Germaanse geneeskunde
<<<   Index ervaringsverhalen   >>>

Ogen, opgelet, in ervaringsverhalen kan over meer dan een conflict gesproken worden.
Groene staar

Met 18 jaar werd de rechtshandige patiŽnte op de thuisreis van een disco tussen metro en haar ouderlijk huis 's nachts door een man overvallen.
Ze wilde wegrennen, kon niet schreeuwen.

De patiŽnte had drie DHSen kort na elkaar geleden:
Toen de schaduw van de onbekende man uit het donker opdook, leed ze om te beginnen een schrikangst-conflict, vanaf dat moment weigerde haar stem.
Dit conflict heeft op organisch niveau een gedeeltelijke verlamming van het strottenhoofd, van het motorische en/of sensorische type. Ze kon geen klank meer uitstoten.
Toen de man direct op haar toerende, leed ze een tweede
DHS op de mannelijke rechter hemisfeer, een frontaalangst- en territoriumangst-conflict.
Vanaf dit moment was de patiŽnte in de schizofrene constellatie en was van de schrik verstard. Het lukte haar weliswaar, om zich om te draaien, maar ze kon niet meer reageren.
Nu kon de aanrander haar van achteren grijpen en haar tegen de grond werpen. Dat was het moment, dat de patiŽnte haar derde
DHS leed, met een angst-in-de-nek-conflict voor de rover, die achter haar aan was.
Dit conflict sloeg overwegend in de rechter visuele cortex in en had op organisch niveau een vertroebeling van het glaslichaam, hoofdzakelijk het linker oog, later ook het rechter oog tot gevolg.
Daarmee was de patiŽnte aan het einde van de overval zowel in de dubbele transversale schizofrene constellatie als ook in de dubbele fronto-occipitale constellatie. De patiŽnte leed vervolgens jarenlang recidieven, omdat ze steeds dezelfde weg van de metro naar huis had (2 km), in het bijzonder in de winter, als het vroeg donker werd, zag ze achter elke struik een aanrander loeren.
De patiŽnte had een veranderde stem en de glaslichamen werden door de kort durende dagelijkse recidieven, toenemend troebel en het zichtvermogen van het netvlies verslechterde steeds verder.
Een tweede overval (conflictrecidief dan wel conflictverlenging) vond een jaar later plaats: de patiŽnte was destijds 19 jaar oud, was alleen thuis en deed gymnastiek. Plotseling dook een mannenhoofd achter het venster op. Ze kreeg een enorme schrik en panische angst.
Een derde gebeurtenis (conflictrecidief dan wel conflictverlenging) gebeurde wederom korte tijd later, toen ze in de schuur van het ouderlijk huis in het donker een man aantrof, die daar overnachtte.
Nu ontdekte men aan het linker oog deze vertroebeling van het glaslichaam (groene staar). Het oog werd geŽnucleŽerd (ontkernd), vanwege een zogenaamd secundair glaucoom, waarbij men een zogenaamde "retinopathia diabetica" als oorzaak aannam (vandaar secundair glaucoom), wat natuurlijk volgens de GNM niet klopt.
Dat wil niet zeggen, dat niet vaker een diabetische stofwisselings-situatie = conflict-van-het-zich-verzetten (diabetes) en bij het centraalconflict met de componenten van het angst-walging (hypoglycemie) samen met een angst-in-de-nek-conflict kunnen optreden.

Dit verhaal is uit het boek "Kurze EinfŁhrung in die Germanische Neue Medizin" van Dr. Geerd Ryke Hamer
Grijze staar

Ervaringsbericht - grijze staar


Gegroet lieve Helmut,

na enig aarzelen zal nu ook mijn ervaringsbericht in zake "Grijze staar" plaatsvinden.

Ongeveer 2 jaar geleden, in juni 2006 onderging ik wegens toenemende slechtziendheid en de diagnose "grijze staar" een oogoperatie aan het linker oog.

Het rechter oog was op dat tijdstip ook betroffen, echter minder erg en zou waarschijnlijk 2 tot 3 jaar later eveneens geopereerd worden.

