel de barbituraten niet meer zo “in“ zijn, kunt u zich beter druk maken over de benzodiazepines: niet toxisch maar wel verslavend en dat die zo’n 1 op de 10 x werden voorgeschreven zit er wel in.
(Benzodiazepines: valium, mogadon, temesta, seresta, librium, dalmadorm, enz.)
Apotheker Van Hagen Te haaksbergen schrijft o.a.:
Naar aanleiding van uw artikelen in het blad DNUA zijn er heel wat vragen binnengekomen. Wij verstrekken op verzoek petroleum omdat wij van mening zijn dat de mensen, mits voorgelicht over mogelijke gevaren, zelf de keuze moeten doen. Het is wellicht nuttig om enige achtergrondinformatie te geven.
Petroleum is een product van aardolie en ontstaat d.m.v. chemische kraakprocessen in raffinaderijen. Het kooktraject van het handelsproduct petroleum is 150-250° C. In huisbrandolie en tractorbrandstof zijn z.g. aromaten toegevoegd die giftige reacties kunnen veroorzaken. In uw blad wordt gesproken over een kooktraject van 100-140 graden. In Ned. Is maar één product van dat traject verkrijgbaar en dat is Bezinum Petroleum 105-140 graden.
Het grote probleem is nu aan de z.g. zuivere petroleum te komen, want van de handelspetroleum (de blanke) is de samenstelling onbekend.
Wij vermoeden, maar kunnen dat niet achterhalen dat het aromagehalte in z.g. lampolie laag is.
Aan de andere kant worden er soms denatureringsproducten aan toegevoegd in verband met de te betalen accijns. De olie met hogere kooktrajecten tot 250 graden heeft een wat zoetige smaak en de kans op aspiratie (inademing) is erg gering.
Het Nederlandse product Benzinum Petroleum heeft ook een kooktraject van circa 100-140 graden C. De smaak ervan is echter scherp (brandend gevoel in de mond) en de kans op inademing is iets groter. De prijs ervan is relatief laag.
Bij de aanbevolen doseringen is de kans op vergiftigingverschijnselen zeer gering.
Conclusie:
In zes afleveringen hebben wij u alles medegedeeld wat ons bekend is over petroleum zowel positief als negatief. Niemand kan over het gebruik van petroleum als medicijn nu nog een zinnig woord zeggen. Dokter Hornstra heeft onderzoek bepleit hetgeen nog het meest zinvol is.
Niettemin heeft u veel getuigenissen kunnen lezen van mensen die met het gebruik van petroleum gebaat zijn.
Meestal met zo zuiver mogelijke gewone petroleum. Het product uit Oostenrijk heeft een scherpe smaak en ook het product uit ons land genaamd Benzinum Petroleum 105-135°. Dit product is niet gelijk te stellen met dat uit Oostenrijk. Benzinum is buitengewoon licht ontvlambaar, weest u voorzichtig! Het Oostenrijkse product is gezuiverd en heeft toevoeging van vitaminen, etc. Dat laatste maakt het product zo onnodig duur.
Voor uitwendige behandelingen durven we u gerust petroleum aan te bevelen. Voor het innemen hebben we nog nimmer iemand aangespoord dat te doen en dat doen we ook nu niet. Dit is een beslissing van uzelf.
De redactie heeft zelf een proef genomen met normale, niet geparfumeerde en/of toegevoegde kleurstoffen maar wel gezuiverde petroleum uit een apotheek. Anderen hebben het zelf gezuiverd en betrokken bij de huisbrandstofhandel of zelfs een fietsenmaker. Hoe u het ook doen wilt, bedenk wel dat het een kuur moet zijn met geringe dosis en dat het slechts korte tijd mag worden gebruikt omdat bij veelvuldig gebruik het niet ondenkbaar is dat lever en/of maag nadelige gevolgen zullen kunnen ondervinden. Overigens weten we natuurlijk wel dat veel medicijnen met afschuwelijke nevenwerkingen ook niet altijd te verkiezen zijn maar omstandigheden kunnen toepassing wel noodzakelijk maken.
Toch is petroleum geen koemelk!
We sluiten hiermee onze artikelenreeks over petroleum, maar zullen u indien opmerkelijke resultaten of wetenswaardige ontwikkelingen voordoen op de hoogte houden.
Dan nu nog enige vermeldingen:
De hr. T. Haaksbergen heeft 34 jaar last van
eczeem gehad. Het verdween geheel en al door petroleum.
De heer G. in Almelo deelde ons mee vroeger
TBC gehad te hebben en genezen te zijn door een petroleumkuur. Ook de tante van mevrouw H. te Nijmegen genas van TBC door petroleum.
Vast is komen te staan dat vroeger deze therapie bij
TBC en reuma erg veel werd toegepast. De vele berichten hierover uit alle delen van het land bewijzen dit.
Iemand vertelde dat zijn Poolse moeder voor allerlei medische doeleinden petroleum gebruikte.
Mej. K. te Heerde zei dat een blauwrood knobbeltje op haar arm dat daar al geruime tijd had gezeten verdwenen was nadat zij het dagelijks 4 weken lang ingewreven had met petroleum.
Uitwendig wordt het veel gebruikt bij
reumatische aandoeningen.
De heer V. te Emmeloord kwam van de bittere smaak in zijn mond af, waar hij al lange tijd last van had, door een petroleumkuurtje van 4 weken.
Mevr. P. te Wijhe nam 14 dagen enkele druppels in voor een
ontsteking in haar arm, tot haar grote verassing met succes.
Een lezer in Hasselt heeft
slokdarmkanker en liet ons weten vooruit te gaan sinds hij de petroleumtherapie toe is gaan passen.
Mevr. De G. in Den Haag schreef: “In verband met mijn gebruik van petroleum waarmee ik opgehouden was vanwege een onprettige reactie in maag en slokdarm, wil ik u meedelen dat ik na enkele weken opnieuw geprobeerd heb het in te nemen. Dit is wonderwel goed gelukt omdat ik een stukje appel nam na de theelepel petroleum op mijn nuchter maag en daarna ongeveer ½ uur niets gebruikte. Inmiddels zijn de eerste zes weken verstreken en moet ik nu 8 weken stoppen tot er weer een perioden van 4 weken gebruik ingaat. Ik meen dat het voor mijn
reuma geholpen heeft. Ben benieuwd naar het artikel van dokter Hornstra.”
Dat artikel hebben we inmiddels in no. 29 geplaatst.
Redactie
Lezers over petroleum
De brieven zijn niet van de lucht. Ik durf haast niet meer te schrijven want het klinkt ongelofelijk. Zelf durf ik het ook haast niet te geloven.
Mijn dikke enkels was ik na vier dagen al kwijt. Dat was wat want ik ben in hart en ziel, vrouw. Behalve de vreselijke pijn was het geen gezicht. Ook had ik vreselijke pijn in armen, handen en rug. Maar het is allemaal weg. Daarom zeg ik: Ik durf het haast niet te schrijven want het is ongelooflijk en ik hoop toch zo dat het nu zo blijft. Dank, hartelijk dank. Ik vond het eerst gewoon angstig om in te nemen, het is zo ongewoon. Maar nu ben ik zo blij dat ik het gedaan heb. Ik moest wel vele adressen af om het te krijgen.
Mw. Van As, Amersfoort
Appendix:
De volgende ervaringen zijn bij mij binnengekomen:
Fam. Reeberg te Amsterdam:
Wij hebben eerst al uw artikelen gelezen en hebben toen besloten de petroleumkuur te doen. Wij hebben (mijn vrouw en ik) de petroleumkuur gedaan gedurende 4 weken met goed gevolg. De eerste 2 dagen 1 eetlepel en daarna een koffietheelepel met een tipje suiker aan de natte vinger en een klein stukje appel van ca 1 cm² gekauwd en uitgespuugd. De petroleum hebben wij ook uitwendig gebruikt voor o.a
frozen shoulder, reumapijn en spierpijn met heel goed gevolg. Mijn vrouw is van heel veel pijnen bevrijd, ook voor 95 % van haar hartritmestoornis verlost, waar zij al jaren onder lijdt. Ik zelf ben al 14 jaar hartpatiënt en ik voel mij een stuk beter op dit moment, ook was mijn bloeddruk prima, gedurende de kuur na 2 weken laten meten.
Onze ervaring echter is dat je petroleum niet 4 á 5 uren van te voren moet innemen voor het ontbijt, maar 1 tot 2 uur van te voren. 4 tot 5 uur van te voren geeft vaak moeilijkheden met veel oprispen (boeren) en wat maagpijn.
De eerste 2 dagen hadden wij 's morgens veel diaree en ontlasting, wat daarna over ging in slappe ontlasting en dan na een paar dagen min of meer zacht tot normaal wordt, wel wat wisselend, geen vast patroon.
Aart B.
Ik heb je artikel uitvoerig gelezen over Petroleum. De reden dat ik geïnteresseerd bent is: dat het, toen ik 2 jaar oud was waarschijnlijk mijn leven gered heeft, in 1933.
Volgens mijn moeder was ik toen heel erg ziek met een
nierziekte, waar de dokter helemaal niets aan kon doen. Ik zat toen ook van top tot teen onder de zweren. De zweren heeft ze ingesmeerd met modder uit het Spui, Dat was een rivier die in verbinding stond met het Haringvliet, zout water. Als je het nu zou doen krijg je waarschijnlijk kanker. En daar zijn de zweren mee genezen, dacht ze.
Mijn moeder wist van die petroleumkuur en heeft mij toen 4 weken elke dag een paar druppel petroleum op een suikerklontje gegeven. En ik ben er beter van geworden. Dat was gewone peterolie van de olieboer. Dat gooide ze door een lapje, voor het filteren en dan kreeg ik het toegediend. Ik was veel te ziek om daar wat van te herinneren. Maar ze heeft me verteld dat ik anders vast dood was gegaan.
Prostaatkanker:
Ik ben heel toevallig ongeveer 1 jaar geleden op deze site terecht gekomen en vond het dermate interessant dat ik hem onder favorieten had geplaatst.
Toen een bekende van ons dan ook begin dit ziek werd en hem door de huisarts werd meegedeeld dat hij nog hooguit 1 maand te leven had, hij had namelijk
prostaatkanker wat was uitgezaaid naar zijn botten, hebben wij de documentatie uitgeprint en aandachtig door zowel zijn vrouw en zoon als hemzelf laten lezen. Omdat hij vond dat hij toch niets te verliezen had is hij de kuur gaan doen.
Iedere ochtend neemt hij op zijn nuchtere maag 1 eetlepel, drinkt dagelijks 3 tot 4 koppen cichoreikoffie en hooguit 1 tablet pro-biotica. Al na 1 maand waren zijn bloedwaarden van 3600 gedaald naar 1200 en nog eens twee weken later naar 475. Ook de pijnen, vooral in zijn ribben waren nagenoeg weg. We zijn voorzichtig optimistisch en hopen er maar het beste van.
Deze man is 72 jaar oud maar voordat hij ziek werd nog heel vitaal. Zijn dokter weet uiteraard nog van niets, maar als het zich zo continueert zullen wij deze dokter hiervan op de hoogte brengen. Wij zijn namelijk ook nog heel benieuwd naar een eventuele botscan. Wij houden jullie op de hoogte.
Indien mensen meer willen weten mogen zij mij per e-mail uiteraard benaderen.
fam_antonissen@hotmail.com <mailto:fam_antonissen@hotmail.com>
Vriendelijke groet, Caroline Antonissen
Leverkanker:
De hr. F.T. Joure belde mij op over een kennis waarbij 8 jaar geleden
leverkanker was geconstateerd en volgens de artsen nog 1 maand te leven had. Hij is vervolgens petroleum gaan gebruiken en heeft daarna nog 8 jaar geleefd. Hij is echter overleden aan zware bloedarmoede.
Opmerking: In die tijd was het niet bekend dat in petroleum een schadelijk stofje zit en ook niet dat cichorei deze bijwerking kan elimineren. Zie verderop.
Tip:
Hij gaf de tip voor mensen die de neiging hebben zich te verslikken in petroleum om de petroleum in een capsule te doen en dan de capsule in te slikken. (Er zijn allerlei voedingssupplementen in capsulevorm die uit twee deeltjes bestaan. Maak die open en verwijder de inhoud en vul de capsule met petroleum).

