Home
Leuk dat U deze website bezoekt en ook op deze pagina bent u van harte welkom.

Waarom deze website met informatie voor artsen en patiŽnten nodig is kunt hier lezen.
Mijn bedoeling is mensen uit hun passieve slachtofferrol te halen, juist bij ziekte kunt u meer dan u denkt.

Mag ik mij hier voorstellen ik ben Frans Hoek, weduwnaar van mijn lieve vrouw Dini Hoek-Waanders.
Dini heeft mij toen ze nog gezond was, 2 lieve gezonde zonen geschonken, een onbetaalbaar rijk bezit.

Tot 1983 was ons jonge gezin gezond, zeer gelukkig met elkaar, wonend in een eigenhandig verbouwt woonhuis.
Het 1e keer begon de ziekte bij mijn vrouw met een normale rugpijn. Om een lang verhaal kort te houden.
Mijn vrouw bleek na een mislukte operatie nog een moeilijk te verwijderen ernstige goedaardige tumor te hebben.
Mijn vrouw lag daarna voor verder onderzoek en aan te sterken voor de 2e operatie in het ziekenhuis te Groningen.
Uiteindelijk heeft paragnost dhr. Veldhuis na 3 weken foto behandeling vanuit Almelo mijn vrouw op een
ongeloofwaardige wijze volledig genezen. Dhr. Veldhuis vertelde na 3 weken dat de tumor bij mijn vrouw weg was.
Pas toen Prof. Olthof na onderzoeken geen tumor meer bij haar kon vinden, geloofde ik dhr. Veldhuis dat hij gelijk had.
Mijn vrouw is daarna 20 jaar lang niet meer ziek geweest, zelfs de huisarts wilde het verhaal eerst niet geloven.

Nu 30 jaar later met mijn kennis van de Germaanse geneeskunde, weet ik dat deze ziekte door onverwachte problemen
bij haar in familie is ontstaan, en ik weet nu ook welk probleem dat waarschijnlijk geweest is.
Dr Hamer heeft dat duidelijk in zijn boeken beschreven.

2003 werd mijn vrouw opnieuw weer ziek, ook nu begon het weer gelijktijdig met een problemen in haar familie.
2002 Was haar vader ziek geworden, 30 dagen nadat haar vader was overleden, is mij vrouw in het ziekenhuis
opgenomen.

Ook de oorzaak van deze ziekte "territorium erger", het "overlijden van haar vader", ook van deze ziekte kun je de
duidelijke beschrijving in de Germaanse Geneeskunde boeken van dr. Hamer terug vinden. 
Hij beschrijft in zijn boeken precies de "oorzaak" en "aanvang" en het "verloop" van deze ziekte bij territorium erger.
Als je als behandelende reguliere arts niet weet waarom het lichaam met een "biologisch programma" op deze wijze
reageert. En ook niet weet hoe te handelen wanneer dit biologische programma in een "genezingsfase" over gaat.
Dan ga je precies het tegenovergestelde behandelen wat het lichaam wil met dit bio-logisch programma.
Tevens loop je kompleet achter de feiten aan wat het lichaam aan het doen is in de actieve fase en in de genezing fase.
Als je deze Germaanse Geneeskunde kennis wel hebt, dan weet je dat vergrote galwegen duiden op een actieve fase.
Dan weet je ook, wanneer het lichaam in de genezingfase overgaat de galwegen verkleinen of zelfs dicht kunnen groeien.
Als je dat dus weet, dan houdt je de patient onder controle en ga je behandelen wanneer de galwegen te klein worden.

Dan laat je het als arts met onderzoek niet zover komen dat de galwegen dichtgroeien, als de territorium erger langer
dan 9 maanden bezig was, ga je sowieso optijd behandelen om de grote kans op dichtgegroeien te voorkomen.
Uiteindelijk was het dichtgroeien van de galwegen nou precies de doodsoorzaak waaraan mijn vrouw is overleden.
Ja u leest het goed, uiteindelijk is mijn vrouw overleden aan het einde van de genezing fase.