De oogwaarden op dat tijdstip:
Links = min 0,75 (geopereerde oog)
Rechts = plus 2,5 (niet geopereerde oog)

Op 23/09/2008 bezocht ik een opticien vanwege een kapotte bril. Gelijktijdig liet ik een nieuwe oogtest maken, omdat ik vaak de indruk had, dat ik zonder bril een beter ver kon zien dan met bril.

De oogtest gaf het volgende resultaat:
Links = min 1,0 (geopereerde oog)
Rechts = plus 0,25 (niet geopereerde oog)

Het verschil aan het rechter, niet geopereerde oog toont een verbetering van het zichtvermogen van 2 dioptrieŽn, dus de oogsterkte is nagenoeg normaal, terwijl er zich aan het linker oog een lichte achteruitgang laat zien.

Omdat volgens Dr. Hamer de "grijze staar" niets anders is dan een scheidingsconflict (men had eventueel een geliefd persoon uit het oog verloren: uitreden uit het beroepsleven, dood van een bekende...), deze scheiding dan blijkbaar na ongeveer 2 jaar "verwerkt" of te boven gekomen, dan keert ook het oude gezichtsvermogen zonder ingrijpen (operatie) als het ware vanzelf weer terug.

De operatie aan het linker oog zou derhalve niet nodig zijn geweest, men had alleen wat geduld moeten hebben...

Dit verloop bewijst dan wel bevestigt op 'verbluffende' wijze de ontdekkingen van Dr. Hamer. Helaas was ik op het tijdstip van de operatie nog niet genoeg bekend met het thema GNM!!

Concretisering van het conflict:
In augustus 2005 trad ik uit het actieve beroepsleven. Ervoor waren al oudere collega's met pensioen gegaan. Ik had dus de langjarige, vertrouwde collega's uit het oog verloren.
Van de laatste van mijn "oude collega's" moest ik ongeveer een jaar voor mijn eigen uitreden afscheid nemen. Hier moet het tot een conflict gekomen zijn, met als gevolg een vertroebeling van de ooglens en vermindering van het gezichtsvermogen. Na ongeveer drie jaar na mijn eigen uitreding, in september 2008, toonde het niet geopereerde oog bij een nieuwe oogtest nagenoeg normale waarden. Dit verloop bewijst naar mijn mening eenduidig, dat na overwinning (oplossing) van het conflict de oude oogsterkte terugkeert, zonder operatie en andere "ingrepen". Omdat ik het bovengenoemde verloop ook bij andere mensen heb waargenomen, die eveneens na het uitgetreden uit het beroepsleven een "grijze staar"-operatie hebben ondergaan, zou men er van uit kunnen gaan, dat juist deze ingrijpende gebeurtenis, het met pensioen gaan, de "grijze staar" in deze leeftijdsgroep zo vaak laat voorkomen.

Met vriendelijke groet,

GŁnter B.


Opmerking:

Wat doet de Germaanse therapeut (ik ben geen therapeut) eerst, als er een patiŽnt bij hem komt?
Hij heeft hem een hand. Daarmee herkent hij symphaticotonie (koude handen) dan wel vagotonie (warme, gloeiende handen), dus conflictactiviteit of genezingsfase.
Hij laat hem in de handen klappen (klaptest). Daarmee kent hij de partner- dan wel moeder/kind-zijde van de patiŽnt.
Hij stelt de hormoontoestand vast (vrouwelijk of mannelijk). Let op: er zijn mannelijke vrouwen en vrouwelijke mannen!
De Germaanse therapeut kent de wetenschappelijke diagnosetabel natuurlijk uit het hoofd. Hij kan de organische symptomen duiden.

Bij de grijze staar is er een opgelost 'visueel conflict' aanwezig - iemand uit het oog hebben verloren of "Verdwijn uit mijn ogen". Het zou zich ook om een hangende genezing door sporen kunnen handelen, wat een chronisch verloop tot gevolg zou hebben. De handigheid is hier uitslaggevend, de hormoontoestand is niet van betekenis.

Ik heb GŁnter opgebeld. GŁnter is rechtshandig.
Zijn rechter oog is zijn partneroog. De arbeidscollega's zijn partners. Voor zijn rechter oog klopt zijn ervaringsbericht. Echter niet voor zijn linker oog, want dat is zijn moeder/kind-oog.