Petroleum bij kanker:
Petroleum zou effectief ingezet kunnen worden bij kanker. Het zou kankercellen afbreken die vervolgens door de lever worden verwijderd.
Welke petroleum:
De gewone petroleum, die in een oliestelletje wordt gebruikt wordt als de beste petroleumsoort gezien en is bovendien ook de goedkoopste. (Wel even eventuele vaste deeltjes affilteren door filterzakje). Lampenolie wordt afgeraden, ook de blanke, vanwege de toevoeging van een vaste stof, mogelijk paraffine.
N.B. Tegenwoordig ziet de ‘blanke’ petroleum er gelig uit. Dit komt door een toevoeging van een stof. Een mevrouw berichtte ons dat zij had vernomen dat het niet giftig was.
De 100-140° petroleum is ook bruikbaar. Echter door de extra destillatie zouden er wat werkzame stoffen uit zijn verdwijnen. Bovendien zou door de extra destillatie de verhouding werkzame stoffen en X-stofje negatief worden beïnvloed. Er zou dus relatief meer X-stofje zitten in de extra gedestilleerde petroleum.
X-Stofje:
In petroleum zou een 'vervelend stofje' zitten waar het lichaam moeite mee heeft om het uit te scheiden. Het is niet door filteren noch door destillatie uit de petroleum te verwijderen. Het stofje stapelt zich op in de milt. Na langdurig gebruik van petroleum kan er zoveel van dit stofje zijn opgehoopt dat dit het bloedbeeld negatief gaat beïnvloeden. Met name worden de rode bloedlichaampjes aangetast in hun vermogen om zuurstof te transporteren. En voldoende zuurstof speelt een wezenlijke rol bij de strijd tegen kanker. Het lichaam heeft vanwege de structuur van dit stofje weinig vat op dit stofje. Het wordt op den duur wel verwijderd maar dat kost tijd.
Cichorei:
De penwortel van cichorei zou in staat om dit stofje van structuur te veranderen waardoor het lichaam er wel vat op krijgt en in staat is het te verwijderen. Deze werkzame stof zou inuline kunnen zijn.
Wanneer de echte penwortel wordt gebruikt zou 1 kopje aftreksel per dag voldoende zijn. Cichoreikoffie werkt echter ook prima. In dat geval 3 à 4 koppen per dag. Dit is eenvoudiger te verkrijgen en makkelijk in gebruik Let op: het dient geen eikeltjeskoffie of granenkoffie te zijn maar uitsluitend cichoreikoffie. Dat de cichorei geroosterd is heeft geen invloed op de gunstige werking.
Ook de wortel van aardpeer, paardenbloem, schorseneer en artisjok bevat inuline.
Cichorei
Advies doseringen petroleum:
Preventief:
1 theelepeltje per week. 1 a 2 kopjes cichoreikoffie in de week
Petroleumkuur:
Bij (ernstige) aandoeningen wordt het volgende kuur als veilig geacht:
Hoeveelheid: 1 theelepeltje per dag voor volwassenen. Kinderen evenredig minder.
Tijdstip: 's avond voor het slapen gaan. Hierdoor kan de petroleum zonder vermenging van (veel) voedsel de hele nacht zijn werk doen.
Zonder cichorei: 2 maanden dagelijks petroleum innemen; daarna 2 maanden stoppen. enz.
Met cichorei: 2 maanden dagelijks petroleum innamen; daarna 2 weken stoppen. enz.
Petroleum + chemo:
Deze combinatie is wellicht af te raden.
Aanpassen:
Omdat er geen standaard-mensen bestaan en elk mens toch wat anders reageert dient u de gegeven adviezen aan uzelf aan te passen. Volg uw eigen gevoel en intuïtie bij het toepassen van de adviezen.
Waar verkrijgbaar?
De huisbrandpetroleum is bij sommige tankstation te verkrijgen.
Als u echter toch de 100-140° C petroleum wilt gebruiken dan is hier een adres waar het mogelijk verkrijgbaar is. In Belgie: A.V.C. Vangele, Sint-Salvatorstraat 147, B-9000 Gent, Tel. 0032(0)9 223 26 41
Eigen verantwoording:
Natuurlijk dient u te beseffen dat het uw beslissing is om wel of niet petroleum te gaan gebruiken.

Hallo

Also ich habe auch gelesen das man Petroleum zum entgiften nehmen kann, aber NICHT das Lampenpetroleum!!! das ist natürlich giftig!
SONDERN: Es muß aber gereinigtes Petroleum, Art. G 179 „Oleum Patrea album rect.“ Aromatengehalt; max. 0,001%, Siedebereich: 185-225 Grad, sein.

es wird von Tausenden bestätigt, daß wenn man einen Teelöffel Petroleum 6 Wochen lang nüchtern, ca. 2 Stunden vor dem Frühstück einnimmt, heilende Wirkung auf viele Krankheiten hat.