Feit is: bij terittorium erger reageert het lichaam met het groter maken van de galwegen, wanneer deze
terittoriumerger  stopt, worden de galwegen weer kleiner, wanneer de actieve fase van dit proces langer dan
9 maanden heeft geduurd.
Dan kunnen de galwegen met zekerheid teveel naar binnen groeien/zwellen waardoor de galwegen te lang worden
afgesloten en waaraan je zonder ingrijpen of niet direct willen behandelen van een arts gaat overlijden.

Op het moment dat de galwegen bij mijn vrouw dicht waren gegroeid weigerde Dr. v/d Peet haar te behandelen in het
ziekenhuis te Almelo, om zijn straf te ontlopen heeft dr. v/d Peet alleen excuus aangeboden bij het Medisch Tuchtcollege.

Wij hebben toch goed opgeleide artsen en specialisten werkzaam in de reguliere gezondheidzorg?

Zoals ieder mens dat denkt, dacht ons gezin dat ook, tot dat wij begonnen te twijfelen aan het besproken behandelplan
van dr. De Vroom en dr. Ouwehand in het ziekenhuis te Almelo nadat wij de gemeten CO2 gehalte hadden gezien.
De boven genoemde artsen wilden doelbewust ten koste van de patiŽnt de noodzakelijke beademing stoppen, waardoor
mijn vrouw waarschijnlijk niet lang meer te leven had, bij een te hoog CO2 gehalte stop de ademhaling.
In het weekeinde wisselden de artsen, gelukkig veranderde ook het behandelplan waardoor zij op IC nog aan de
beademing bleef, waardoor ook de inmiddels paranormale afstandsbehandeling duidelijker werd en meer tijd kreeg om
te helen.                                   

Op zaal klaagde zij over keelklachten, bij toeval zijn ook longfoto's gemaakt waarop onverwacht nog een klaplong
zichtbaar was. Alarm, hoe kon dat gebeuren?
Dr. De Vroom en dr. Owehand bleven maar ontkennen dat zij de klaplong onmogelijk gemist hadden.
Maar mijn vrouw klein en tenger van lichaam, is vanaf de eertse dag op IC aan een ademmachine aangesloten die kort
daarvoor door grote forse man was gebruikt, met een veel hoger ingestelde beademingsdruk.
De behandelende zuster heeft op de eerste dag op de IC afdeling aan mij opgebiecht, dat een klaplong is ontstaan
doordat de beademdruk voor mijn vrouw nog te hoog stond afgesteld. 
Zij heeft zich bij mij en mijn vrouw daarvoor verontschuldigt dat zij een fout had begaan, artsen vertellen dus niet de
waarheid.
Dat de betreffende zuster ons dat verteld heeft, en zijn excuus heeft aangeboden, wisten deze 2 aangeklaagde artsen
niet.
 
Bij de diagnose stelling en behandelplan van dr. De Vroom en dr. Ouwehand, hebben deze artsen de nog aanwezige
klaplong niet gezien en daardoor een minimaal behandelplan met elkaar afgesproken, wat wij niet wilden en ze heftig
daarop aangesproken.
Omdat dr. De Vroom en dr. Ouwehand de nog aanwezige klaplong niet gezien hebben, gingen ze er vanuit, dat mijn
vrouw een ernstig ongeneeslijk longprobleem had, en hebben zonder dat wij het wisten, ongevraagd en zonder overleg
tevens een NR vermelding in het medische dossier geplaatst.
Ook dr De Vroom en ook dr. Ouwehand weet dat dit ten strengste verboden is zonder overleg met de familie.
Bij een denkbaar hartstilstand was deze NR "Niet Reanimatie" vermelding haar zeker fataal geworden.
    
Uit het dossier blijkt tevens, dat mijn vrouw door deze verkeerde diagnose bewust niet de juiste medische behandelingen
van artsen heeft gekregen, die patiŽnten van de reguliere geneeskunde mogen verwachten.

