Waarschuwende informatie voor artsen en patiŽnten
E-mail adres: info@franshoek.info
                                            DISCLAIMER

De onderwerpen die op deze website aan de orde komen zijn alleen bedoeld ter informatie.
Germaanse geneeskunde, Magnetiseren en Touch of Matrix therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Hoe u deze informatie interpreteert en toepast in uw leven, is geheel uw eigen verantwoordelijkheid.


In navolging van de richtlijnen van de Europese commissie moet vermeld worden, dat voedingssupplementen geen vervanging zijn voor een volwaardige voeding en dat zonder supplementen een evenwichtige voeding kan worden bereikt. Uiteraard mogen er geen medische claims aan het supplement worden toegekend.

Dit onderschrijvende wijzen echter diverse onderzoeken uit, dat een overgroot deel van de bevolking geen evenwichtige voeding binnenkrijgt door geografie, slechte productie methoden, milieu, fast-food, tijdgebrek, economische omstandigheden en gebrek aan kennis.

De enige manier om 100 % zeker te weten of u voldoende mineralen en vitaminen binnenkrijgt, die bovendien ook opgenomen worden in uw lichaam is een uitgebreid bloed onderzoek gewenst. Hierbij komen risicofactoren aan het licht als leefomgeving, stress, erfelijke factoren en ondervoeding. Grootschalige onderzoeken tonen aan dat de voedingstoestand van de bevolking de algemene gezondheid in ernstige mate nadelig beÔnvloed.

Wanneer u overweegt voedingssupplementen in te nemen of indien u er aan denkt uw voedingspatroon of oefenprogramma ingrijpend te wijzigen, raadpleeg dan vooraf uw arts(en) wanneer u reeds een medische behandeling volgt. De Westerse wetenschap moet sluitende bewijzen nog leveren.
Toch worden producten en principes al sinds vele eeuwen in het Oosten massaal en met groot succes toegepast.
Ook in het Westen versnelt hun gebruik de laatste jaren.
Voedingssupplementen zijn geen medicijnen. Het zijn toevoegingen aan uw normale voeding, die het natuurlijke evenwicht binnen uw organisme vlot zullen herstellen. In de dagelijkse praktijk worden met deze producten prachtige resultaten geboekt.
Wij behandelen de hier aangeboden gegevens en ook het gebruik van voedingssupplementen enkel en alleen vanuit informatief en educatief perspectief.
Deze informatie kan u eventueel helpen bij het overleg met uw therapeut / arts / specialist over het opzetten van een gepaste kuur met voedingssupplementen.

franshoek.info geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op deze site over het aanraden of het gebruiken van voedingssupplementen voor het bereiken van welk doel dan ook.
Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid voor ongewenste resultaten verkregen door deze informatie te gebruiken.

Links naar andere sites voorzien wij om u beter te informeren. Voor (de gevolgen van) het gebruik of het misbruik van de zo verkregen gegevens aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid.
Home