Wie kam man eigentlich darauf Petroleum zu trinken? Nun, in Baku der Ölmetropole in Rußland kam es immer wieder vor, daß die Arbeiter an den Ölquellen mit Ihren Ölhänden an den Mund kamen und auch der feine Ölnebel der an den Quellen entstand, unbeabsichtigt im Magen landete. Bei Routineuntersuchungen wurde festgestellt, daß die an den Ölquellen tätigen Arbeiter überhaupt nicht an
Krebs erkrankten und weder Tumore noch Metastasen aufwiesen. Man erforschte dieses Phänomen und stellte mit Erstaunen fest, daß es nur an der fast täglich ohne Absicht vereinnahmten kleinen Menge Petroleum lag, was vielen unbegreiflich war. Aber es war dennoch so, und so kann ich Ihnen heute von Petroleum als Alternativheilmittel mit sagenhaften nachweisbaren Erfolgen immer wieder berichten.

Petroleum reinigt den Körper gründlich. Es dient also der Entgiftung des Körpers, der Regeneration, der Heilung von Krankheiten und Wunden, Rheuma etc. Als normale Kur wird in der Literatur empfohlen: 14 Tage lang jeden Morgen 1 Teelöffel Petroleum auf nüchternen Magen geschluckt. Erst nach 2 Stunden normal darf gegessen und normal Getränk getrunken werden. Dann 8 Wochen eine Pause ohne Petroleum und dann eine 28tägige Nachkur. Jedes Jahr soll man eine 14tägige Kur und eine Nachkur machen. Andere Bücher empfehlen jährlich eine 6-Wochen-Kur ohne Unterbrechung, Aber auch die Bücher, welche eine 6-Wochenkur ohne Unterbrechung empfehlen, legen Wert auf die Feststellung, daß das Petroleum morgens, auf nüchternen Magen und mindestens 2 Stunden vor der ersten Mahlzeit eingenommen werden soll. Es kann manchmal
Durchfall eintreten. Das ist gut, denn das zeigt, daß der Darm teilweise gereinigt wird. Keine Durchfallverhütungsmittel nehmen, denn dann stört man den Reinigungsprozeß.
Daher die Kur z.B. am Wochenende oder vor den Feiertagen beginnen. Hört der Durchfall nach 3 Tagen nicht auf, ärztlichen Rat einholen und ggf. natürliche Durchfallverhütungsmittel nehmen. Viel Wasser trinken: 2 bis 2,5 Liter täglich. Während der Kuren (und auch sonst) auf alkoholische Getränke verzichten - möglichst auch keine Medizintropfen schlucken, die Alkohol enthalten: Das schwächt die Petroleumwirkung und kann zu Krämpfen führen!! Ärztlichen Rat einholen - alkoholhaltige und andere Medikamente nicht eigenmächtig ändern, nicht eigenmächtig absetzen, nicht eigenmächtig ergänzen! Bei Rheuma 3mal täglich 1 Teelöffel nach dem Essen einnehmen und 1mal täglich die Schmerzstellen mit Petroleum einreiben. Dazu erst eine Hautcreme verwenden und dann sofort das Petroleum einreiben. Die Creme soll das Austrocknen der Haut verhindern.