Ook heeft mijn vrouw met name de gezondheid bevorderende natuurlijke cel-vitaalstoffen wat de arts
"Hippocrates"
bedoeld met het afleggen van de artseneed niet gekregen.
Bij een eenvoudige scan van de hersenen zonder contrastvloeistof kunnen artsen duidelijk zien, of in het lichaam
eventueel nog actieve kanker aanwezig is, deze genoemde hersen-scan is niet belastend of pijnlijk voor de patiŽnt.
Hoewel ik melde dat mijn vrouw veel stress had (blijkt achteraf een actieve fase van een verlies conflict-shock te zijn),
is ook niet verder naar de belangrijke 3 controle punten, spyche, hersenen en orgaan gekeken, of in haar lichaam "een
of meer bio-logische kankerprogramma's loopt", ("namelijk na de ziekte en het overlijden van haar vader") die
dr. Hamer zeer goed in zijn ontdekte  Germaanse Geneeskunde heeft beschreven.
Het ontbreekt deze artsen aan kennis van bewezen  5 bio-logische natuurwetten.
Ook tijdens 3/4 jaar medische controle heeft dr. v/d Peet deze belangrijke hersen-scan niet laten maken en dus niet
goed gehandeld. Tot dat de door dr. Hamer beschreven kanker programma's haar onnodig fataal zijn geworden.
 
Vergelijk je deze uitgevoerde reguliere geneeskunde behandelingen van dr. De Vroom, dr. Ouwehand en dr. v/d Peet
met de Germaanse Geneeskunde behandelingen van dr. R.G.Hamer, dan hebben deze 3 artsen/specialisten mijn vrouw
totaal ondeskundig  behandeld.  Als deze genoemde artsen mijn vrouw met de Germaanse geneeskunde van dr. Hamer
hadden behandeld, dan had mijn vrouw met 95% zekerheid haar ziekte overleefd.

De meeste reguliere artsen/oncologen weten niet hoe kanker ontstaat, zij weten ook niet de oorzaak waardoor iemand
een bepaald soort kanker heeft opgelopen, en de meeste artsen/oncologen weten niet, door welke oorzaak een patiŽnt
zonder operatie, chemo of bestaling toch spontaan kan genezen van kanker. Vanwege miljarden handel aan ziekte vraag
ik mij af, willen ze het wel weten?

Dr. Ryke Geerd Hamer heeft 30 jaar geleden uitvoerig beschreven en ook bewezen met de behandeling van 6000
uitbehandelde regeuliere kankerpatiŽnten waarbij hij 5000 van deze patiŽnten alsnog heeft genezen in zijn prive kliniek
te Oostenrijk. Omdat deze 5000 patiŽnten niet met operaties, chemo en bestraling zijn genezen, heeft justitie zijn
kliniek in Oostenrijk gesloten.

Van deze genoemde artsen, dr. De Vroom, dr. Ouwehand, dr. v/d Peet en drs. Groenewold-Herijgers kreeg zij een
geplande ondeskundige minimale behandeling zonder een hersen-scan en de noodzakelijke inwendig galwegen-
onderzoek, er was  vooraf geruime tijd sprake van verhoogde GT waarden met vergrote galwegen te zien, die zeer
duidelijk aangeven dat een mogelijke fatale galweg afsluiting er aan zat te komen, maar vonden verder onderzoek of
ehandeling niet nodig.
Later bij een duidelijke volledige galweg afsluiting, was volgens dr. v/d Peet een directe behandeling nog niet nodig en
wilde dr. v/d/ Peet ook toen niet behandelen, hoewel op dat moment directe behandeling dringend nodig was volgens
andere artsen.
Met tegenwerking van internist dr. v/d Peet en huisarts drs. Groenewold-Herijgers te Almelo, zijn wij zelf direkte hulp
gaan zoeken bij deze noodsituatie en daardoor telaat uitgeweken naar het ziekenhuis te Enschede.
Wat deze goedwillende deskunde artsen in Enschede ook geprobeerd hebben, voor een goede medische behandeling die
haar leven nog kon redden, waren wij inmiddels veel te laat in hun ziekenhuis te Enschedť.

Nu na mijn studie Bio-chemie, Cellulaire Geneeskunde en Germaanse Geneeskunde ben ik van
mening, dat mijn vrouw 4-4-2004 onnodig aan haar ziekte is overleden, omdat genoemde artsen een
groot gebrek hadden aan medische basis kennis.
Ook nu blijkt, dat bijna alle reguliere artsen een gebrek aan deze basiskennis hebben. 

Klik op foto voor meer informatie over onze ervaringen met de reguliere geneeskunde.
Dini Hoek-Waanders
Klik op de foto voor
het lezen onze ervaing
met gezondheidzorg.
Klachten over artsen en specialisten.
E-mail adres: info@franshoek.info