Ik kan mij nog ons gesprek herinneren dat we voor de operatie hadden. Hij vertelde mij van een geliefde poes, die kort geleden verdween en niet meer terugkeerde.
Ook aan de telefoon meende hij dat het zeker de poes zou kunnen zijn.

Vanzelfsprekend kunnen we ook voor onze geliefde dieren een conflict lijden. Als we voor dit diertje zorgen zoals we dat voor een kind zouden doen, dan bevindt zich dit dier op onze moeder/kind-zijde.

Aanwijzing:
Kort- dan wel verziendheid is eigenlijk de eindtoestand van een opgelost 'Angst voor een aanval van achteren'-conflict waarbij het een zaak betreft (bijvoorbeeld een examen) en betreft het netvlies (littekenweefsel) en niet de lens.

Door de grijze staar lijkt alles verwaterd, waardoor een bril noodzakelijk wordt.
Als er geen sporen aanwezig zijn, dan moet men bij grijze staar alleen rustig blijven. Moeder Natuur geneest!
Als er sporen aanwezig zijn, dan neemt het een chronisch verloop (hangende genezing) en wordt de grijze staar niet beter, maar slechter en slechter.

Naast het conflict moeten ook altijd de sporen gezocht, gevonden en opgelost of gemeden worden!
Alleen maar niets doen wil nog niet zeggen dat men Germaanse Nieuwe Geneeskunde praktiseert!

Beste lezer!
Bestudeer de Germaanse, maak haar tot uw hobby.

Met vriendelijke groet,

Helmut Pilhar


Jeuk en roodheid linkeroog.

DATUM:
juni 2011
CLIňNT: 36 jarige linkshandige vrouw.
Subjectieve klacht: de cliŽnte had jeuk en roodheid in haar linkeroog.
Zij vertelde dat de symptomen begonnen, een paar uur nadat zij op de school van haar zoon een schrikreactie had ervaren.

Observatie: de cliŽnte bleek roodheid en lichte zwelling van haar linkeroog te hebben (conjunctivitis).
Aangedane Organen: Conjunctiva (bindvlies van het oog):
Embryonaal kiemblad: ectoderm Hersencontrolecentrum: sensory cortex

GNM uitleg: Conjunctiva: ďlichtĒ visueel scheidingsconflict (iemand onverwacht uit het oog
verliezen) in relatie tot een partner
wat in de Conflict Actieve fase ulceratie van het bindvlies
veroorzaakt.
In de genezingsfase A wordt het geŁlcereerde gebied weer opgevuld wat gepaard gaat met symptomen als jeuk en zwelling.
De cliŽnte is momenteel al in de genezingsfase en zal het oorspronkelijke conflict moeten identificeren om het Biologische Speciaal Programma (SBS) te beŽindigen en een terugval via sporen te vermijden.

GNM begrip: de cliŽnte begreep de uitleg en zag dat haar conflict te maken had met een incident toen zij haar zoon van de kleuterschool ophaalde.
Die dag was zij een paar minuten te laat en haar zoon was niet in de klas toen zij daar aankwam.
Zij vertelde dat er een andere kleuterjuf naar haar toekwam en toen zij vroeg naar haar zoon, deze juf zei dat iemand hem al had meegenomen.
De cliŽnte zei dat de juf nerveus werd en in paniek raakte terwijl ze nakeek wat er gebeurd was (haar DHS).

Ze zei dat het de langste 5 minuten van haar leven waren.
Toen de juf terugkwam kreeg de cliŽnte te horen dat haar zoon in het kantoor wachtte en dat zij zich had vergist.
De cliŽnte die de GNM kent, vroeg zich af hoe zij door deze shock zou worden getroffen.
Ze zei dat haar linkeroog een paar uur later rood werd en jeukte.
Zij begreep dat de ďvisuele scheidingĒ te maken had met de juf die gewoon verdween nadat ze had gezegd dat haar zoon door iemand anders was meegenomen.
Zij concludeerde dat ze in de genezingsfase was en wilde het Biologisch Speciaal Programma gewoon zijn gang laten gaan.

Resultaat: de cliŽnte vertelde tijdens een volgend consult dat de symptomen van haar oog de
volgende dag over waren.