Petroleum
Haben sie schon von der heilenden Wirkung von „Petroleum" gehört? Ich glaube kaum, denn viele
Apotheker weigern sich es Ihnen zu verkaufen. Sie behaupten es sei Gift für den Körper.
Es wird Sie natürlich wundern, wieso kann Petroleum heilen werden Sie fragen? Nun es wird von Tausenden bestätigt, daß wenn man einen Teelöffel Petroleum 6 Wochen lang nüchtern, ca. 2 Stunden vor dem Frühstück einnimmt, heilende Wirkung auf viele Krankheiten hat.
Es muß aber gereinigtes Petroleum, Art. G 179 „Oleum Patrea album rect.“ Aromatengehalt; max. 0,001%, Siedebereich: 185-225 Grad, sein. Fragen Sie Ihren Apotheker nach gereinigtem Petroleum Art. G 179 der Fa. Caesar & Lorenz, Hilden.
Lassen Sie sich nur nicht einschüchtern, wenn es heißt; das kann man doch nicht trinken, das ist Gift für den Menschen. Aber dem ist nicht so, denn es wird immer wieder bestätigt, daß Petroleum vor allem: Krebs, Tumore, Metastasen, Prostataleiden, Diabetes, Schwachheit, Kinderlähmung, Gelenkrheuma, Gicht, Darmverschluß, Leukämie, Anämie, Leber- Galle- Darm- Verdaungsbeschwerden und viele andere Erkrankungen geheilt, oder die Leiden gebessert hat.
Sogar bei krebskranken Hunden und Katzen wurde es mit Erfolg eingesetzt.
Es ist eine totale Reinigungskur für den ganzen Körper und verhilft zu tollem Wohlbefinden. Es ist wissenschaftlich erwiesen, daß das Abwehrsystem unseres Körpers gegen Tumore im Bindegewebe (Mesenchym) liegt und wir versuchen müssen, seine Funktion zu stärken. Es ist auch bewiesen, daß die Bestrahlung von Krebs leider auch die Abwehrkraft und das Immunsystem des Körpers schwächt und Dr. med. Sichert versichert, daß bei Petroleumanwendung nicht ein einziger Fall von toxischer Schädigung bekannt ist.
Dr. sc.nat. Dr. med. Paul Gerhardt Seeger † der bekannte Krebsforscher, erklärte die Heilung durch Petroleum so; "Laut seinen Forschungen 1936-1940 kommt es in der Krebszelle zu einer Cholesterin Veresterung und diese Ester werden durch Petroleum gelöst und die Zelle kann sich regenerieren.
Wie kam man eigentlich darauf Petroleum zu trinken? Nun, in Baku der Ölmetropole in Rußland kam es immer wieder vor, daß die Arbeiter an den Ölquellen mit Ihren Ölhänden an den Mund kamen und auch der feine Ölnebel der an den Quellen entstand, unbeabsichtigt im Magen landete. Bei Routineuntersuchungen wurde festgestellt, daß die an den Ölquellen tätigen Arbeiter überhaupt nicht an Krebs erkrankten und weder Tumore noch Metastasen aufwiesen. Man erforschte dieses Phänomen und stellte mit Erstaunen fest, daß es nur an der fast täglich ohne Absicht vereinnahmten kleinen Menge Petroleum lag, was vielen unbegreiflich war. Aber es war dennoch so, und so kann ich Ihnen heute von Petroleum als Alternativheilmittel mit sagenhaften nachweisbaren Erfolgen immer wieder berichten.
Ich selbst mache alle Jahre einmal eine Kur mit Petroleum als Vorbeugung und fühle mich Bestens dabei. Sie reinigt Körper und Seele zugleich.
Der russische Forscher Leonid Olschwang wurde von Botanikern in Aserbeidschan darauf aufmerksam gemacht, daß man mit Goudron, einem Gemisch aus reinem Asphalt mit Rückständen aus Rohöl, den Pflanzenwuchs anregen könne.
Nun wurden Tiere mit Goudron gefüttert und das brachte erstaunliche Ergebnisse. Kühe zeigten Produktivitätsteigerungen, die alle Erwartungen überstiegen. Meerschweinchen die an experimentell erzeugtem Krebs litten, wurden wieder gesund.
Ratten die mit Goudron geimpft wurden, verloren jegliche Müdigkeit und Erschöpfung, die sonst bei Ihrem Alter auftraten.
Durch diese Beobachtungen neugierig geworden, ging man in den Versuchslaboratorien von Stawropol über nun an Menschen Versuche zu machen. Ein Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Piotr Gusseinow, stellte sich selbst dafür zu Verfügung. Er gewann mehrere Personen im Alter von über 50 Jahren, die nun das Rohöl in regelmäßigen Abständen einnahmen. Es berichtete ein 70jähriger Arzt: „Nachdem ich das Rohöl drei Monate lang eingenommen habe, haben sich meine körperlichen und geistigen Fähigkeiten erhöht. Auch stelle ich fest, daß mein Organismus in den meisten seiner Funktionen wieder so ist wie vor 25 Jahren“.
Ein Mitbenutzer der Rohölkur schrieb: „Meine Arbeitsfähigkeit und geistige Wendigkeit hat ungeahnt zugenommen und meine Ekzeme gingen beim Bad in Rohöl immer mehr zurück“.
Nun wird der Effekt von den russischen Gerontologen, die ebenso mißtrauisch wie ihre westlichen Kollegen sind, im Moskauer Institut für Gerontologie eingehend geprüft.
Professor Körbler aus Zagreb erklärte, daß die Verwendung von Petroleum auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Früher noch als zu Beleuchtungszwecken, wurde Petroleum zu Heilzwecken verwendet. In der Kulturblüte von Assur-Babylon diente dort das reichlich vorhandene Petroleum als Heilmittel gegen Magenbeschwerden und evtl. auch gegen Magenkrebs. Auch aus Neapel wurde
ähnliches aus dem 16. Jahrhundert berichtet und Bernardo Ramazini Italien (1633-1714) machte Umschläge damit bei Krebsgeschwulsten. Auch war das Petroleum schon Volksheilmittel bei den Indianern ebenso, wie in Ungarn und Serbien.
Samuel Hahnemann der Begründer der Homöopathie, gab seinen Patienten schon die Petroleumverdünnung in der Dosierung von C 3 - C 30 und höhere Potenzen gegen skrofulöse Diathese, Hautausschlägen, langanhaltenden Beschwerden nach Emotionen, Erregungen, Schrecken, Sorge usw., schleichenden Magen- und Lungenbeschwerden, Schwindel beim Aufstehen, Sehstörungen, Ohrenjucken, Übelkeit, Prostatabeschwerden, Heiserkeit, trockenem Husten, Ohnmacht, Herzklopfen, Nacken- und Steißbeinschmerzen, knackenden Gelenken, steifen Knien, Froststbeulen, trockene Haut, Herpes, Hitzewallungen, Kältegefühl und verhärtete Drüsen.
Am 2.12.1791 veröffentlichte in der englischen Zeitschrift „Medical Commentaries" der Mediziner Thomas Pollard einen Brief an Dr. Duncan indem er ausdrücklich auf die Verwendung des Petroleums zur Krebsbehandlung hinweist. Es ist somit die erste schriftliche Mitteilung über die Wirksamkeit von Petroleum bei einem Krebsgeschehen.
man muß darauf hinweisen, daß die damaligen Ärzte auch zuverlässige Diagnosen zu stellen wußten und gute Diagnostiker waren, ohne die heute verfügbaren Geräte.
Es ist ein Rückfall in den tiefsten Aberglauben des Mittelalters, behaupten die Petroleumgegner. „Man darf aber keine gebotenen Möglichkeiten ungenutzt lassen, um durch Untersuchungen und Beobachtungen die Wirkung von Petroleum auf kranke und im speziellen krebskranke Körperzellen einwandfrei festzustellen" fordern die Petroleum-Befürworter unter den Ärzten.
Folgende Ergebnisse über Experimente mit Petroleum wurden in der Zeitschrift der Internationalen Medizinischen Gesellschaft für Blut- und Geschwulstkrankheiten Nr. 5/1964 veröffentlicht.:
Die Nucleinsäuren in der Krebszelle unterscheiden sich von denen in der gesunden Zelle: Sie sind entartet. (Nun kann man sich fragen: Was ist die Ursache für das Entstehen der körperfremden Nucleinsäuren, die in den Zellen entarten und so Krebs entstehen lassen? (Anmerkung Autor)). Auf Grund von Forschungen wissen wir, daß diese körperfremden Nucleinsäuren tatsächlich Krebs entstehen lassen und Ihre Zerstörung verhindert Krebs.
Jedes Mittel, das gegen Krebs helfen soll, muß entweder die entarteten Nucleinsäuren schädigen oder den fehlgesteuerten Stoffwechsel der Zelle wieder in Ordnung bringen oder die Funktionen der Hypophyse (Hirnhangdrüse) umwandeln.
Suchen wir nach Substanzen, mit deren Hilfe die Entwicklung von entarteten Nucleinsäuren blockiert oder verhindert werden kann! Man nimmt an, daß das Petroleum vielleicht auch in dieser Richtung verhindernd wirkt.
Nun, die Patienten bekamen nach Einnahme von Petroleum wieder Appetit. Sie setzten Gewicht an. Sie konnten auch schwere Speisen zu sich nehmen und wieder gut vertragen. Die Verdaungstätigkeit normalisierte sich. Die Blutsenkung besserte sich und eine Vermehrung der Erythrocyten (roten Blutkörperchen) setzte ein.
Chemisch gesehen ist Petroleum eine Mischung verschiedener Kohlenwasserstoffe, wobei für das amerikanische Erdöl die Methan-Reihe in Frage kommt, während die europäischen bzw. russischen Erdöle zur Naphte'n-Reihe gehören.
Es kann doch so sein, daß die Kohlenwasserstoffe eine Umstimmung der Zellfunktionen und damit des Stoffwechsels nach sich ziehen.
Das Petroleum muß also bei den Patienten offenbar den gesamten Stoffwechsel günstig anregen und nicht nur auf die Tumore selbst einwirken. Dies kann ich bei mir selbst bestätigen. (Der Autor)
Nach Professor Körbler wäre es ferner möglich, daß über die Kohlenwasserstoffe die Hypophyse und andere Drüsen des menschlichen Körpers zu einer gesteigerten, vielleicht auf anderen Bahnen als bisher verlaufenden Aktivität angeregt werden.
Eine derartige Umstimmung aber kann ohne weiteres ausreichen, um im menschlichen Organismus einen Heilungsprozeß einzuleiten, wenn das Verhalten des Patienten dieser Umstimmung auch sonst helfend zu Seite steht.
Eine Petroleum-Therapie hilft vielleicht ein Rezidiv (Neubildung) zu verhindern und der Bildung von Metastasen vorzubeugen. Selbstverständlich ist, daß wir gleichzeitig den ph-Wert des Blutes normalisieren müssen.
An der Tatsache, daß mit Petroleum-Therapie Besserungen beobachtet wurden, ist nicht mehr zu zweifeln, so schrieb die Zeitschrift für Blut- und Geschwulstkrankheiten in der Ausgabe 12./1966.
Ich sage dazu nur folgendes Zitat:
„Eine Krankheit ist allein Ihre Krankheit, der Körper Ihr Körper und eine kommende Katastrofe ist Ihre Katastrofe. Deshalb schalten Sie Ihren eigenen Verstand ein und lassen Sie sich bitte niemals eine Meinung aufdrängen, die nicht Ihre Zustimmung findet. Besonders dann nicht, wenn es sich um Ihren Körper und Ihr Leben handelt".
Deshalb nicht erst warten bis Krebs da ist, sondern vernünftiger handeln und vorbeugend das Blut auf Krebsbereitschaft testen und eine evtl. vorhandene Präcancerose (Vorstufe) schnellstens behandeln lassen wenn durchaus möglich.
Vor dem Amtsgericht Hersbruck fand am 17.1.1979 ein Petroleum-Prozeß statt. Der Gerichtsmediziner Obermedizinaldirektor Dr. Dünkelmeyer erklärte, daß er keinen einzigen Schadensfall durch Petroleumeinnahme nennen kann. Er vertrat vielmehr die Meinung, daß man alles anwenden solle, was helfen kann.
Würden unsere heutigen Ärzte doch dieser Petroleumkur aufgeschlossener gegenüber stehen, könnten viel mehr Menschen geholfen werden.
Ausschnitt aus meinem Buch „Gesund und munter auf die 100“ Band I
Rudi Ph. Weilmünster
Moin Moin!

Hat jemand hiermit schon Erfahrungen??? :

Gereinigtes Petroleum G 179 ist flüssiges Reiki

Es kann bei allen Krankheiten und Beschwerden angewandt werden: von Asthma bis Zehenjucken usw.. Sogar bei Krebs scheint es viele Heilerfolge gegeben zu haben. Petroleum ist ein Erdölbestandteil. Erdöl ist verdichtetes Pflanzengut. Pflanzengut hat Sonnenlicht aufnehmen müssen, ansonsten es gar keine Pflanze hätte werden können. Das Sonnenlicht wiederum ist ein Ergebnis der Geistigen Sonne aus Gott. Also ist Petroleum ein Kraftspeicher Gottes. (Es gibt übrigens homöopathische Petroleumkapseln!). Petroleum wird im Versandhandel und in Apotheken verkauft. Auf den Flaschen steht leider „giftig“ und „ätzend“, „nicht einnehmen“. Alles Volksverdummung!! Ich könnte diese Website nicht geschrieben haben, da ich schon längst hätte totvergiftet und wegverätzt sein müssen, wenn ich den hilflosen Leuten aus der Politik und der Apothekerkammer geglaubt hätte. Aber auch die Apotheker liegen nicht richtig: An wen wollen sie „giftig-ätzendes“ Petroleum verkaufen - und wofür soll es Anwendung finden ? Zum Farbe-Abbeizen?? Nun, ich habe Anfang 2002 bei der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland in München Beschwerde wegen des Petroleumverbots eingelegt und die EU-Komm. gebeten, Petroleum als Hausmittel wieder zuzulassen und den Apotheken vorzuschreiben, daß sie die Petroleumflaschen nicht mehr mit den „giftig/ätzend“-Etiketten beschwindeln. Diese Petition wurde von der EU-Generaldirektion „Unternehmen“ abgelehnt, „da die nationalen Behörden zuständig seien...“ Wozu haben wir eigentlich die maßlos überteuerten Eurokraten, wenn sie nicht einmal für so wichtige Dinge zuständig sein dürfen?!. Haben die deutschen Politparteien SPD, CDU/CSU auch hier wieder geschlafen, indem sie dem Europäischen Vertragswerk vorschnell zustimmten? Für den Krümmungsgrad der Salatgurken jedenfalls ist die EU zuständig - na klar: für krumme Dinger eignet sich die aufgeplusterte EU immer noch am besten...!

Ein Silberstreif am Petroleumhorizont erscheint dennoch: Das bayerische Gesundheitsministerium gab - auf meine Eingabe hin - bei der Bundesregierung ein Petroleumwirkungsgutachten in Auftrag.

Zur Anwendung:

Petroleum reinigt den Körper gründlich. Es dient also der Entgiftung des Körpers, der Regeneration, der Heilung von Krankheiten und Wunden, Rheuma etc. Als normale Kur habe ich selbst Petroleum folgendermaßen angewandt: 42 Tage lang jeden Morgen 1 Teelöffel Petroleum auf nüchternen Magen geschluckt. Erst nach frühestens 2 Stunden normal gegessen und normales Getränk getrunken. Da ich um 8.30 frühstückte, stellte ich also den Wecker auf 6.30 Uhr und schlief dann weiter bis zu meinem normalen Aufstehen. Dann machte ich 8 Wochen eine Pause ohne Petroleum und machte dann eine 28tägige Nachkur. Jedes Jahr soll man gerne eine 12tägige Kur machen. Es kann manchmal Durchfall eintreten. Das ist gut, denn das zeigt, daß der Darm teilweise gereinigt wird. Keine Durchfallverhütungsmittel nehmen, denn dann stört man den Reinigungsprozeß. Daher die Kur z.B. am Wochenende oder vor den Feiertagen beginnen. Hört der Durchfall nach 3 Tagen nicht auf, ärztlichen Rat einholen und ggf. z.B. natürliche Durchfallverhütungsmittel nehmen. Viel Wasser trinken: 2 bis 2,5 Liter täglich. Während der Kuren (und auch sonst) auf alkoholische Getränke verzichten - möglichst auch keine Medizintropfen schlucken, die Alkohol enthalten: Das schwächt die Petroleumwirkung und kann zu Krämpfen führen!! Ärztlichen Rat einholen - alkoholhaltige und andere Medikamente nicht eigenmächtig ändern/ nicht eigenmächtig absetzen/ nicht eigenmächtig ergänzen! Bei Rheuma 3mal täglich 1 Teelöffel nach dem Essen einnehmen und 1mal täglich die Schmerzstellen mit Petroleum einreiben. Dazu erst eine Hautcreme verwenden und dann sofort das Petroleum einreiben. Die Creme soll das Austrocknen der Haut verhindern.

[Warum bieten die Kurorte keine GANZKÖRPERBADEANWENDUNGEN unter wissenschaftlich-ärztlicher Leitung in ERDÖL (nicht Petroleum) - „frisch vom Tanker oder aus der Pipeline“ an ?! Angeblich sind Soldaten, die im Wüstenkrieg in Erdöllachen lagen, rheumafrei. Desweiteren sollen Erdölarbeiter, die sich ja oft mit ölverschmierten Händen über die Lippen fahren, krebsfrei sein. Und im deutschen Schwarzwald, dem winterlich verschneiten, hat so mancher Bauer vor hundert Jahren auch schon den direkten Schluck aus der Petroleumkanne nehmen müssen, wenn der Arzt erst in 4 Wochen vorbeikommen konnte...].

Hersteller des Petroleums OLEUM PETRAE ALBUM RECT. Nr. G 179 DAB, (Naphtabenzin):



Liebe Grüße,
HARDY


Hu - mußte den Text Stückel !@#$

Weiter gehts - Teil II

Firma Caelo, Firma Merck. Flaschen zu 250 mL und 1 Liter;

Hersteller des normalen Petroleums für Haushaltsreinigungszwecke: Firma Fischar.

Die Apothekenpreise liegen im Oktober 2002 bei ca. 7,50 EUR je 250 mL-Flasche.

Es hat 1979 im deutschen Hersbruck vor dem Amtsgericht einen Petroleumprozeß gegeben. Er wurde eingestellt. Der Beschuldigten, die die Petroleuminfo unters Volk brachte, konnte vom Staatsanwalt kein Gesetzesverstoß nachgewiesen werden. Ebenso konnte keine Nebenwirkung des Petroleums nachgewiesen werden. Die bayerische Landesapothekerkammer - Körperschaft des Öffentlichen Rechts - konnte mir auf meine schriftliche Anfrage hin keinen einzigen Vorgang (Patienten, Patientenblatt) benennen, aus dem eine Schadenswirkung bezüglich der Petroleumverwendung hergerührt haben könnte.

Die Behörden verlieren immer mehr Prozesse gegen mutige Bürger, die sich den mittelalterlichen Zünftewahn deutscher Politiker und anderer veralteter Interessengruppen nicht mehr bieten lassen wollen.
Gesundheitstip - Petroleum -
OLEUM PETRAE ALBUM RECT. Nr. G 179 DAB



Rainer Michael Jacob   Diakonie-Demenz-Ausbildung  Ich bin Nichtärztlicher Reikimeister in Behördenabstimmung bei Heilbehandlungen an reiki-informierten Patienten, an Seelen Verstorbener, Haus- und Wildtieren, Pflanzen, Bäumen und außerirdischen Wesenheiten im Auftrage Jesu. Befreiung von Drogen-, Voodoo-, Bann-, Gelübde-, Polit- und Sektenzwängen. Seelenausleitungen. Ich bin kein Arzt und kein Heilpraktiker. Heilungsversprechen bzw. -garantie gebe ich nicht. Ich übernehme keinerlei Haftung, verlange kein Honorar und ersetze niemals den ärztlichen Rat. In ärztliche Behandlungen und / oder Therapien und / oder Medizin soll der Patient niemals eigenmächtig eingreifen! Ich heile nicht - Gott heilt aus Seinem Geiste durch Seinen Atem!   Gereinigtes Petroleum G 179 ist flüssiges Reiki  Über dieses Thema kann man per e-mail diskutieren:  „Homöopathie Diskussionsforum“ bei tools4free.de  Ein jahrtausendealtes Naturheilmittel flammt wieder auf: PETROLEUM - jawohl, ganz richtig gelesen: Das gereinigte Petroleum ist für alles gut. Es stand jahrzehntelang sogar im Deutschen Arzneimittelbuch DAB. Dann wurde es durch den Unverstand der deutschen Politiker von SPD und CDU/CSU unter Beihilfe der Deutschen Apothekerkommission als Heilmittel ausgelöscht. Warum? Angeblich wegen nicht erwiesener Wirkung!? Dabei ist doch jedem Menschen völlig klar, daß die Kraft des Göttlichen Atems nicht wissenschaftlich nachweisbar ist. Anstatt sich vertrauensvoll auf die Kraft Gottes zu verlassen, ballern sie die Bevölkerung mit Kortison und Strahlen voll. Gemäß einer Studie, die ich nicht zu verantworten habe, sollen angeblich in Deutschland ein Drittel der Frauen eine überflüssige Brustamputation erlitten haben, nur weil unerfahrene Mediziner die Mammografie nicht richtig zu deuten wissen. In Holland soll es angeblich besser sein...  Nun also zum Petroleum: Es kann bei allen Krankheiten und Beschwerden angewandt werden: von Asthma bis Zehenjucken usw.. Sogar bei Krebs scheint es viele Heilerfolge gegeben zu haben. Petroleum ist ein Erdölbestandteil. Erdöl ist verdichtetes Pflanzengut. Pflanzengut hat Sonnenlicht aufnehmen müssen, ansonsten es gar keine Pflanze hätte werden können. Das Sonnenlicht wiederum ist ein Ergebnis der Geistigen Sonne aus Gott. Also ist Petroleum ein Kraftspeicher Gottes. (Es gibt übrigens homöopathische Petroleumkapseln!). Petroleum wird im Versandhandel und in Apotheken verkauft. Auf den Flaschen steht leider „giftig“ und „ätzend“, „nicht einnehmen“. Alles Volksverdummung!! Ich könnte diese Website nicht geschrieben haben, da ich schon längst hätte totvergiftet und wegverätzt sein müssen, wenn ich den hilflosen Leuten aus der Politik und der Apothekerkammer geglaubt hätte. Aber auch die Apotheker liegen nicht richtig: An wen wollen sie „giftig-ätzendes“ Petroleum verkaufen - und wofür soll es Anwendung finden ? Zum Farbe-Abbeizen?? Nun, ich habe Anfang 2002 bei der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland in München Beschwerde wegen des Petroleumverbots eingelegt und die EU-Komm. gebeten, Petroleum als Hausmittel wieder zuzulassen und den Apotheken vorzuschreiben, daß sie die Petroleumflaschen nicht mehr mit den „giftig/ätzend“-Etiketten beschwindeln. Diese Petition wurde von der EU-Generaldirektion „Unternehmen“ abgelehnt, „da die nationalen Behörden zuständig seien...“ Wozu haben wir eigentlich die maßlos überteuerten Eurokraten, wenn sie nicht einmal für so wichtige Dinge zuständig sein dürfen?!. Haben die deutschen Politparteien SPD, CDU/CSU auch hier wieder geschlafen, indem sie dem Europäischen Vertragswerk vorschnell zustimmten? Für den Krümmungsgrad der Salatgurken jedenfalls ist die EU zuständig - na klar: für krumme Dinger eignet sich die aufgeplusterte EU immer noch am besten...!  Ein Silberstreif am Petroleumhorizont erscheint dennoch: Das bayerische Gesundheitsministerium gab - auf meine Eingabe hin - bei der Bundesregierung ein Petroleumwirkungsgutachten in Auftrag.   Zur Anwendung:  Petroleum reinigt den Körper gründlich. Es dient also der Entgiftung des Körpers, der Regeneration, der Heilung von Krankheiten und Wunden, Rheuma etc. Als normale Kur habe ich selbst Petroleum folgendermaßen angewandt: 42 Tage lang jeden Morgen 1 Teelöffel Petroleum auf nüchternen Magen geschluckt. Erst nach frühestens 2 Stunden normal gegessen und normales Getränk getrunken. Da ich um 8.30 frühstückte, stellte ich also den Wecker auf 6.30 Uhr und schlief dann weiter bis zu meinem normalen Aufstehen. Dann machte ich 8 Wochen eine Pause ohne Petroleum und machte dann eine 28tägige Nachkur. Jedes Jahr soll man gerne eine 12tägige Kur machen. Es kann manchmal Durchfall eintreten. Das ist gut, denn das zeigt, daß der Darm teilweise gereinigt wird. Keine Durchfallverhütungsmittel nehmen, denn dann stört man den Reinigungsprozeß. Daher die Kur z.B. am Wochenende oder vor den Feiertagen beginnen. Hört der Durchfall nach 3 Tagen nicht auf, ärztlichen Rat einholen und ggf. z.B. natürliche Durchfallverhütungsmittel nehmen. Viel Wasser trinken: 2 bis 2,5 Liter täglich. Während der Kuren (und auch sonst) auf alkoholische Getränke verzichten - möglichst auch keine Medizintropfen schlucken, die Alkohol enthalten: Das schwächt die Petroleumwirkung und kann zu Krämpfen führen!! Ärztlichen Rat einholen - alkoholhaltige und andere Medikamente nicht eigenmächtig ändern/ nicht eigenmächtig absetzen/ nicht eigenmächtig ergänzen! Bei Rheuma 3mal täglich 1 Teelöffel nach dem Essen einnehmen und 1mal täglich die Schmerzstellen mit Petroleum einreiben. Dazu erst eine Hautcreme verwenden und dann sofort das Petroleum einreiben. Die Creme soll das Austrocknen der Haut verhindern.   Bei Blutvergiftung 8 Tage lang 1 Teelöffel Petroleum einnehmen. Bei Gelenkproblem: Petroleumumschläge. Eine meiner Patientinnen hat die ihr vom Arzt wegen schweren Hautausschlags verordnete Kortisonsalbe verabscheut und stattdessen Petroleum bei Bedarf mit der Fingerspitze mehrmals auf die Hautstellen gerieben. Der Juckreiz verschwand, es blutete nicht mehr - die Wunden besserten sich zusehends. Ein Patient mit Lungenkrebs spuckte in den ersten Tagen Blut: Ja, richtig - raus mit dem Dreck. Weitermachen!! Eine Patientin hatte während der Kur erstmals seit 20 Jahren wieder eine sexuelle Höhepunktserie.  Das G 179-Apotheken-Petroleum enthält z.B. weniger als 0,005% Aromaten. Für mich empfinde ich die Geschmacksrichtung als zu seicht und frische die Sache dahingehend auf, indem ich aus der Apotheke noch zusätzlich normales Petroleum verwende, das zum Reinigen von Möbeln, Messingrahmen, Gummistempeln, zur Marmorpflege und als Lampenbrennstoff gedacht ist: Einen Teelöffel dieses ungereinigten Petroleums gebe ich auf 250 Milliliter des gereinigten G 179-Petroleums. Ist kräftiger, aromatischer!  [Warum bieten die Kurorte keine GANZKÖRPERBADEANWENDUNGEN unter wissenschaftlich-ärztlicher Leitung in ERDÖL (nicht Petroleum) - „frisch vom Tanker oder aus der Pipeline“ an ?! Angeblich sind Soldaten, die im Wüstenkrieg in Erdöllachen lagen, rheumafrei. Desweiteren sollen Erdölarbeiter, die sich ja oft mit ölverschmierten Händen über die Lippen fahren, krebsfrei sein. Und im deutschen Schwarzwald, dem winterlich verschneiten, hat so mancher Bauer vor hundert Jahren auch schon den direkten Schluck aus der Petroleumkanne nehmen müssen, wenn der Arzt erst in 4 Wochen vorbeikommen konnte...].  Hersteller des Petroleums OLEUM PETRAE ALBUM RECT. Nr. G 179 DAB, (Naphtabenzin):  Firma Caelo, Firma Merck. Flaschen zu 250 mL und 1 Liter;  Hersteller des normalen Petroleums für Haushaltsreinigungszwecke: Firma Fischar.  Die Apothekenpreise liegen im Oktober 2002 bei ca. 7,50 EUR je 250 mL-Flasche.  Mit den Herstellern/Lieferanten/Apotheken etc. stehe ich in keinem Falle in Geschäfts- oder sonstigen Beziehungen. Diese homepage ist weltweit zu lesen, so daß man auch im Ausland wissen soll, wer gereinigtes Petroleum herstellt, falls ausländische Patienten es dort nicht ohne weiteres erhalten.  Für die 42-Tage-Kur benötigt man die kleine (= 250 mL)-Flasche. Es kommt auf ein paar Tropfen mehr oder weniger nicht an, sondern auf die Regelmäßigkeit.  Es hat 1979 im deutschen Hersbruck vor dem Amtsgericht einen Petroleumprozeß gegeben. Er wurde eingestellt. Der Beschuldigten, die die Petroleuminfo unters Volk brachte, konnte vom Staatsanwalt kein Gesetzesverstoß nachgewiesen werden. Ebenso konnte keine Nebenwirkung des Petroleums nachgewiesen werden. Die bayerische Landesapothekerkammer - Körperschaft des Öffentlichen Rechts - konnte mir auf meine schriftliche Anfrage hin keinen einzigen Vorgang (Patienten, Patientenblatt) benennen, aus dem eine Schadenswirkung bezüglich der Petroleumverwendung hergerührt haben könnte.  Die Behörden verlieren immer mehr Prozesse gegen mutige Bürger, die sich den mittelalterlichen Zünftewahn deutscher Politiker und anderer veralteter Interessengruppen nicht mehr bieten lassen wollen.  DIE WAHRHEIT SETZT SICH DURCH, WEIL SICH DAS CHRISTUSLICHT DURCHSETZT!  Natürlich muß man als Heiler bzw. als Infoverteiler in Sachen Natur- und Geistheilung immer mit Angriffen aus Politik und Justiz rechnen - aber das nehmen wir in Kauf, wenn es darum geht, den staatlich verordneten Lügen- und Hochmutsgebilden energisch entgegenzutreten: Jesus sagt: „Selig sind die, die um meines Namens willen verfolgt werden.“  Die folgenden Tips sind keine (verbotene) Heilmittelwerbung und beinhalten auch keine Diagnosen, sondern sie sind vielmehr gutnachbarschaftliche heilkulturelle Hinweise „aus dem Volk fürs Volk“ und stammen nicht von mir: Ich veröffentliche hier lediglich die Dokumentation:  Heuschnupfenlinderung: Vorsichtig Hagebuttenkernöl reichlich in die Nasenlöcher und sparsam ggf. in die nasenseitigen Augenwinkel geben. Zusätzlich 1 bis 2 Teelöffel pro Tag einnehmen.  Neurodermitislinderung: Etwas gereinigtes Petroleum auf die Wunden träufeln, einige Sekunden wirken lassen und dann darauf Hagebuttenkernöl auf diese noch vom Petroleum nassen Hautstellen träufeln und 1 bis 2 Teelöffel pro Tag einnehmen.  Hagebuttenkernöl und gereinigtes Petroleum reizen die Hautstellen und Schleimhäute nicht. Sie beruhigen die Nerven und stellen den Juckreiz ab und lindern bzw. verhindern das Wundwerden.  Andere Körperstellen, die jucken, brennen, geschwollen, entzündet sind (z.B. After, Scheide, Mund, Zunge, Gaumen, Zahnfleisch): Mit gereinigtem Petroleum benetzen und Hagebuttenkernöl hineingeben. Im Mundbereich sowohl das Petroleum als auch das Hagebuttenkernöl einige Minuten im Munde kreisen lassen und entweder herunterschlucken oder ausspucken. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker - Ich will Sie nicht von der Rateinholung abhalten - es ist Ihr Leben, es ist Ihre Gesundheit und die Ihrer Kinder. Haben Sie durchaus Vertrauen zur Ärzte- und Apothekerschaft - auch wenn im Jahre 2002 in ca. 2000 Betrugsverdachtsverfahren gegen Ärzte ermittelt wird. Sie sind auch nur Menschen... Und die Apotheker können Geld verdienen durch den Verkauf möglichst teurer Medikamente, und das wirft mehr ab als die einfachen, preiswerten Hausmittel...  Einstein-R-Theorien.de 80992 München Karlingerstraße 51 Mobil (Handy) in Deutschland: 0162 - 9567987 Mobil (cell) vom Ausland: 0049 - 162 - 9567987   http://oase.script.el-edv.de/forum

Petroleum gegen Krebs  „Die Berichte erhielt ich von einem Forscher aus Österreich der nach der Veröffentlichung von Erfolgsberichten angezeigt wurde. Der Petroleumsbericht fand am 17.1.79 vor dem Amtsgericht Hersbruck statt. Aber der Gerichtsmediziner, Obermedizinalrat Dr. Dünkelmeyer konnte keinen einzigen Schadensfall nennen. Er äußerte von daher die Meinung, dass man alles anwenden solle, was helfen kann. Außerdem riet er zu klinischen Tests, konnte aber jedoch keine Klinik nennen, die dazu bereit wäre.“  Als ich die nachfolgenden Zeilen der Inhaberin eines Fotokopierladens zu Information hinterlassen wollte, äußerte Sie, die Wirkung von Petroleum bei Krebs sei ihr bekannt. Eine Verwandte hätte vor ein paar Jahren jeden Morgen ein Schnapsgläschen Petroleum getrunken. Nach sechs Wochen sei der Krebs verschwunden gewesen.  In Russland und anderen Ostblockländern scheint Petroleum (Erdöl) seit Jahrhunderten das Allheilmittel zu sein. Ausschließlich beruht seine umfassende Wirkung bei fast allen Leiden auf der Blutreinigung und der Bakterien, Viren- -vernichtung.  Als die Illustrierte „7 Tage“ am 20.9.1969 seitenweise Heilberichte bei Krebs und vielen anderen Krankheiten veröffentlichte, bekamen Schulmedizin und Pharmaindustrie anscheinend so große Angst vor Konkurrenz, das das Petroleum, daß bis dahin im Deutschen Arzneimittelbuch immer als Wundreinigungsmittel enthalten war, daraus entfernt wurde. Plötzlich wurde behauptet Petroleum sei ein schweres Gift, das verheerende Nierenschäden verursache. Fälle wurden nicht genannt. Der Chefredakteur von „7 Tage“ der als vielfacher Lebensretter die höchste Auszeichnung verdient hätte, musste fristlos entlassen werden.  Ich habe die Petroleumkur selbst schon mehrere male gemacht, ohne jeden Schaden. Unsere Apotheke hat Petroleum vorrätig und füllt es ab. Der Siedegrad scheint nach unserer Erfahrung keine Rolle zu spielen. Artikel Nr. G179 (gereinigtes Petroleum) oder Artikel 1770 (Naphtabenzin). Wenn Sie sagen, daß Sie es einnehmen wollen, wird mancher Apotheker entsetzt vor den schrecklichen folgen warnen, während der Gerichtsmediziner keinen einzigen Schadensfall nennen konnte, sodaß ich den Prozess gewann. Trotzdem empfehle ich das Petroleum nicht, denn ich bin weder Amtsarzt noch Mediziner. Ich veröffentliche nur Berichte von Menschen, denen Petroleum half. Dann kann jeder selbst entscheiden was er tun will.
Quelle: Internet

Petroleum  Haben sie schon von der heilenden Wirkung von „Petroleum" gehört? Ich glaube kaum,  denn viele  Apotheker weigern sich es Ihnen zu verkaufen. Sie behaupten es sei Gift für den Körper.  Es wird Sie natürlich wundern, wieso kann Petroleum heilen werden Sie fragen? Nun es wird von Tausenden bestätigt, daß wenn man einen Teelöffel Petroleum 6 Wochen lang  nüchtern, ca. 2 Stunden vor dem Frühstück einnimmt, heilende Wirkung auf viele Krankheiten hat.  Es muß aber gereinigtes Petroleum, Art. G 179 „Oleum Patrea album rect.“ Aromatengehalt;  max. 0,001%, Siedebereich: 185-225 Grad, sein. Fragen Sie Ihren Apotheker nach gereinigtem  Petroleum Art. G 179 der Fa. Caesar & Lorenz, Hilden.  Lassen Sie sich nur nicht einschüchtern, wenn es heißt; das kann man doch nicht trinken,  das ist Gift für den Menschen. Aber dem ist nicht so, denn es wird immer wieder bestätigt,  daß Petroleum vor allem: Krebs, Tumore, Metastasen, Prostataleiden, Diabetes, Schwachheit, Kinderlähmung, Gelenkrheuma, Gicht, Darmverschluß, Leukämie, Anämie, Leber- Galle- Darm-  Verdaungsbeschwerden und viele andere Erkrankungen geheilt, oder die Leiden gebessert hat.  Sogar bei krebskranken Hunden und Katzen wurde es mit Erfolg eingesetzt.  Es ist eine totale Reinigungskur für den ganzen Körper und verhilft zu tollem Wohlbefinden. Es ist wissenschaftlich erwiesen, daß das Abwehrsystem unseres Körpers gegen Tumore im  Bindegewebe (Mesenchym) liegt und wir versuchen müssen, seine Funktion zu stärken.  Es ist auch bewiesen, daß die Bestrahlung von Krebs leider auch die Abwehrkraft und das  Immunsystem des Körpers schwächt und Dr. med. Sichert versichert, daß bei  Petroleumanwendung nicht ein einziger Fall von toxischer Schädigung bekannt ist.  Dr. sc.nat. Dr. med. Paul Gerhardt Seeger † der bekannte Krebsforscher, erklärte die  Heilung durch Petroleum so; "Laut seinen Forschungen 1936-1940 kommt es in der Krebszelle  zu einer Cholesterin Veresterung und diese Ester werden durch Petroleum gelöst und die  Zelle kann sich regenerieren.  Wie kam man eigentlich darauf Petroleum zu trinken? Nun, in Baku der Ölmetropole in  Rußland kam es immer wieder vor, daß die Arbeiter an den Ölquellen mit Ihren Ölhänden an  den Mund kamen und auch der feine Ölnebel der an den Quellen entstand, unbeabsichtigt im  Magen landete. Bei Routineuntersuchungen wurde festgestellt, daß die an den Ölquellen  tätigen Arbeiter überhaupt nicht an Krebs erkrankten und weder Tumore noch Metastasen  aufwiesen. Man erforschte dieses Phänomen und stellte mit Erstaunen fest, daß es nur an  der fast täglich ohne Absicht vereinnahmten kleinen Menge Petroleum lag, was vielen  unbegreiflich war. Aber es war dennoch so, und so kann ich Ihnen heute von Petroleum als  Alternativheilmittel mit sagenhaften nachweisbaren Erfolgen immer wieder berichten.  Ich selbst mache alle Jahre einmal eine Kur mit Petroleum als Vorbeugung und fühle mich  Bestens dabei. Sie reinigt Körper und Seele zugleich.  Der russische Forscher Leonid Olschwang wurde von Botanikern in Aserbeidschan darauf  aufmerksam gemacht, daß man mit Goudron, einem Gemisch aus reinem Asphalt mit Rückständen  aus Rohöl, den Pflanzenwuchs anregen könne.  Nun wurden Tiere mit Goudron gefüttert und das brachte erstaunliche Ergebnisse.  Kühe zeigten Produktivitätsteigerungen, die alle Erwartungen überstiegen. Meerschweinchen  die an experimentell erzeugtem Krebs litten, wurden wieder gesund.  Ratten die mit Goudron geimpft wurden, verloren jegliche Müdigkeit und Erschöpfung,  die sonst bei Ihrem Alter auftraten.  Durch diese Beobachtungen neugierig geworden, ging man in den Versuchslaboratorien von  Stawropol über nun an Menschen Versuche zu machen. Ein Mitglied der Akademie der  Wissenschaften, Piotr Gusseinow, stellte sich selbst dafür zu Verfügung. Er gewann mehrere Personen im Alter von über 50 Jahren, die nun das Rohöl in regelmäßigen Abständen  einnahmen. Es berichtete ein 70jähriger Arzt: „Nachdem ich das Rohöl drei Monate lang  eingenommen habe, haben sich meine körperlichen und geistigen Fähigkeiten erhöht.  Auch stelle ich fest, daß mein Organismus in den meisten seiner Funktionen wieder  so ist wie vor 25 Jahren“.  Ein Mitbenutzer der Rohölkur schrieb: „Meine Arbeitsfähigkeit und geistige Wendigkeit  hat ungeahnt zugenommen und meine Ekzeme gingen beim Bad in Rohöl immer mehr zurück“.  Nun wird der Effekt von den russischen Gerontologen, die ebenso mißtrauisch wie ihre  westlichen Kollegen sind, im Moskauer Institut für Gerontologie eingehend geprüft.  Professor Körbler aus Zagreb erklärte, daß die Verwendung von Petroleum auf eine  lange Geschichte zurückblicken kann. Früher noch als zu Beleuchtungszwecken, wurde  Petroleum zu Heilzwecken verwendet. In der Kulturblüte von Assur-Babylon diente dort  das reichlich vorhandene Petroleum als Heilmittel gegen Magenbeschwerden und evtl.  auch gegen Magenkrebs. Auch aus Neapel wurdeähnliches aus dem 16. Jahrhundert  berichtet und Bernardo Ramazini Italien (1633-1714)  machte Umschläge damit bei Krebsgeschwulsten. Auch war das Petroleum schon Volksheilmittel bei den Indianern ebenso, wie in Ungarn und Serbien.  Samuel Hahnemann der Begründer der Homöopathie, gab seinen Patienten schon die  Petroleumverdünnung in der Dosierung von C 3 - C 30 und höhere Potenzen gegen skrofulöse  Diathese, Hautausschlägen, langanhaltenden Beschwerden nach Emotionen, Erregungen,  Schrecken, Sorge usw., schleichenden Magen- und Lungenbeschwerden, Schwindel beim  Aufstehen, Sehstörungen, Ohrenjucken, Übelkeit, Prostatabeschwerden, Heiserkeit, trockenem  Husten, Ohnmacht, Herzklopfen, Nacken- und Steißbeinschmerzen, knackenden Gelenken,  steifen Knien, Froststbeulen, trockene Haut, Herpes, Hitzewallungen, Kältegefühl und  verhärtete Drüsen.  Am 2.12.1791 veröffentlichte in der englischen Zeitschrift „Medical Commentaries"  der Mediziner Thomas Pollard einen Brief an Dr. Duncan indem er ausdrücklich auf die Verwendung des Petroleums zur Krebsbehandlung hinweist. Es ist somit die erste  schriftliche Mitteilung über die Wirksamkeit von Petroleum bei einem Krebsgeschehen.  Man muß darauf hinweisen, daß die damaligen Ärzte auch zuverlässige Diagnosen zu stellen  wußten und gute Diagnostiker waren, ohne die heute verfügbaren Geräte.  Es ist ein Rückfall in den tiefsten Aberglauben des Mittelalters, behaupten die  Petroleumgegner. „Man darf aber keine gebotenen Möglichkeiten ungenutzt lassen, um  durch Untersuchungen und Beobachtungen die Wirkung von Petroleum auf kranke und im  speziellen krebskranke Körperzellen einwandfrei festzustellen" fordern die  Petroleum-Befürworter unter den Ärzten.  Folgende Ergebnisse über Experimente mit Petroleum wurden in der Zeitschrift der  Internationalen Medizinischen Gesellschaft für Blut- und Geschwulstkrankheiten Nr. 5/1964 veröffentlicht.:  Die Nucleinsäuren in der Krebszelle unterscheiden sich von denen in der gesunden Zelle:  Sie sind entartet. (Nun kann man sich fragen: Was ist die Ursache für das Entstehen der  körperfremden Nucleinsäuren, die in den Zellen entarten und so Krebs entstehen lassen?  (Anmerkung Autor)). Auf Grund von Forschungen wissen wir, daß diese körperfremden  Nucleinsäuren tatsächlich Krebs entstehen lassen und Ihre Zerstörung verhindert Krebs.  Jedes Mittel, das gegen Krebs helfen soll, muß entweder die entarteten Nucleinsäuren  schädigen oder den fehlgesteuerten Stoffwechsel der Zelle wieder in Ordnung bringen  oder die Funktionen der Hypophyse (Hirnhangdrüse) umwandeln.  Suchen wir nach Substanzen, mit deren Hilfe die Entwicklung von entarteten Nucleinsäuren  blockiert oder verhindert werden kann! Man nimmt an, daß das Petroleum vielleicht auch in  dieser Richtung verhindernd wirkt.  Nun, die Patienten bekamen nach Einnahme von Petroleum wieder Appetit. Sie setzten Gewicht  an. Sie konnten auch schwere Speisen zu sich nehmen und wieder gut vertragen. Die  Verdaungstätigkeit normalisierte sich. Die Blutsenkung besserte sich und eine Vermehrung  der Erythrocyten (roten Blutkörperchen) setzte ein.  Chemisch gesehen ist Petroleum eine Mischung verschiedener Kohlenwasserstoffe, wobei für  das amerikanische Erdöl die Methan-Reihe in Frage kommt, während die europäischen bzw.  russischen Erdöle zur Naphte'n-Reihe gehören.  Es kann doch so sein, daß die Kohlenwasserstoffe eine Umstimmung der Zellfunktionen und  damit des Stoffwechsels nach sich ziehen.  Das Petroleum muß also bei den Patienten offenbar den gesamten Stoffwechsel günstig  anregen und nicht nur auf die Tumore selbst einwirken. Dies kann ich bei mir selbst  bestätigen. (Der Autor)  Nach Professor Körbler wäre es ferner möglich, daß über die Kohlenwasserstoffe die  Hypophyse und andere Drüsen des menschlichen Körpers zu einer gesteigerten,  vielleicht auf anderen Bahnen als bisher verlaufenden Aktivität angeregt werden.  Eine derartige Umstimmung aber kann ohne weiteres ausreichen, um im menschlichen  Organismus einen Heilungsprozeß einzuleiten, wenn das Verhalten des Patienten dieser  mstimmung auch sonst helfend zu Seite steht.  Eine Petroleum-Therapie hilft vielleicht ein Rezidiv (Neubildung) zu verhindern und der  Bildung von Metastasen vorzubeugen. Selbstverständlich ist, daß wir gleichzeitig den  ph-Wert des Blutes normalisieren müssen.  An der Tatsache, daß mit Petroleum-Therapie Besserungen beobachtet wurden, ist nicht  mehr zu zweifeln, so schrieb die Zeitschrift für Blut- und Geschwulstkrankheiten in der  Ausgabe 12./1966.   Ich sage dazu nur folgendes Zitat:  „Eine Krankheit ist allein Ihre Krankheit, der Körper Ihr Körper und eine kommende  Katastrofe ist Ihre Katastrofe. Deshalb schalten Sie Ihren eigenen Verstand ein und lassen  Sie sich bitte niemals eine Meinung aufdrängen, die nicht Ihre Zustimmung findet.  Besonders dann nicht, wenn es sich um Ihren Körper und Ihr Leben handelt".  Deshalb nicht erst warten bis Krebs da ist, sondern vernünftiger handeln und vorbeugend  das Blut auf Krebsbereitschaft testen und eine evtl. vorhandene Präcancerose (Vorstufe)  schnellstens behandeln lassen wenn durchaus möglich.  Vor dem Amtsgericht Hersbruck fand am 17.1.1979 ein Petroleum-Prozeß statt. Der  Gerichtsmediziner Obermedizinaldirektor Dr. Dünkelmeyer erklärte, daß er keinen  einzigen Schadensfall durch Petroleumeinnahme nennen kann. Er vertrat vielmehr  die Meinung, daß man alles anwenden solle, was helfen kann.  Würden unsere heutigen Ärzte doch dieser Petroleumkur aufgeschlossener gegenüber stehen, könnten viel mehr Menschen geholfen werden.   Ausschnitt aus meinem Buch „Gesund und munter auf die 100“ Band I Rudi Ph. Weilmünster
Quelle: Internet

Hier ein Beispiel-Verweis zum Bestellen: http://silberstab.de/index.php?cat=KAT57&product=P0033

<http://www.franken-buecher.de/>
Terug
TOP

   *